EnergiWatch

Klimaministeriet omkalfatres for at kunne nå ambitiøse klimamål

Som et led i den grønne omstilling omstiller Klimaministeriet nu hele sin organisation.

Foto: Niels Christian Vilmann//

Da Dan Jørgensen (S) blev udpeget som klimaminister, varslede han som noget af det første et opgør med det, han kaldte "en træghed i statsadministrationen".

På bundlinjen handler det om stærk politisk ledelse, forklarede den nye minister til Information.

"Hvis man sender et klart politisk signal, vil det forplante sig til embedsværket. Og så er jeg 100 procent sikker på, at de vil se med faglig stolthed på den udfordring," sagde Dan Jørgensen.

På den baggrund bebuder Klimaministeriets departementschef, Morten Bæk, at der nu sker »gennemgribende forandringer« i ministeriets organisation. Medarbejderne på Holmens Kanal 20 er torsdag mødt ind til et på mange måder nyt og anderledes ministerium, der skal sikre, at embedsværket kan opfylde regeringens mål om en drivhusgasreduktion på 70 procent i 2030, det nye samlende mål for al ministeriets arbejde.

"Det kræver, at vi arbejder på en helt anden måde. Vi er simpelthen nødt til at gøre op med den silotænkning, der er i den måde, vi både arbejder internt på her i huset, på tværs af Slotsholmen og på tværs af samfundet," siger Morten Bæk.

"Vi skal begynde at tænke langt mere integreret, langt mere fleksibelt og langt mere på tværs af kontorer og ministerier. Det starter vi nu med at gøre her internt."

Helt konkret nedlægges ministeriets nuværende fagkontorer – eksempelvis forsyning, energi, klima og forvaltning – og erstattes af tre "kraftcentre", som fremover skal levere analyser og løsninger til regeringens klimamål.

Departementet vil fremadrettet bestå af et Center for Grøn Omstilling, der får ansvar for den grønne omstilling af forsyningssektoren. Et Center for Klimaneutralt Danmark, der får ansvar for den grønne omstilling af alt andet end forsyningsområdet. Og et Center for Global Klimahandling, der får ansvar for ministeriets internationale arbejde med at øge de grønne ambitioner globalt.

"Vi går fra en klassisk søjle- og kontorstruktur og over i en center- og teamstruktur. Det gør vi, fordi vi har fået et meget klart politisk opdrag om at levere et klimaneutralt Danmark senest i 2050 og 70 procent drivhusgasreduktion i 2030. Det er vores marchordre," siger Morten Bæk til Information.

Derudover oprettes et Center for Vision og Strategi, der skal koble regeringens klimamål til konkret kommunikation, strategi og handlingsplaner.

Ikke politisering af embedsværk

Ifølge Morten Bæk er omkalfatringen af organisationen nødvendig, hvis Klimaministeriet skal kunne leve op til de politiske klimamål. Den nuværende opbygning gav ikke nok "dynamik, agilitet og fleksibilitet", mener han.

"Hvis vi fulgte den klassiske tilgang med en organisation, der er bygget op om de faglige byggeklodser, hvor noget havde at gøre med energi, noget med klima, med forsyning, med EU, med forvaltning osv., så kunne det måske fungere. Men det giver meget mere mening at arbejde med en mere fleksibel organisationsstruktur," siger Morten Bæk.

Siger du dermed, at Klimaministeriets organisering hidtil ikke har været god nok i forhold til at tage hånd om den grønne omstilling?

"Organiseringen hidtil og den måde, man har arbejdet med den grønne omstilling på, har stået mål med de politiske målsætninger, der har været. Men der er bare ikke nogen tvivl om, at den nye regering er kommet vandrende ind ad døren med meget klare og langt mere ambitiøse mål. Et vanvittigt ambitiøst mål, som også stemmer overens med det, klimavidenskaben beder os om at gøre," siger Morten Bæk.

Er der ikke tale om en politisering af embedsværket, når I tilpasser hele organisationen efter regeringens klimamål, som jo endnu ikke er gjort til lov?

"Diskussionen om politisering af embedsværket og kampen mellem politikere og embedsmænd har jeg aldrig abonneret på. Det er en langt mere filosofisk debat end en jordnær, kropsnær og reel debat. Embedsværkets rolle har altid været at levere på det politiske projekt, der bliver tegnet af politikerne. Vores opgave er loyalt at levere på det projekt inden for de rammer, der er lagt, med den faglige ballast, vi har. Så når regeringen siger 70 procent, skal vi sige: Fedt, hvordan løser vi det?"

Den enkelte kontorchef skal ikke længere bare have ansvar for sit eget kontor, men derimod team, der på tværs af områder arbejder med regeringens klimamål. Samtidig skal organisationsændringen sikre, at fokus på regeringens klimamål står lysende klart for alle ansatte i embedsværket.

"Hvert centers vision skal være helt klar, så man hele tiden spørger: Hvordan kan vi optimere vores arbejde op mod regeringens mål om at blive helt grønne?"

Det er måske det "allervæsentligste", forklarer han. At det bliver nemmere for den enkelte embedsmand at afkode sine opgaver og sit centers vision i forhold til det overordnede 70-procentsmål.

Dan Jørgensen: EU bliver enormt vigtig for 70 pct.-mål

Dan Jørgensen hyrer romanforfatter

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere