EnergiWatch

Statnett fortsætter højt investeringsniveau

Den norske systemoperatør forventer at investere omkring 11 mia. norske kr. i år trods markant tilbageholdenhed i årets første seks måneder.

Foto: Øivind Haug / Statnett

Ny plan om forstærkning af nettet på Haugalandet. Ansøgning om udbygning i Stor-Oslo. Appel til ministeriet om at genoptage behandlingen af en 420 kV-forbindelse i Hammerfest, hvor Equinor overvejer at elektrificere sit gasprocesseringsanlæg på Melkøya. Statnetts optakten til fredagens halvårsregnskab med tre udmeldinger på en enkelt dag antyder, at den norske elektrificering fortsat kører i højt gear.

Halvejs inde i året slår systemoperatøren således fast, at der forventes investeringer på omkring 11 mia. NOK (8,25 mia. kr.) i 2019. Det er kun godt en milliard mindre end de 12,3 mia. NOK, der blev investeret sidste år, hvor det blev proklameret, at investeringstoppen var nået. Samt markant over medianen for de 30-40 mia. NOK, investeringsbudgettet frem mod 2023 sidste år blev reduceret til.

SN1H19.jpg

Isoleret set har niveauet dog ligget noget lavere foreløbigt i 2019, hvor der i de første seks måneder blev investeret knap 4,3 mia. NOK. Foruden interne netforbindelser er der også brugt penge på interconnectoren mod Tyskland, NordLink, hvor de sidste installationer af søkabler forventes færdiggjort i indeværende kvartal. Kablet forventes i testdrift fra slutningen af næste år.

Året senere ventes også forbindelsen til Skotland, North Sea Link, i drift. Aktuelt er Statnett og National Grid i gang med anden installationsetape på kablet, der skal forbinde 1,4 GW mellem de to lande.

Spørgsmålet om interconnectorer – og for den sags skyld også om den hjemlige udbygning – har igennem længere tid været ganske ladet.

På den ene side efterspørger strømproducenter en øget udbygning for at kunne afsætte ikke mindst den øgede produktion fra vind. Senest sendte finske Fortum en appel i retning af Statnett om at bygge mere både internt i Norge og mod udlandet. Omvendt trækker andre krafter i modsat retning både på grund af modstand mod etablering af flere højspændingsmaster og ud fra forventningen om, at øget udenlandskapacitet øger de norske elpriser.

Hvorvidt det vil blive konsekvensen er omstridt. Til gengæld er det ikke omstridt, at de økonomiske resultater for Statnett går fremad, hvilket for det regulerede, statsejede selskab i høj grad kan tilskrives en øget indtægtsramme som følge af de omfattende investeringer.

I årets første seks måneder steg resultatet efter skat således med 131 mio. NOK til 1,2 mia. NOK. Fremgangen skyldes stigende tarifindtægter, der steg med 323 mio. NOK til knap 4,3 mia. NOK, mens flaskehalsindtægterne omvendt faldt en femtedel til 320 mio. NOK.

Norsk-tysk søkabel klar på havbunden til efteråret

Høje norske elpriser holdt nede af kabler til Europa

Norge kan blive Europas nye vind-stormagt

Norsk kabelmodstand skaber frygt for stor fordel til Danmark

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere