Staten kan ikke stoppe rutineafbrændinger fra dansk oliefelt

Energistyrelsen har ikke hjemmel til at udstede et strakspåbud til det franske olieselskab Total Energies, som rutinemæssigt afbrænder overskudsgas fra Gorm-feltet. Det fastslår klimaminister Dan Jørgensen (S).
Foto: Martin Sylvest
Foto: Martin Sylvest

Regeringen er på vej med et forbud imod rutinemæssige gasafbrændinger – også kaldet rutineflaring. Alligevel har den ansvarlige myndighed på området, Energistyrelsen, ingen hjemmel til at udstede et strakspåbud imod praksissen, som finder sted på Total Energies' danske Gorm-felt.

Det fastslår klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i et af flere skriftlige svar givet til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget på baggrund af, at ministeren i sidste måned var i samråd om sagen, som EnergiWatch har afdækket.

Kort fortalt handler sagen om, at Total Energies producerer olie fra Halfdan-feltet, som eksporteres til Gorm-feltet. Med olien følger en del gas, som Total Energies ikke kan håndtere på anden vis end ved at brænde den af på Gorm. En praksis, som er både klimaskadelig og spild af energi.

Men Energistyrelsen kan ikke slukke flammen, konstaterer Dan Jørgensen:

"Et strakspåbud ville medføre, at produktionen fra Halfdan-feltet skulle stoppes i en længere periode, idet der ikke er anden teknisk løsning, der kan tilvejebringes hurtigt. Det er således Energistyrelsens vurdering, at regelsættet ikke hjemler dette som en proportional sanktion i den konkrete sag," skriver ministeren.

Positive takter

Total Energies har oplyst, at udfordringerne med at håndtere gassen opstod, da selskabet i 2017 fjernede en gammel kompressor fra Gorm-anlægget. I disse dage tester olieselskabet en løsning, som har til hensigt at halvere rutineflaringen i år, mens en fuld løsning ventes på plads næste år.

Bliver den midlertidige løsning gjort permanent, vil det medføre en række tekniske ændringer af anlæggene, idet dele af produktionen vil skulle omlægges fra Gorm- til Dan-feltet.

Dan Jørgensen oplyser i et af svarene, at Total Energies har holdt statusmøde med Energistyrelsen om testresultaterne den 28. februar, og at disse betegnes som "foreløbigt positive".

"Delløsningen overgår nu til en driftsfase, hvor Energistyrelsen vil følge resultaterne. Delløsningen ventes dermed at få en reel effekt på at nedbringe rutineflaringen i 2022," skriver Dan Jørgensen.

Som EnergiWatch har beskrevet, vil den nye løsning dog også medføre, at der bliver udledt mere olie i havet.

Kan ikke fremskyndes

Ikke desto mindre anser Energistyrelsen planerne for "hensigtsmæssige," oplyser klimaministeren.

Ministeren bemærker også, at Total Energies har tænkt sig at konsolidere planerne i andet kvartal og dernæst fremlægge de endelige testresultater for styrelsen.

"Energistyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at de anviste løsninger er hensigtsmæssige og ikke kan fremskyndes yderligere. De vurderes endvidere at være i overensstemmelse med regelgrundlaget. Energistyrelsen finder på denne baggrund ikke, at der for nuværende er belæg for sanktioner," skriver ministeren videre.

De sanktionsmuligheder, Energistyrelsen har at gøre godt med, omfatter påbud samt fastlæggelse af rammerne for flaring. Sanktionerne vil blive taget i brug, hvis myndigheden vurderer, at Total Energies f.eks. er for længe om at gennemføre den tekniske løsning, oplyser ministeren.

Ifølge Dan Jørgensen medførte rutineflaringen fra Gorm en CO2-udledning på 20.600 ton i 2020 og en metanudledning på 114 ton, svarende til 2.850 ton CO2-ækvivalenter.

Total Energies afbrændte i løbet af samme år gasmængder svarende til i gennemsnit 210 tønder olieækvivalenter om dagen.
 

Læs mere om sagen herunder:

Stop for rutineflaring kræver nedlukning af danske olieplatforme 

Energistyrelsen: Total Energies’ rutineflaring udleder over 100 ton metan om året

Udvalg stiller sig ikke tilfreds med ministers flaring-svar

Total Energies’ halve løsning på rutineflaring udleder mere olie i havet

Oliekæmpe gør klar til brandslukning i dansk flaring-sag

Politisk ordfører: ”Det ser ud som om, at Total Energies bare har fået lov at afbrænde 100.000 ton CO2”

Dan Jørgensen: Et forbud imod rutine-flaring vil give oliebranchen klare rammer

Regeringen ”arbejder intenst” for et forbud imod rutinemæssig flaring

Overblik: Derfor skal klimaministeren i samråd om flaring onsdag eftermiddag

Så stor er klimabelastningen i flaring-sagen

Oliespecialist efter afsløringer: Et dansk flaring-forbud kan sagtens være fornuftigt

Frie Grønne presser klimaministeren i flaring-sag

Minister vil præsentere konkrete initiativer for at stoppe rutineflaring i Nordsøen

Oliegigant lader hundredvis af danske tønder olieækvivalenter gå op i røg hver dag

Klimaminister lover handling efter sag om gasafbrænding i Nordsøen

Politikere over hele linjen åbner for dansk forbud mod rutineflaring efter afsløring i Nordsøen

Danmarks største olieselskab brænder bevidst store mængder gas af i Nordsøen

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også

Job

Se flere jobs