EnergiWatch

Danmark nedskriver værdien af oliereserverne markant

En ny, ekstraordinær prognose for olie- og gasproduktionen viser, at Danmark om bare to år ikke længere vil være selvforsynende med olie. Forsinkelser og lavere olieforekomster i Nordsøen betyder, at Danmark må nedskrive værdien af olieforretningen.

Med et trylleslag er forretningen Danmark blevet et milliardbeløb mindre værd.

Det fremgår af en meddelelse, Energistyrelsen netop har udsendt, hvor de danske oliefelter og -reserver i Nordsøen sendes i dørken med en nedskrivning på op mod ti pct. i forhold til sidste års prognose for olie og gasproduktionen herhjemme.

Det skyldes primært "nye produktionsprognoser fra industrien samt en revideret risikovejning af projekterne på baggrund af nye oplysninger," som det hedder.

Ud over det vil flere planlagte udbygningsprojekter blive forskinket.

Den nye prognose er ekstraordinært udarbejdet i år og har blandt andet tjent som basis for forhandlingerne mellem Maersk Oil og den danske stat, da man for nylig forhandlede om en skatterabat og en udbygning af gasfeltet Tyra.

Også genopbygningen af denne platform betyder, at Danmark må blive importør af olie før end tidligere forudset.

Prognoserne for den danske olieproduktion øger nemlig dettidsrum, hvor Danmark ikke længere vil kunne forsyne sig selv med olie, og hvor man hvor man tidligere har forventet et hul i produktionen blot i 2021, så er det hul nu udvidet til at omfatte årene 2019 til 2022.

Danmark forventes at være nettoeksportør af olie frem til 2026.

På grund af Tyras rennovation vil den danske gasproduktion falde markant i 2020 til 2021, og dermed kan vi se frem til også at måtte importere gas i perioden. Dog vil arbejdet betyde, at vi igen kan producere mere gas, end vi selv forbruger fra 2022 til og med 2032.

Det er en teknisk sag, når Energistyrelsen skal regne på værdien af ressourcerne i den danske undergrund. Blandt opererer man med flere forskellige skøn, og derfor rammer nedskrivningerne også på tre forskellige måder.

Styrelsen beskriver det selv således:

"Det forventede forløb er en prognose for indvinding fra eksisterende felter og fund med eksisterende teknologi. Energistyrelsen har nedskrevet de forventede ressourcer med ca. 4 pct. i forhold til sidste prognose på baggrund af nye oplysninger, der har resulteret i en højere risikovurdering.

De teknologiske ressourcer er et skøn for indvindingspotentialet ved anvendelse af ny teknologi. Energistyrelsens har revurderet de teknologiske ressourcer og nedskrevet bidragene for olie og gas med i gennemsnit omkring 30 pct., idet ny information har medført, at der er foretaget en højere risikovurdering for ressourceskønnene.

Efterforskningsressourcerne er et skøn for indvindingen fra kommende nye fund som følge af de igangværende efterforskningsaktiviteter og kommende nye udbudsrunder. Skønnet tager udgangspunkt i de i dag kendte efterforskningsprospekter, som forventes anboret. Desuden indgår vurderinger af, hvilke yderligere prospekter, der kan forventes påvist senere i prognoseperioden. Energistyrelsens har revurderet efterforskningsressourcerne og nedskrevet bidragene for olie og gas med i gennemsnit omkring 25 pct., idet ny information har medført, at der er foretaget en højere risikovurdering for ressourceskønnene."

Mens nedskrivningerne på det forventede forløb altså er på fir pct., så er tallet på ti pct., hvis man medtager bidragene fra teknologisk udvikling og efterforskning.

Toppolitikerne samlet til forhandling af Nordsøaftale

Regeringsskifte truer Danmarks vigtigste gasfelt

Dansk salgsgas bliver en mangelvare om ni år

Danmark er nu også vinterimportør af el

Forsiden lige nu

Equinor sælger ejerandel til Aker BP

For 250 mio. dollars har Equinor solgt sin ejerandel i King Lear i Nordsøen til Aker BP, der ser mere værdi i feltet, som blev fundet tilbage i 1989.

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere