Debat: Konfiskation af certifikater for biogas vil få alvorlige konsekvenser

Oprindelsesgarantier er en væsentlig del af det finansielle grundlag for biogasanlæggene og kan sænke statens omkostninger markant, mener Biogas Danmarks direktør.
Foto: HMN Naturgas
Foto: HMN Naturgas
Af Frank Rosager, direktør i Biogas Danmark

Værdien af oprindelsesgarantier for biogas er markant højere end værdien af de tilsvarende garantier på elmarkedet. Samtidig betyder EU’s regulering af den eksisterende biogasstøtte, at biogasanlæggenes salg af biogas med oprindelsesgarantier bidrager til at sænke støtten til biogasproduktionen.

Derfor vil det få alvorlige konsekvenser for både biogasanlæggenes økonomi og statens omkostninger til den grønne omstilling, hvis politikerne følger de eksperter, som ifølge EnergiWatch den 16. marts foreslår, at staten skal konfiskere oprindelsesgarantier fra grønne energianlæg, der modtager støtte.  

Sænker statens omkostninger

Den eksisterende støtteordning for biogas er underlagt EU’s overkompensationsregulering, som betyder, at jo højere værdi, biogasproducenterne kan opnå ved salg af biogas med oprindelsesgarantier, jo mere skal støtten nedreguleres. Denne regulering understøtter dermed hele idéen med garantierne, som går ud på, at private virksomheder kan dokumentere, at de får biogas gennem gasnettet og dermed bidrager til finansieringen af den grønne omstilling.

I juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om udbud af yderligere biogasproduktion. Her vil salg af oprindelsesgarantier blive modregnet i støtten, og Biogas Danmark vurderer, at oprindelsesgarantierne vil reducere støtteomkostningerne med 25 til 50 procent i de kommende udbud.

Høj værdi

Værdien af oprindelsesgarantier for biogas svarer i dag til 10-15 øre per kWh. Det skal ses i forhold til, at støtten er på cirka 40 øre per kWh. Til sammenligning er værdien af oprindelsesgarantier for grøn strøm typisk på cirka 1 øre per kWh, som det også fremgår af artiklen i EnergiWatch. 

Efterspørgslen på oprindelsesgarantier for biogas i Europa ligger langt over udbuddet. Det er en udvikling, der vil blive yderligere forstærket i de kommende år. EU besluttede i oktober 2020 et nyt 55 procents CO2-reduktionsmål i 2030, og siden er CO2-kvoteprisen steget med over 50 procent. Den nåede i marts op på 300 kroner for et ton CO2. Samtidig stiller den tunge transport i Europa om til gas og efterspørger i stigende grad biogas.

Dermed er der udsigt til, at værdien af biogas, der sælges via gasnettet med oprindelsesgarantier, vil dække en stigende del af produktionsomkostningerne.

Alvorlige konsekvenser ved konfiskation

En konfiskation af oprindelsesgarantierne for biogas, hvortil der udbetales støtte, vil medføre en kædereaktion af negative konsekvenser for både investorerne, klimaet og statens økonomi.

Salget af oprindelsesgarantier udgør en væsentlig del af det beslutningsgrundlag, som har været afgørende for, at investorer og andre finansieringskilder har finansieret den øgede biogasproduktion i de senere år.

Konfiskationen vil føre til væsentlige tab af indtægter og fjerne beslutningsgrundlaget for investorerne med tilbagevirkende kraft. Det er et dårligt signal til de aktører, der skal finansiere den grønne omstilling i de kommende år.

Konfiskationen vil ikke kun ramme de eksisterende biogasanlæg. Staten får også markant mindre biogas og dermed klimaeffekt i de kommende udbud, når en væsentlig del af indtægterne fjernes. Det vil igen kræve, at statens investeringer øges for at nå 70-procentsmålet.  

Endelig er det sådan, at afgasning af husdyrgødning giver den største klimaeffekt, da biogasanlæggene mindsker udledningen af metan fra gødningen. Derfor opnår oprindelsesgarantier for biogas baseret på husdyrgødning den højeste pris i markedet. Hvis biogasanlæggene ikke længere kan sælge biogas leveret gennem gasnettet, vil motivationen for at afgasse husdyrgødning blive markant mindre – hvilket ikke blot fører til mindre biogasproduktion, men også til et skift i biomassegrundlaget. Dermed vil den samlede klimaeffekt af biogasstøtten blive forringet mærkbart.

Forbrugerne betaler

Det må være den rigtige udvikling, at det gradvist bliver forbrugerne og ikke skatteyderne, der betaler for den grønne energi. Og viljen er klart til stede. Det ses med de seneste udmeldinger om, at Rockwool, teglværkerne og flere virksomheder i byggeindustrien skifter fossile brændsler ud med biogas leveret gennem gasnettet. Her er det netop oprindelsesgarantierne, der giver både virksomheder og samfund sikkerhed for, at det er biogas og ikke fossil naturgas, der bliver købt.

Derfor er det vigtigt, at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen holder fast i, at også støttet biogas får udstedt oprindelsesgarantier, og at Folketinget bakker op om regeringens forslag.

Fortsat tvivl om effekten af grønne certifikater

Gylleforhandlinger sender landmænd og biogasselskaber på kollisionskurs

Bredt flertal for flere grønne certifikater

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også