EnergiWatch

Svensk vindstrategi skal skabe enighed i vindudbygning

En ny strategi med planlægningsproces for vindenergi skal klarlægge, hvordan udvidelsen af den svenske vindenergi, der er nødvendig for at imødekomme Sveriges klimamål, skal nås med størst enighed mellem nationale og regionale interesser.

Foto: PR / Staktraft

Enighed, forudsigelighed og retssikkerhed. Det er de tre nøgleord, der oplistes i den nye svenske strategi for vindenergiudbygning.

Sverige har på sigt en ambition om at have en 100 pct. vedvarende energiproduktion. Øget elektrificering i transport- og industrisektoren kombineret med, at Sveriges elproduktionsfaciliteter bliver ældre, skaber et behov for at erstatte eller modernisere den eksisterende energiproduktion.  

Ifølge det svenske energibureau munder det ud i en årlig elproduktion på mindst 100 TWh elektricitet, der skal erstattes frem til 2040'erne, svarende til ca. 70 pct. af nutidens elforbrug.

"Strategien handler om at skifte til et langsigtet bæredygtigt energisystem ikke kun af klimaårsager, men også for øget konkurrenceevne, forsyningssikkerhed og for at imødekomme et stigende behov for elektricitet i alle dele af landet uden urimelige omkostninger for forbrugerne," siger Robert Andrén, generaldirektør for det svenske energibureau i forbindelse med lanceringen.

Konklusionen om, at der er behov for 100 TWh ny vedvarende elproduktion, har det svenske energibureau lavet ved en forventning om, at elforbruget vil stige med 20 TWh sammenlignet med i dag og beløber sig til 160 TWh i 2040'erne.

Det svenske energibureau har også antaget, at Sverige fortsat vil være nettoeksportør af elektricitet i omtrent samme omfang som i dag, dvs. at Sverige kommer til at eksportere 20 TWh.

Enighed er som beskrevet en kerne i den foreslåede strategi, og det er nok en god idé, hvis vi kigger på Sverige og vindenergi de seneste år. Her har der nemlig været lidt knas med enigheden. Særligt på kommunalt plan.

Strategien indeholder da også forslag til ændret kommunegodkendelse og et nationalt planlægningsgrundlag, der skal både lette og styre det regionale arbejde.

Sverige har længe haft kommunalt veto, der dog ikke altid har virket helt efter hensigten. Det kommunale veto er tidligere blevet kritiseret, fordi der mangler klare kriterier, begrundelser og tidsfrister. Og mange aktører anser det derfor for uforudsigeligt og en hindring i processen med at udvikle vindkraft, skriver den svenske regering.

Den svenske regering har udpeget en kommission, der skal undersøge betingelserne for at fjerne vetoretten og komme med forslag til alternative metoder. Kommissionen skal aflevere sin rapport senest den 30. juni 2021.

"En udviklet planlægningsproces vil også føre til øget forudsigelighed om, hvilke områder der vurderes at have potentiale for vindkraft og til mere ensartede vurderinger over hele landet," siger Björn Risinger, generaldirektør for det svenske miljøbeskyttelsesagentur.

"Udvidelsen skal tage højde for værdifuld natur, det menneskelige habitat og en række andre samfundsmæssige interesser," siger Björn Risinger.

Hvordan de 20 TWh havvind skal opnås, er dog ikke videre beskrevet i strategien. Strategien tager nemlig kun højde for landbaseret vindkraft.

Når det kommer til havvind håndteres det i stedet inden for den svenske søfartsadministrations forslag til havplaner som nu er op til den svenske regerings beslutning i 2021.

41,5 TWh svensk og norsk energi godkendt i tredje kvartal

Brist i svensk elnet har forsinket vindudbygning

Sverige vil fjerne kommunalt veto mod vindkraft

Svensk Vindenergi: Støttestop gør ondt værre

Mere fra EnergiWatch

Fabrikker lukker på grund af høje energipriser

Stigende energipriser tvinger nu producenter af gødning og stål til at lukke fabrikker. Sværvægteren Yara lukker en række europæiske fabrikker, hvilket sender et klart signal om, at der er udsigt til voldsomme prisstigninger på gødning.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs