EnergiWatch

Debat: Støtte til elbiler bør fokusere på konkurrence

Elbilejeres binding til en ladeoperatør er konkurrencebegrænsende og bør aldrig tillades i offentlige udbud eller gives offentlig støtte, skriver direktør Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark.

Foto: PRDrivkraftDanmark

Flere elbiler på vejene vil være en væsentlig bidragsyder til reduktioner af transportens CO2-udledninger. Derfor er der naturligvis stort politisk fokus på at understøtte elektrificeringen af transporten. Det kræver blandt andet, at der kommer flere hurtigladestandere op over hele landet.

Enkelte steder kan det give mening at understøtte udrulningen af hurtigladere, økonomisk, men de fleste steder skal den komme helt af sig selv i takt med, at der kommer flere elbiler på vejene.

Markedet belønner dem, der har fokus på forbrugernes behov og straffer grådighed. Derfor bør der langt mere fokus på konkurrence.

Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark.

Ligesom det i dag er tilfældet på benzinmarkedet, bør målet være, at elbiler på farten i fremtiden vil lade på steder med den bedste placering, nemmeste betaling, laveste pris, hurtigste ladetid og bedste faciliteter. Det kræver dog, at rammerne for fri og lige konkurrence er på plads. Markedet belønner dem, der har fokus på forbrugernes behov og straffer grådighed. Derfor bør der langt mere fokus på konkurrence.

Det er afgørende, at der kommer mere fokus på, hvordan ladepladser og tilskud tildeles. Drivkraft Danmark mener, at der er behov for en national strategi for udrulning af ladeinfrastruktur.

Vi skal væk fra små puljer og tilskud og over til et system, hvor der skabes gennemsigtige rammer for markedet. Det kan nogle steder være nødvendigt med støtte til en start, men der er behov for, at der i højere grad fokuseres på, hvad der er økonomisk bæredygtigt på den lange bane.

Det bør for eksempel ikke i sig selv være et mål at opstille mange ladestandere, men at få de rigtige ladestandere op de rigtige steder. Det kan markedet og fri konkurrence bidrage effektivt til – også på steder, hvor det ikke er rentabelt at drive en ladestander, men hvor der er behov for det ud fra et samfundshensyn.

"Gratis" hurtigopladning

Som man de seneste uger har kunnet læse om her i EnergiWatch, tilbyder de dominerende aktører i dag ”gratis” hurtigladning for egne abonnenter, mens andre må betale priser per kWh, der langt overstiger elprisen.

Det binder elbilsejerne til den ladeoperatør, som de også har abonnement hos hjemme, og gør det svært for andre operatører at komme ind på markedet, hvilket hæmmer den frie konkurrence. Sådanne konkurrencebegrænsende forhold bør aldrig tillades i offentlige udbud eller gives offentlig støtte.

FDM, Dansk Elbil Alliance og Clever har blandt andre foreslået, at konkurrence skal sikres med udbud af såkaldte ladeparker, hvor man som elbilist kan vælge mellem flere forskellige ladeoperatører på samme placering. Tanken er, at flere operatører overfor hinanden vil sikre øget konkurrence.

Hvad nytter det, hvis de få operatører, man kan vælge imellem, tjener deres penge på abonnementer og tager høje priser for alle andre kunder.

Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark.

Men hvad nytter det, hvis de få operatører, man kan vælge imellem, tjener deres penge på abonnementer og tager høje priser for alle andre kunder, eller som Telsla slet ikke tillader ladning for andre? Det giver ikke konkurrence og gennemsigtige priser på selve ladningen.

EU-direktiv efterleves ikke

Det der giver konkurrence er derimod fri og lige tilgængelighed, tydelige priser og nemme betalingsløsninger. Klimarådet peger i rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” på benzin- og dieselmarkedet som eksempel på et velfungerende marked med høj grad af forbrugertillid og gennemsigtighed. Det bør også være målet for el-ladning.

Derfor bør staten i udbud stille klare krav og dermed sikre, at det fremtidige lademarked opfylder det såkaldte AFI-direktiv, hvoraf det fremgår, at "Medlemsstaterne sørger for, at de priser, der opkræves af operatører af offentligt tilgængelige ladestandere, er rimelige, let og klart sammenlignelige, gennemsigtige og ikkediskriminerende." Sådan er det ikke i dag!

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces med alle Danmarks tankstationer og raffinaderier som medlemmer samt LPG-branchen. Branchen står for 99 pct. af energien til transporten og 40 pct. af det samlede danske energiforbrug. (Kilde: Drivkraft Danmark).

Regeringen vil bruge 50 mio. kr. i år på flere ladestandere 

OK arbejder på køreplan for elbil-ladere i større skala

Ex-konkurrencedirektør: Clevers pris ser meget dyr ud

Konkurrencestyrelse lynindkalder elbilforening om ladeoperatørs forretningsmodel 

Ladeoperatører for elbiler overvåges tæt af konkurrencemyndighed 

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs