EnergiWatch

Elkunderne skal tages alvorligt

DEBAT: Der skal dokumenteres en klar gevinst for forbrugerne, hvis den igangværende konkurrenceanalyse fører til store indgreb i det danske elmarked, skriver viceadm. direktør Anders Stouge, Dansk Energi, i et debatindlæg.

Foto: PR

Energi-, forsynings- og klimaministeriet har sat en analyse i gang, der skal afdække konkurrencesituationen på el-detailmarkedet i Danmark, forhåbentligt med kunden i centrum. Udgangspunktet for danske elforbrugere er super godt. Grøn strøm, altid el i kontakten og lave priser. Så godt, at den danske elsektor gentagne gange bliver fremhævet i internationale sammenligninger og ligger i den globale top. Men kan vi ikke gøre det lidt bedre? Jo, det kan og skal vi altid, og det gælder naturligvis også for Dansk Energis medlemmer. Ingen sektor er perfekt, og vi skal altid stræbe efter bedre, grønnere, sikrere og mere konkurrencedygtige ydelser til kunderne.

Et delelement i konkurrenceanalysen er, hvilke fordele og ulemper, der er for kunderne ved, at ejere af elnet også driver andre aktiviteter i samme koncern. Analysen udspringer af arbejdet i det såkaldte El-Reguleringsudvalg, hvor Dansk Energi var aktivt medlem. Derfor var vi også med til i slutningen af 2014 at anbefale, at man på et tidspunkt skulle sætte konkurrenceanalysen i gang. Dansk Energi støtter derfor at analysen gennemføres.

Fagligt og veldokumenteret grundlag

Vi forventer, at den færdige analyse vil give en grundig indsigt i konkurrencesituationen på detailmarkedet for el, og at den kan være afsæt for en saglig og balanceret politisk diskussion om, hvorvidt rammevilkårene for markedet er, hvor de bør være, til gavn for forbrugerne.

Det er vigtigt, at analysearbejdet tager afsæt i forbrugerne og dokumenterer, hvad eventuelle tiltag vil betyde for dem og for vores samfund som helhed. Eventuelle tiltag skal være effektive og proportionale i et samfundsmæssigt perspektiv: Der skal være en klar gevinst, og gevinsten skal stå mål med omkostninger og konsekvenser.

At nogle har set vores opfordring som utidig indblanding, kan jeg kun beklage, men også afvise.

Anders Stouge, viceadm. direktør, Dansk Energi.

Skal analysen give denne indsigt, kræver det, at den hviler på et solidt og gennemarbejdet grundlag. Det stiller høje krav til de myndigheder, der udarbejder analysen, og til de aktører i sektoren, som skal levere data og information til den. Og på den baggrund har vi som brancheorganisation tydeligt opfordret vores medlemmer til at bidrage med et validt datagrundlag af høj kvalitet i forbindelse med en survey, som Forsyningstilsynet har sendt ud. Denne udgør et delelement af den samlede konkurrenceanalyse. At nogle har set vores opfordring som utidig indblanding, kan jeg kun beklage, men også afvise. Hensigten har alene været overfor vores medlemmer at tydeliggøre formålet med analysen og understrege vigtigheden i, at de bidrager konstruktivt hertil.

Afgørende for grøn omstilling 

Analysen kan imidlertid ikke ses isoleret fra mulighederne for, at vi som land lykkes med næste fase af den grønne omstilling. Det kommer næppe som en overraskelse, at fasen mod et klimaneutralt land kræver selskaber, der kan løfte investeringer i elektrificering, digital infrastruktur, vedvarende energi m.v. - investeringer som energikoncerner på tværs af forsyninger i dag bidrager markant til. En observation er, at allerede i dag sørger elnetselskaberne for, at det er muligt, at mere end halvdelen af Danmarks samlede elproduktion, for eksempel fra vindmøller og solceller, fødes direkte ind på eldistributionsnettet, og at elforbruget digitaliseres via de digitale fjernaflæste målere. Det sker vel at mærke til tariffer, som er lave i international sammenligning, og som andre lande misunder os.

En ejermæssig adskillelse vil de facto være et opgør med bl.a. forbrugereje af energikoncerner, som vi kender det i dag, og det vil mest sandsynligt føre til øgede omkostninger for kunderne og tab af momentum i den grønne omstilling.

Anders Stouge, viceadm. direktør, Dansk Energi.

En ejermæssig adskillelse vil de facto være et opgør med bl.a. forbrugereje af energikoncerner, som vi kender det i dag, og det vil mest sandsynligt føre til øgede omkostninger for kunderne og tab af momentum i den grønne omstilling. Det viser erfaringerne fra New Zealand og Holland, der som de eneste lande i verden har gennemført eksperimentet. Her har opsplitningen hverken ført til lavere omkostninger for forbrugerne eller en styrkelse af konkurrencen.

Det er selvfølgeligt klart, at højere priser lyder godt for dem, der repræsenterer virksomheder, som alene lever af at sælge el. Det er en ærlig sag. Men det gavner ikke forbrugerne.

Derfor må danske forbrugere kunne forvente, at konkurrenceanalysen grundigt kan dokumentere, hvilken merværdi eventuelle anbefalinger vil skabe for forbrugerne, så man ikke gennemfører meget omfattende tiltag, der netto ikke har den ønskede effekt. For det har store konsekvenser for forbrugerne.

Gør gode tider bedre

Udgangspunktet i Danmark er rigtigt godt. Danske husstande og virksomheder betaler i dag nogle af de laveste priser i EU for at få transporteret strøm, leveringssikkerheden er i verdensklasse, og de danske elleverandørers bruttofortjeneste er helt i bund sammenlignet med andre EU-lande. Danmark er ét af de lande i EU med det mest mangfoldige elmarked, hvor et stort antal elhandlere giver forbrugerne en kæmpe variation af produkter at vælge imellem. Desuden er vi foregangsland med hensyn til at skabe klar adskillelse mellem elnetselskaber og kommercielle elleverandører:

Vi har indført en DataHub, så dataformidlingen i markedet sker på fuldstændig neutral vis. Vi har etableret en engrosmodel, hvor det er de kommercielle aktører, der varetager kundekontakten, og senest har vi gennemført navneadskillelse mellem netselskaber og kommercielle aktører fra samme koncern. Alt sammen for at skabe gennemsigtighed, neutralitet og sikre lige konkurrencevilkår for alle elleverandører. Nogle af tiltagene har vi endnu ikke set den fulde effekt af. 

Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til forbedringer. Men fundamentet er stærkt, og eventuelle tiltag skal ses i dét lys, og deres effekt skal dokumenteres. Gevinst og omkostning for forbrugerne og samfundet skal holdes op mod hinanden.

Vi ser frem til det videre faglige arbejde og analysens resultater, og vi håber på en god og balanceret politisk diskussion efterfølgende, der tager afsæt i et veldokumenteret grundlag.

Derfor bør danske energikoncerner splittes op

DI lukker øjnene for de faktiske forhold 

DI: Det er noget sludder, Miller 

Forbrugerne vinder i den danske energimodel

Forbrugerne må ikke blive taberne 

 

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs