EnergiWatch

Svensk regering vil sænke forbindelsesomkostninger for havvinden

Sveriges regering kommer med forslag til en høring om reduktion af forbindelsesomkostningerne for havvind ved at give Svenska Kraftnät ansvar for at udvide hovednettet inden for svensk maritimt territorium.

Foto: Finn Frandsen

Der skal være bedre vilkår for havvinden, hvis det står til den svenske regering.

Sveriges regering er kommet med forslag til en reduktion af forbindelsesomkostningerne for havvind, hvor den svenske systemoperatør Svenska Kraftnät skal få ansvaret for at udvide hovednettet inden for svensk maritimt område.

"Mere havvindkraft vil bidrage til balancen i elsystemet og være en vigtig tilføjelse til elmarkedet," siger energiminister Anders Ygeman i en meddelelse.

I notatet foreslås det, at Svenska Kraftnät får til opgave at udvide transmissionsnetværket til områder inden for Sveriges maritime område.

Ved at udvide transmissionsnettet inden for Sveriges maritime territorium skal omkostningerne ved tilslutning af offshore elproduktionsfaciliteter til transmissionsnettet reduceres og dermed skabe mere lige betingelser for forbindelse mellem havvind og vindkraft på land.

Ændringen i den svenske elnetinstruktion foreslås at træde i kraft den 1. august 2021, og forslaget er på høring indtil den 3. maj 2021.

At give den svenske havvind bedre vilkår har efterhånden været på dagsordenen i flere år. Her har det i særdeleshed være afskaffelsen af nettilslutningsafgiften for havvind, der skal sætte gang i et svensk havvindeventyr, som kan tage over, når udbygningen af landvind begynder at løje af.

Det er et politisk ønske, at tilslutning for havvind skal være gratis, og det har stået på størstedelen af Riksdagens partiers dosmerseddel siden 2016, hvor det blev nedskrevet som en del af en bred energioverenskomst, energiforliget. Men der er ikke sket det store i hverken 2016, 2017, 2018 eller 2019. Til gengæld forlød det fra flere af partierne i energiforliget, at det ville blive vedtaget mod slutningen af 2019.

En del af forklaringen kan muligvis findes i EU's regelsæt. Helt fra starten har regeringen nemlig understreget, at en afskaffelse af afgiften ikke må være i strid med EU-reglerne for statsstøtte.

Det har undret branchen, da forslaget mere eller mindre er identisk med den danske model, men ikke desto mindre vakte det glæde, da energiminister Anders Ygeman (S) i august sidste år meddelte, at man nu var i dialog med EU. Og nu forlyder det altså, at energiministeren igen har forsøgt sig med bedre forhold for den svenske havvind

Svensk vindstrategi skal skabe enighed i vindudbygning

Heller ikke næste år kan Sverige garantere et åbent elmarked

Norsk udvikler opkøber svensk søvind

Nøglen til det svenske havvindeventyr er snart klar

Mere fra EnergiWatch

Tysk regeringskoalition går efter kulstop i 2030

SPD, De Grønne og FDP går ind i regeringsforhandlinger med fremrykning af det tyske kulstop med otte år, afsættelse af to pct. af Tysklands areal til landvind, krav om sol på industritage og afskaffelse af EEG-tariffen for at nedbringe elpriserne på papiret.

IT-problemer med varmepumpe-pulje blev hurtigt løst

Ifølge Energistyrelsen var der indledningsvist tekniske udfordringer for ansøgere til efterårets bygningspulje. Problemerne blev dog hurtigt løst, men på trods af 14 dage med minimal kø til ansøgning, er der stadig masser af millioner tilbage i puljen, melder myndighederne.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs