Politikere over hele linjen åbner for dansk forbud mod rutineflaring efter afsløring i Nordsøen

Fra hele regeringens parlamentariske grundlag rettes der skarp kritik af Total Energies, som rutinemæssigt afbrænder gas i Nordsøen på dansk oliefelt. Både støttepartier og oppositionspartier er klar til at se på et decideret forbud imod praksissen.

Den gas, der produceres sammen med olien på Halfdan-feltet, sendes videre til Gorm-feltet, hvor den bliver brændt af. | Foto: Total

Der bør indføres et forbud imod at brænde uønsket gas af i den danske Nordsø, mener regeringens tre støttepartier.

Det sker på baggrund af, at EnergiWatch mandag kan afsløre, at olieselskabet Total Energies herhjemme benytter sig af netop denne praksis – som også kaldes rutineflaring. Det sker fra Gorm-feltet, hvor dele af den gas, som bliver produceret fra Halfdan-feltet, brændes af, fordi anlægget ikke er i stand til at håndtere gassen på anden vis.

Det har fået Energistyrelsen til at rejse kritik af olieselskabet, og styrelsen skrev i en mail den 9. november sidste år således til Total Energies:

"Energistyrelsen beder om, at Total Energies hurtigst muligt vender tilbage ift. Energistyrelsens udtrykte bekymringer for en fortsat rutineflaring på Gorm C […], hvilket ikke er ikke er i overensstemmelse med forudsætningerne i de gældende godkendelser efter UGL (undergrundsloven, red.) § 10 og produktionsfastsættelse efter § 15."

Myndigheden har da også løbende lagt pres på for at få at standset afbrændingen i både mails og på møder. Nu indkalder Alternativet klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i et samråd for at få en redegørelse af sagen, blandt andet i forhold til myndighedernes håndtering.

Her vil regeringens parlamentariske grundlag være klar til at indføre et totalt forbud imod rutineflaring, som man eksempelvis har det i Norge.

"Det er helt forrykt, at Total Energies brænder metan af, hvilket er dybt klimaskadeligt for vores klode. Det kan vi ikke vende det blinde øje til, så vi skal have ministeren på banen," lyder det fra SF's klimaordfører, Signe Munk.

"Jeg har tidligere rejst diskussionen om at få et forbud imod rutineflaring, og det mener jeg stadigvæk, er en god ide. Ellers mener jeg, at der skal dagbøder på bordet, indtil de stopper den her rutineflaring. Der burde heller ikke være tvivl om, at vi skal have lagt CO2-afgifter på olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så man rent faktisk også betaler en ret markant pris for at forurene klimaet på den måde," tilføjer hun.

Alternativet indkalder mandag klimaminister Dan Jørgensen (S) til samråd for at få en redegørelse for sagen om rutineflaring i den danske Nordsø. | Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix
Alternativet indkalder mandag klimaminister Dan Jørgensen (S) til samråd for at få en redegørelse for sagen om rutineflaring i den danske Nordsø. | Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Vil have strammet op om kontrollen

Enhedslistens klima-, energi- og forsyningsordfører, Søren Egge Rasmussen, mener ligeledes, at det er oplagt at indføre både afgifter på og forbud imod rutineflaringen.

Han stiller spørgsmålstegn ved, om kontrollen i Nordsøen er tilstrækkelig:

"Vi bør se på, hvordan vi bedst kan få registreret alt det, der bliver brændt af. Det skal der jo være et eller andet system for. For det er fuldstændig uacceptabelt, det der foregår, og der skal strammes op. Derfor er det også fint, at Energistyrelsen har sat en proces i gang med at få Total Energies til at rette ind. Men hvis lovgivningen ikke virker, så må vi jo skabe en ny og lave skrappere regler, som man har i Norge," siger han.

De Radikales klimaordfører, Rasmus Helveg Petersen, er ligeledes fortaler for et forbud. Han erklærer sig "meget overrasket" over afsløringen af, at der foregår rutinemæssig flaring i dansk sektor.

"Det var mit klare indtryk, at det ikke fandt sted. Det er forfærdeligt at se, når den slags foregår i udlandet, og selvfølgelig skal der ikke rutineflares i Nordsøen. Når man har kunnet forbyde det i de norske felter og man af en eller anden grund ikke har gjort det i danske felter, fordi man har troet, at det ikke har været nødvendigt, jamen så er det forbud på vej, hvis de (Total Energies, red.) ikke får det stoppet," siger han.

Jeg synes, at det er ubegribeligt, at der ikke er mere opmærksomhed på det her fra myndighedernes og regeringens side.

Sikandar Siddique, partileder, Frie Grønne

Dialog for at finde en løsning

Det er Energistyrelsen, der har det overordnede tilsyn med den danske olie- og gasproduktion. I sidste måned kom det imidlertid frem, at Energistyrelsen ikke har kunnet dokumentere, om 28 ud af 46 planlagte tilsynsaktiviteter i Nordsøen er blevet udført planmæssigt af rettighedshaverne.

Det fik Statsrevisorerne til at konkludere, at Klimaministeriets forvaltning af olie- og gasrettighederne ikke har været "helt tilfredsstillende".

I den pågældende sag bekræfter Energistyrelsen over for EnergiWatch, at der er en dialog i gang med Total for at finde frem til, hvad den bedste løsning måtte være for at nedbringe flaringen fra Gorm-feltet på den korte og lange bane.

"Denne dialog pågår med henblik på at finde en teknisk løsning, der passer til den konkrete situation," konstaterer styrelsen i et skriftligt svar.

"Eventuelle sanktionsmuligheder, der kan tages i anvendelse ved unødig flaring, hvis der opstår et behov herfor, kan være, at der vil blive fastsat rammer for flaring i produktionsfastsættelsen for felterne eller at der gives påbud om inden for en rimelig frist at få nedbragt flaringen," oplyser myndigheden videre. 

Styrelsen vurderer desuden, at praksissen ikke har været ulovlig. Det skyldes, at Danmark ikke har noget egentligt forbud imod rutineflaring, mens Norge har haft det siden 1971. EnergiWatch har tidligere beskrevet, hvordan den danske olieindustri relativt set har haft markant mere flaring, end hvad der er tilfældet i Norge.

Borgerlig opbakning

Spørger man Frie Grønnes partileder, Sikandar Siddique, er det "fuldstændig hul i hovedet, at vi ikke har forbud imod rutineflaring." Han ønsker generelt større fokus på praksissen og bedre muligheder for at pålægge selskaberne økonomiske konsekvenser, hvis de ikke efterlever retningslinjerne for flaring.

"Jeg synes, at det er ubegribeligt, at der ikke er mere opmærksomhed på det her fra myndighedernes og regeringens side. Bare det, at det er en god forretning at brænde gas af næsten helt uprovokeret og dermed fyre endnu mere op for den galoperende klimakrise, er sindssygt, men noget andet er så, at vi har en regering og nogle myndigheder, som ikke reagerer på det. Det bliver myndighederne nødt til at gøre bedre," siger han.

Trods det manglende forbud undrer Dansk Folkepartis klimaordfører, Morten Messerschmidt, sig også over, at Energistyrelsen ikke har grebet ind tidligere, når styrelsen selv har påpeget over for Total Energies, at en fortsættelse af prakssisen ikke ville være "i overensstemmelse med forudsætningerne i de gældende godkendelser" efter undergrundsloven.

"Det vil vi naturligvis have undersøgt til bunds, ligesom det skal undersøges, om Total kan idømmes en bøde. Det er vigtigt, at vi slår hårdt ned på den slags," siger han.

Venstres klimaordfører, Marie Bjerre, henviser ligeledes sagen til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Ligesom sin ordførerkollega fra Dansk Folkeparti forholder hun sig åbent til muligheden for at indføre et dansk forbud imod rutineflaring.

"Ministeren bliver nødt til at komme på banen og redegøre for, hvad der er op og ned i sagen, og om de (Total Energies, red.) har forbrudt sig imod de tilladelser, der er givet," siger Marie Bjerre.

Samme toner lyder fra Nye Borgerliges næstformand, Peter Seier Christensen, mens det har ikke været muligt at indhente kommentarer fra De Konservative og Liberal Alliance.

Alternativets politiske ordfører, Torsten Gejl, indkalder mandag klimaministeren i samråd. Han kalder sagen "stærkt bekymrende".

"Vi har brugt rigtig meget tid på at lave aftaler, der nedsætter vores udledninger, og derfor er det jo lidt som at få en spand kold vand i hovedet, når vi opdager, at der står en åben hane i Nordsøen, der bare brænder gas af," siger ordføreren.

Flaring kan betegnes som afbrænding af naturgas i forbindelse med olieproduktion. Godt 70 procent af afbrændingen i dansk sektor er sikkerhedsrelateret, mens de resterende 30 procent består af rutineflaring; bevidst afbrænding af uønsket gas. | Foto: Magnus Holm/Politiken/Ritzau Scanpix
Flaring kan betegnes som afbrænding af naturgas i forbindelse med olieproduktion. Godt 70 procent af afbrændingen i dansk sektor er sikkerhedsrelateret, mens de resterende 30 procent består af rutineflaring; bevidst afbrænding af uønsket gas. | Foto: Magnus Holm/Politiken/Ritzau Scanpix

Har stået på i årevis

Total Energies har ikke ønsket at stille op til interview, men har i stedet sendt et skriftligt svar.

I det oplyser selskabet blandt andet, at udfordringerne med rutineflaring stammer tilbage fra 2017. Her tog olieselskabet en 40 år gammel kompressor ud af drift på Gorm-feltet, som førhen behandlede gassen og gjorde, at den kunne benyttes i forbindelse med driften af anlægget.

Siden har selskabet måttet brænde gassen fra Halfdan af, mens man har arbejdet med seks forskellige løsninger for at omdirigere produktionen fra Halfdan-feltet og på den måde undgå flaring.

En model blev udvalgt og skulle have været implementeret i 2020, men projektet er blevet forsinket og udskudt til i hvert fald 2023.

Ole Hansen, som er udviklingsansvarlig for selskabets danske efterforskning og produktion, bemærker i det skriftlige svar, at arbejdet med at finde en permanent løsning på afbrændingen har været "mere omfattende og tidskrævende" end forventet men fortsat skrider fremad.

"I vores konstante og omfattende bestræbelser på at finde en permanent bæredygtig løsning for at undgå gasafbrænding fra Halfdan, vægter vi, at den skal være mindst lige så sikker samt teknisk og miljømæssigt forsvarlig som den midlertidige afbrænding af gas," siger han også.

Ifølge Total Energies' egne oplysninger udgør rutineflaringen fra Gorm omkring 30 procent af den samlede flaring under Dansk Undergrunds Consortium (DUC), hvor det franske selskab er operatør.

Det vil også sige, at praksissen udgør knap 30 pct. af de samlede danske flaring-udledninger, idet DUC tegner sig for næsten al den flaring, der foregår i Danmark.

Ifølge EnergiWatchs beregninger er der i snit blevet udledt 162.000 ton CO2 fra flaring over årene 2017-2020, som dækker begyndelsen af den periode, hvor der ifølge Total Energies er blevet afbrændt gas fra Halfdan på Gorm. Der foreligger endnu ikke en opgørelse for 2021.

Gorm-feltet er klart det felt, hvorfra der bliver flaret mest i Danmark. I øvrigt skal det bemærkes, at naturgas indeholder store mængder metan, som er omkring 25 gange så potent som CO2, hvorfor flaring på flere parametre er et stort klimamæssigt problem.

Tavs minister

Trods gentagne henvendelser har klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) afvist at stille op til interview om sagen.

EnergiWatch ville ellers gerne have spurgt ministeren, om han har været bekendt med, at der har foregået rutineflaring i den danske del af Nordsøen, og om han i givet fald har gjort noget ved det.

Vi ville også gerne have spurgt om hans holdning til et forbud imod rutineflaring, og til om han mener, at den nuværende lovgivning er stærk nok til at modvirke, at der rutinemæssigt bliver brændt gas af.

 

Læs mere om sagen herunder:

Oliekæmpe gør klar til brandslukning i dansk flaring-sag 

Politisk ordfører: "Det ser ud som om, at Total Energies bare har fået lov at afbrænde 100.000 ton CO2"

Dan Jørgensen: Et forbud imod rutineflaring vil give oliebranchen klare rammer

Regeringen "arbejder intenst" for et forbud imod rutinemæssig flaring

Overblik: Derfor skal klimaministeren i samråd om flaring onsdag eftermiddag 

Så stor er klimabelastningen i flaring-sagen 

Oliespecialist efter afsløringer: Et dansk flaring-forbud kan sagtens være fornuftigt

Frie Grønne presser klimaministeren i flaring-sag 

Minister vil præsentere konkrete initiativer for at stoppe rutineflaring i Nordsøen

Oliegigant lader hundredvis af danske tønder olieækvivalenter gå op i røg hver dag

Klimaminister lover handling efter sag om gasafbrænding i Nordsøen

Danmarks største olieselskab brænder bevidst store mængder gas af i Nordsøen