EnergiWatch

Kritikerne tav da Energinet designede specialreguleringens arvtager

Energinet holder fast i ændringerne af modellen for modhandel trods protester fra industrien. "Vi vælger at lægge kræfterne andre steder nu, når Energinet ikke lytter," resignerer Wind Denmark.

Foto: Finn Frandsen

Typisk når Energinet har afholdt møder om den kommende model for modhandel, har der været heftig debat, hvor kritikere har ytret mishag over Energinets forsøg på at afskaffe den nuværende specialregulering.

Det var dog ikke tilfældet tirsdag, hvor det ellers var sidste officielle chance for proaktivt at få indvirkning på modellen, før den sendes i høring af først Energinet og senere hen Forsyningstilsynet.

"I løbet af mødet tyndede det ud i de kritiske røster, som spurgte om, hvorfor modellen overhovedet bør ændres. Der følte vi, at vi kom igennem med vores argument, så vi kunne diskutere formålet med mødet, som var meldt ud skulle være designet af modellen," siger Astrid Buhr Broge.

Mødets agenda var udformningen af den nye models design, hvor Energinet fra mødets start påpegede, at man havde håbet, at det endelige møde ville kunne blive taget fysisk med færre end ti deltagere.

Men med knap 100 deltagere ved mødets start var det nok godt, at det blev taget på Teams i stedet for med alt, hvad det medfører af bøvl med mikrofoner og kamera. Interessen for modhandel er nemlig overvældende, og en neutral tilhører ville givetvis forvente en del kritik af Energinets opgør med specialreguleringen, som tilfældet har været det i de foregående møder over det seneste halve år.

Det var dog ingenlunde tilfældet. Med undtagelse af mødets start var det småt med kritikere. Ifølge en deltager skulle stilheden dog ikke tolkes som samtykke, men som et udtryk for, at elsektoren ikke ville legitimere en model med inputs, når de var fundamentalt imod.

Vi vælger at lægge kræfterne andre steder nu, når Energinet ikke lytter

Elmarkedschef i Wind Denmark, Søren Klinge

Wind Denmark, som har været den nye models mest arge modstander, bekræfter, at det er tilfældet. Til forskel fra tidligere møder sagde de ikke så meget som en lyd, da designet af den nye model blev præsenteret af Energinet.

"De har ikke taget vores kommentarer til indtægt, da de ikke har gjort noget for at minimere indvirkningen på spotprisen. Energinet tager ikke hensyn til vores kommentarer, så det giver ikke mening at blive ved med at komme med dem. Vi vælger at lægge kræfterne andre steder nu, når Energinet ikke lytter," siger Søren Klinge.

Astrid Buhr Broge siger, at Energinet kontinuerligt har forsøgt at skabe så meget dialog om den nye model som muligt og understreger, at det stadig vil være muligt at kontakte systemoperatøren bilateralt eller komme med høringssvar, omend det ifølge Energinet ville være mere konstruktivt, hvis man kommer med inputs tidligere.

Energinet mener dog, at man har gjort, hvad man kan for at få alle med.

"Jeg tror ikke, at vi som sådan får overbevist kritikerne. Hvis man vil holde fast i den nuværende model og ikke vil anerkende, at den ikke kan fortsætte, så kan jeg godt forstå, at vi ikke kan nå hinanden. Når det er sagt, så var den seneste workshop omkring intra-day model designet meget positiv, og der kom mange konstruktive bidrag fra aktørerne, som vil indgå i vores overvejelser," siger Astrid Buhr Broge.

Sikkert er det dog, at den nye model for modhandel skal foregå på intra-day markedet til forskel fra den nuværende model for specialregulering på balancemarkedet. Nedreguleringen er nødvendig bl.a. på grund af interne flaskehalse i Tyskland, men ifølge Energinet er priserne med den nuværende specialregulering blevet for høj som følge af manglende konkurrence.

"Når man anerkender, at der er brug for en ny model, så er en overgang til intra-day markedet den eneste farbar vej," siger Astrid Buhr Broge.

Har vurderet lovlighed

Energinet vil ændre den nuværende specialregulering, da systemoperatøren mener, at de fornødne mængder nedregulering er blevet for store, og likviditeten i den nuværende model er for lav.

Det har fået udgifterne til specialregulering, der i sidste ende betales af tyske strømforbrugere gennem systemoperatøren Tennet, til at eksplodere til 536 mio. kr. forrige år.

Den danske elsektor har i overvejende grad været imod Energinets opgør med specialreguleringen, siden arbejdet startede for et halvt år siden. Den nye model, hvor handlen flyttes over på intra-day markedet og dermed åbnes op for norske og svenske aktører, vil sætte spotprisen under pres og øge CfD-udgifterne til vedvarende energi har kritikken blandt andet lydt på.

Samtidig betvivler Wind Denmark, hvorvidt det overhovedet vil være lovligt for en statslig aktør at sælge strøm på intra-day markedet.

"Vi er meget i tvivl om, hvorvidt det er lovligt, at Energinet som statslig aktør går ind og udbyder strøm som en konkurrerende aktør til vores medlemmer. Så vi er stille, fordi vi ikke vil lægge navn til udformningen af detaljer i noget, hvor vi er i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er lovligt," siger elmarkedschef i Wind Denmark, Søren Klinge.

Ifølge Astrid Buhr Broge er det dog blevet undersøgt.

"I Energinet skal vi operere nettet effektivt, og der mener vi, at det er mest effektivt at gøre det på konkurrenceprægede markeder. Lige nu er vi ikke til stedet på intra-day markedet, men det er eksempelvis de tyske TSO'er, hvor de handler deres modhandel, ligesom Statnett er på vej til at gøre det. Så vi har undersøgt det, og det er lovligt og fuldt ud i forlængelse af elforsyningsloven," siger hun.

Minimal indvirkning på spotprisen

På trods af at gårsdagens tema var selve designet for modellen, er Energinet fuldt ud klar over den kritik, der har været af at gå væk fra den nuværende model, hvor specialregulering handles på balancemarkedet.

Derfor leverede systemoperatøren derfor forud for det endelige møde materiale, hvor de hyppigste kritikpunkter blev forsøgt besvaret. Man har blandt andet beskrevet, hvordan den nye model overholder reglen om 70 pct. kapacitet på grænseoverskridende forbindelser, samt beskrevet indvirkningen på spotprisen og CfD-støtte.

Ifølge Energinets modellering vil effekten på spotprisen være 0,3-0,6 øre per KWh, hvilket ifølge Energistyrelsen vil resultere i, at udgifterne til CfD-støtte vil stige med 15-30 mio. kr. årligt. En nyere modellering fra Energinet, hvor der tages udgangspunkt i den forventede prisudvikling, vil effekten på spotprisen blot være 0,1-0,2 øre per KWh, hvilket ligeledes vil reducere de øgede udgifter til CfD-støtte.

Økonom i Energinet, Astrid Buhr Broge

Der kom mange konstruktive bidrag fra aktørerne

Det er tal, der er langt fra det billede af et priskollaps, som Wind Denmark tidligere har beskrevet. Ifølge Søren Klinge er man da heller ikke overbevist af de nye beregninger.

"De har lavet et regnestykke, som vi ikke kan se forudsætningerne for, hvor de påpeger en ubetydelig påvirkning samtidig med, at de vil flytte op mod 3.000 MWh over på intra-day markedet. Hvis det bliver kotymen, så forventer vi en effekt på spotprisen, som bliver betydeligt højere. Hvis man ser på prissætningen i spotmarkedet i 2020, var der meget store bevægelser i vindens afregningspris, når der var fald i forbruget i spotmarkedet,” siger han og påpeger, at Energinets målsætning om at sænke driftsudgifterne til elsystemet tilsidesætter hensynet til et velfungerende elmarked:

"Forbrugerne kan jo ikke vinde, uden at producenterne taber. Så når Energinet siger, at der ikke er nogen effekter, så hænger det ikke sammen.”

Energinet oplyser, at beregningerne naturligvis er afhængige af forudsætningerne, men at man mener, at effekterne på spotprisen er retvisende.

Gode inputs

Energinet er nu i gang med den afsluttende spurt i arbejdet med den nye model. Man har planer om at igangsætte en høring i maj, for derefter at anmelde den til Forsyningstilsynet kort før sommerferien.

Med det mål for øje var det ifølge Energinet Astrid Buhr Broge et meget succesfuldt møde.

"Overordnet mener vi, at designet fik en rigtig fin modtagelse af aktørerne. Især de foreslåede vinduer, som der kan handles i. Der er selvfølgelig nogle mindre ting, som blev foreslået ændret, ligesom der er en del overvejelser om pristransparensen. Men i sidste instans vil det være op til Forsyningstilsynets afgørelse i forbindelse med metodegodkendelsen," siger Astrid Buhr Broge, økonom i Energinet.

I øjeblikket har Energinet planer om, at det i den nye model for modhandel i intra-day markedet vil være muligt at handle i to vinduer om dagen. Derudover overvejer Energinet bl.a., om prisen på bud skal publiceres.

Energinet er ifølge Astrid Buhr Broge fortsat i tvivl om hvorvidt det er mest effektivt, om systemoperatøren både offentliggør priser og mængder forud for auktioner.

Næste gang Energinets argumenter kan høres i en officiel dialog vil være i høringen forud for metodeanmeldelsen.

Vindbranchen betvivler Energinets klimagevinst

Energinets opgør med specialregulering vil give enorm CO2-reduktion

Energinet fortsætter ufortrødent opgør med specialregulering

Forsyningstilsynet mørklægger data af frygt for priskoordinering

Double whammy giver støttefri vind en mavepuster

Elhandlere støtter opgør med lukrativ strømforretning

Vindbranchen frygter dobbeltregning for tyske flaskehalse

Energinet vil stoppe guldrandet grænsehandel 

Mere fra EnergiWatch

Energiø og havvind er et "naturligt gearskifte" for Andel

Andel har aldrig været med til at udviklet en havvindpark, men nu er tiden inde, siger topchef Jesper Hjulmand. Energiselskabets ambitioner om havvind stopper dog ved den danske grænse, da et andelsselskab ikke skal bygge alle mulige mærkelige steder, siger han.

Spirii rejser 70 millioner til ambitiøs vækstplan

Det unge, danske ladeoperatørselskab Spirii har rejst 70 mio. kr. i sin tredje investeringsrunde med Nordic Alpha Partners som ledende investor. Nu skal ambitiøs vækstplan accelereres i Danmark og Europa.

Energi Danmark vil sælge PPA'er til mindre selskaber

Med et nyt produkt vil Energi Danmark pulje mindre virksomheder, så de kan finansiere ny vedvarende energi gennem en PPA. Den første aftale er allerede indgået med kølevirksomheden Claus Sørensen A/S og European Energy, der opfører to nye solcelleparker.

Vejrspecialister og problemejeren Ørsted vinder innovationspris

Energy Cluster Danmark overrækker årets innovationspris til projektet Euro Grid, der er en platform, som strømliner vejr- og energidata på tværs af landegrænser. Planen er nu at udrulle projektet i hele Europa, hvor der er potentiale for besparelser på op til 300 mio. kr.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs