EnergiWatch

Almenvellets interesser på CO2-belastningens og forbrugernes regning

DEBATINDLÆG: Ingeniøren Lars Erling Sørensen skriver i dette debatindlæg, at det både ville være billigere og mere klimavenligt, hvis forbrugerne får lov til at vælge varmepumper fremfor fjernvarme.

Foto: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Udtrykket "almenvellets interesser" er det, man bliver mødt med, når man søger om og får afvist dispensation til at udtræde lokalplanen for det nye, varmeværk under Brønderslev Forsyning.

Brønderslev varmeværks nye anlæg opføres med kommunal bevilling i ryggen. Det koster ca. 375 mio. kr. og der er tilsluttet ca. 4.700 forbrugere. Man kan med et simpelt regnestykke sige, at hver forbruger har investeret ca. 80.000 kr. - alene i den nye udbygning af værket vel at mærke.

Lad os tage et konkret forbrugseksempel fra en forbruger, der bruger cirka 18.000 KWh til opvarmning. Det koster forbrugeren cirka 18.000 kr. om året, eller en samlet pris på ca. 1 kr. pr. KWh afleveret varme hos slutbrugeren.

Men i mellemtiden har den teknologiske udvikling inden for decentral vedvarende energi udviklet sig så meget, at det nu er muligt at opvarme samme omtalte hus med de 18.000 KWh varme med en moderne varmepumpe. Den bruger cirka 3.600 KWh strøm, der kan indkøbes til cirka 1,5 kr. så det totale driftsmæssige beløb er 5.400,- kr. pr. år

Det skyldes, at de moderne varmepumper er så effektive, at de for hver 1 KWh strøm, de forbruger, afgiver ca 5 KWh varme.

Forbrugeren kan vælge at installere nogle solceller, og yderlige få elregningen ned, men dette er ikke medregnet i dette eksempel.

Men forbrugerne i Brønderslev må se langt efter disse nye, klimavenlig og økonomiske løsninger. For Brønderslev Forsyning har med loven i hånden ret til at bestemme over de 4.700 forbrugere. Forsyningen ved således bedst, hvad der er billigst, og mest miljøvenligt, og de behøver tilsyneladende ikke forholde sig til et varmetab på 25 procent i fjernvarmeanlægget og fjernvarmenettet, samt den teknologiske udvikling der er inden for individuel opvarmning med varmepumper og VE energi. Desuden er afbrænding af biobrændsel 100 procent CO2 neutralt i alt evighed, amen.

Nye VE-teknologier er allerede i markedet, så som solceller, husstandsvindmøller, batteribanker, og elbilen. Alle disse nye teknologier er VE-ready. Det betyder at de kan udnytte hinandens energiforbrug og produktion, så man får en sund og fornuftig balance i en families energiforbrug og produktion. Man kan endda lagre energi fra nettet på sin batteribank og evt. en akkumuleringstank, når strømmen er meget billig, når solen skinner eller husstandsvindmøllen snurrer, samtidig med elbilen forsynes. Mulighederne er uendelige og udviklingen går stærkt.

Men alle disse nye muligheder bliver man som kunde hos Brønderslev Forsyning afskåret fra.  Brønderslev fjernvarmes udvikling gennem tiden viser, som så meget andet, at i fortiden var det miljømæssige aspekt ikke en tungtvejende del af opgaven. Her var hovedopgaven at forsyne forbrugeren uden væsentlig omtanke for miljøet.

Vi ser desværre den samme problematik i dag, hvor værket kører med et ledningstab på 25 procent. Energi der skal produceres og spildes lige ud i den blå luft. Alene spildet i rørtabet kan opvarme over 1000 almindelige parcelhuse!!

Hvis man havde individuelle varmepumper, ville varmespildet ikke forefindes, og da over 50 procent af elforbruget til varmepumpen i dag kommer fra VE-energi, vil CO2 belastningen være reduceret med ca. 70 -80 procent. På sigt endnu mere efterhånden som de fremtidige VE energi initiativer bliver udført med havvindmølleparker mv.

Hovedforsyningen af Brønderslev værket sker med træflis 43.000 ton pr. år, eller 10 lastbillæs om dagen i gennemsnit. Værkets ledelse fortæller, at det er 100 procent CO2 neutralt og bæredygtigt. Det er fine ord med plads til modifikationer. Bearbejdningen af træmassen til flis og transporten til fliskedlen sker med brændstof i form af olie hentet fra undergrunden, hvorimod brændstoffet til en varmepumpe er el som transporteres i el-ledningerne.

Både danske og internationale forskere, energieksperter, og rapporter fra ind og udland, konkluderer samstemmende, at Danmarks uhæmmede forbrug af biobrændsel langt fra er bæredygtigt. Forskerne siger, at man netop har en problematik, når man fælder et stort træ, som producerer en masse ilt ved fotosyntese. Det tager 30-50 år for træet af vokse til den størrelse, men kun et øjeblik at fælde og forbrænde træet, hvormed der ikke tilføres ilt til atmosfæren, og CO2 balancen forværres.

Hvis vi nu forestiller os at hele Sjælland og Fyn var fyldt med fuldvoksne træer, og vi skovede dette på en gang, så ville vi have dækket det forbrug, vi pt. bruger i Danmark på et år. Denne øvelse sætter forbruget i perspektiv, og viser klart og tydeligt, at vi i Danmark ikke lever bæredygtigt,

Men det er argumenter, der ikke bider på Brønderslev Forsyning. Fra dem lyder det, at:

"Ophævelse af allerede pålagte tilslutningsforpligtelser virker på lang sigt udhulende på den kollektive varmeforsynings økonomiske grundlag. Det vil også være til ugunst for miljøet, da varmeforsyningen i Brønderslev er så godt som 100 procent fossilfri. Og den individuelle løsning, der for den enkelte i nogle tilfælde ser gunstig ud, er ikke altid økonomisk på et mere bredt samfundsmæssigt plan."

Men mon også forbrugerne ser det sådan fra deres synspunkt?  Hvad havde forbrugerne mon svaret, hvis de var blevet spurgt, om de ville investere ca. 80.000 kr alene i udbygningen af det nye varmeværk, med ovenstående viden i hænde?

Havde forbrugerne sagt ja til en varmepris, der er to tredjedel højere end varmepumpens? Havde de sagt ja til Forsyningens løsning, der giver en CO2 belastning på 70-80 procent mere, end hvis de valgte en individuel VE-energiløsning med varmepumpe?

På den baggrund kommer ordene "almenvellets interesse" til at klinge hult i borgernes øre.

Dansk Fjernvarme: Ministers millioner har ikke hjulpet

Bortfald af grundbeløb sender varmeprisen op

Mere fra EnergiWatch

Danoil melder sig "på den anden side" af krise

Danoil oplever total stilstand i den danske Nordsø, men har fået rettet op på forretningen efter ekstremt udfordrende 2020. Det fortæller Svend Lykkemark Christensen, adm. direktør hos Danoil.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs