Afviste trafikforslag fjerner mest CO2

Fire trafikindgreb kan spare os for 2,2 mio. tons CO2. Men regeringen siger på forhånd nej.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
SØREN MUNCH

Næppe var regeringens virkemiddelkatalog med 78 forslag til en kommende klimaplan landet på bordet, før nogle af de mest CO2-effektive forslag var blæst af banen igen.

Roadpricing - eller på dansk kørselsafgifter, afskaffelse af befordringsfradraget, højere afgift på benzin og diesel samt en fartgrænse på motorveje på 110 km/timen fik kniven, inden forslagene overhovedet blev præsenteret onsdag formiddag af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R).

Ukonkret klimaplan landet 

"Det er slet ikke alle virkemidler, vi skal bruge. Og på forhånd er der forslag, som vi afviser: Blandt andet befordringsfradraget og nedsættelse af hastighed på motorveje, fordi der er andre ting der er lettere, billigere og hurtigere at gennemføre," sagde Martin Lidegaard ved fremlæggelsen.

Kontant afvisning fra S

Og i går afviste Socialdemokraternes energiordfører Pernille Rosenkrantz-Theil kategorisk, at roadpricing kan komme på tale.

"Ikke i dag, ikke i morgen og ikke i fremtiden," sagde Pernille Rosenkrantz-Theil over for Jyllands-Posten om det forslag, som af alle 78 forslag i hele kataloget vil give den største CO2-effekt.

Theil tilføjede desuden, at regeringen "bestemt" heller ingen planer har om at hæve benzinafgiften med yderligere 40 øre per liter, som det også foreslås i virkemiddel-kataloget.

Klik her og tilmeld dig to gratis daglige nyhedsbreve fra EnergiWatch

Vil du prøve EnergiWatch gratis i 40 dage? Klik her

Dermed har regeringen alene på transportområdet afvist fire klimaforslag, der ifølge kataloget vil kunne lette miljøet og klimaet for omkring 2,2 mio. tons CO2 frem til 2020.

Det svarer til knap 40 procent af det samlede mål på ca. 4 mio. tons CO2, som det danske udslip skal reduceres med frem til 2020.

FDM: Dyre for samfundet

Fælles for de afviste forslag er, at de alle vil være særdeles omkostningstunge for samfundet at gennemføre. I kataloget er der udregnet en såkaldt "skyggepris", dvs. den samfundsøkonomiske omkostning ved at fjerne udslip på et tons CO2, og her ligger 110 km/timen-forslaget helt i top.

Forslaget er med 13.460 kr. per "sparet" ton CO2 et af de samfundsøkonomiske dyreste i kataloget, mens et afskaffet befordringsfradrag vil koste samfundet 4.167 kr. per sparet ton CO2.

Blå blok revser Lidegaards klimaudspil 

Roadpricing ligger på en "skyggepris" på 4.181 kr. per ton CO2, mens en forhøjelse på 40 øre af afgifterne på benzin og diesel giver en skyggepris på 2.663 kr.

Regeringens afvisning af transportforslagene udløser ros fra bilejernes organisation, FDM, hvor adm. direktør Thomas Møller Thomsen kalder forslagene "samfundsøkonomisk meget dyre".

Roadpricing sparer mest CO2

Alene forslaget om roadpricing er vurderet til at kunne lette miljøet for over 1,3 mio. tons CO2 og vil samtidig kunne løse en lang række trængselsproblemer i trafikken.

Et landsdækkende GPS-baseret system vil koste ca. 4,4 mia. kr. i anlæg, og den årlige drift vil koste staten ca. 1,6 mia. kr. Effekten vil være mindre trafik og lavere CO2-belastning, lavere transporttid samt færre ulykker, lyder det i kataloget.

Klimaplan kan give vindmølle-boom 

En betalingsring var et hovedpunkt i valgkampen for S og  SF, men endte efter massiv modstand fra kommunernes omkring Hovedstaden i Trængselskommissionen, som afgiver betænkning i september.

Tanken lever dog i bedste velgående, og den nyudnævnte transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) tog emnet op forleden, da hun holdt sit indtog på sit nye område.

Højere afgifter vil have effekt

Også et forslag om at hæve statsafgiften på benzin og diesel med 40 øre per liter vil give relativ stor CO2-effekt, ca. 743.000 tons CO2, fremgår det af kataloget.

Denne stigning vil give et fald i kørslen på ca. 1,6 procent, lyder beregningen, men samtidig ventes det, at 4 pct. af det danske brændstofsalg flytter syd for grænsen.

Forslaget om at fjerne befordringsfradraget vil have en væsentlig ringere CO2-effekt, samtidig med at det vil påføre de danske bilister en ekstraudgift på anslået 3,8 mia. kr.

Kørselsfradrag med ringe betydning

Uden fradraget kan der spares omkring 130.000 tons CO2, og ifølge forslaget vil det det samlede antal kørte kilometer falde med ca. 15 procent  eller 1,1 mia. kr - fra 7,4 mia. til 6,3 mia. km. Det største fald, ca. 800 mio. km, vil ses på privatbilismen, skønnes det af eksperterne.

Regeringens klimaplan begejstrer tænketank 

Det meget omdiskuterede forslag om at sænke tophastigheden på motorveje til 110 km/timen batter endnu mindre på CO2-udslippet - kun ca. 63.000 tons CO2. Lavere hastighed vil have en positiv effekt på antallet af trafikulykker, mens bilisterne på negativsiden vil opleve længere transportid, og dermed får de længere tid på arbejde.

Eksperterne foreslår også en særlig grøn afgift på diesel og benzin på 10 øre per liter, som vil give en CO2-besparelse på ca. 186.000 tons. Endelig vil et krav om en ekstra procent biobrændstof i benzin og diesel - fra 10 til 11 procent - medføre, at 163.000 tons CO2 undgår at ende i atmosfæren.

Minister: Økonomisk ansvarligt

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) sagde i går, at det især vil være landbruget, transporten og byggeriet, der skal bidrage til klimaforventningerne.

Ministeren henviser til, at regeringen allerede har gennemført klimaforbedringer i energisektoren i forbindelse med den seneste politiske aftale på området. Samtidig fastslår ministeren, at regeringen vil lave en plan, som er "økonomisk ansvarlig", og som ikke vil indeholde nye afgifter til erhvervslivet.

 

FAKTA - klimaplanen

De 10 forslag med størst CO2-reduktion

 Tons CO2

Kilometerbaserede kørselsafgifter

1.315.000

Mindsket refusion af elafgift for virksomheder

1.111.000

Mindsket refusion af elafgift for virksomheder - med tilbageførsel af provenu

1.111.000

Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter

1.087.000

Forhøjelse af brændstofafgifter med 40 øre/liter

743.000

PSO-støtte til etablering af 200 MW kystnær havvindmøllepark

500.000

Tilskud til udtagning af organogene jorde til græs

481.000

Tilskud til skovrejsning med højbund

474.000

PSO-støtte til etablering af 200 MW land vindmøllepark

450.0000

Krav om og tilskud til biocover på lodsepladser

390.000

Kilde: Ingeniøren

 

FAKTA - CO2-MÅLET

Regeringens mål er, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 40 procent i 2020 i forhold til 1990. Et stort skridt er taget med energiaftalen, der blev indgået i marts 2012. Resten skal primært komme fra transportsektoren, landbruget, bygninger og affaldssektoren. Klimaplanen viser, at vi mangler at reducere cirka fire millioner tons CO2 i 2020 for at leve op til regeringens mål.

Begreber

CO2-reduktionen angiver mængden af drivhusgasser, som et virkemiddel kan reducere Danmarks samlede udledninger med i året 2020.

Skyggeprisen udtrykker den samfundsøkonomiske omkostning for et givent virkemiddel ved reduktion af drivhusgasudledningen med et ton CO2.

Kilde: Virkemiddelkatalog, 2013

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også