EnergiWatch

Københavns klimamål på vej op i den blå luft

Efter glippet udbudsdeltagelse kræver det ”mirakler” at få CO2-fangst i storskala i 2025, konstaterer ARC. Borgmester erkender, at det ser svært ud for hovedstaden at leve op til sit klimamål uden, og vil have regeringen til at ændre på reglerne.

Foto: ARC

Sidste mandag gav Amager Ressourcecenter (ARC) op. Efter forgæves at have fået myndighederne til at ændre rammerne for det første udbud af CO2-fangst i stor skala, blev det droppet at indgive en ansøgning til puljen. En erkendelse af, at affaldsselskabet ikke lever op til de økonomiske krav for at blive prækvalificeret til at deltaget i udbuddet.

Den tekniske knockout fra det danske CCS-udbud er ikke den eneste dårlige nyhed for ARC i sommerens løb. I sidste måned blev det således for anden gang et afslag, da EU’s Innovationsfonds uddelte penge fra den 1,5 mia. euro store pulje til CO2-fangst. Samlet set ser det dermed umanerligt svært ud for selskabet at nå sit mål om at indfange og lagre omkring 500.000 tons CO2 om året fra 2025.

”Vi har 3,5 år til at forberede og gennemføre en lang række udbud, etablere et meget stort CO2-fangstanlæg og dernæst idriftsætte anlægget. Derudover skal vi have sikkerhed for, at CO2 kan lagres eller udnyttes,” opsummerer ARC’s direktør, Jacob Simonsen.

”Der skal ske mindre mirakler, hvis vi skal nå det på den tid. Men ARCs mål om at spare atmosfæren for 500.000 tons CO2 om året er intakt – nu skal vi blot finde vejen dertil.”

”svært” uden CCS på ARC

Det er dog ikke kun affaldsselskabet, der nu ser ud til at måtte forlade sig på guddommelig hjælp for at nå sit mål. Det samme gælder for den største af ARC’s fire ejere, Københavns Kommune.

Ifølge det seneste roadmap for, hvordan hovedstaden skal nå sit mål om at være CO2-neutral i 2025, udestår således 434.000 tons CO2. Men af de indsatser, der skal til for realisere klimaplanen, står fangsten af den biogene CO2 på Amager Bakke for 369.000 tons. Fem gange så meget som potentialet i alle øvrige nye indsatser, der blev føjet til planen sidste år, som nye havmølleparker, grønnere mobilitet og energieffektive bygninger.

På grund af ferie har hverken overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) eller teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) været til rådighed for et interview. Sidstnævnte medgiver dog i en skriftlig kommentar, at klimamålet fortoner sig.

”Det bliver svært for Københavns Kommune at kunne nå målet om CO2-neutralitet i 2025, hvis ikke der kommer et fuldskalaanlæg til CO2-fangst på ARC,” lyder det fra Line Barfod.

Fra favorit til farvel

At ARC er endt med end ikke at kunne deltage i kampen om de godt 8 mia. kr. i statsstøtte til CO2-fangst er lidt af en overraskelse. Da det sidste år blev politisk besluttet at gennemføre et CCS-udbud, var det internt i branchen en udbredt opfattelse, at forbrændingsanlægget på Amager var den absolutte storfavorit til at sejre.

Da betingelserne for udbuddet blev annonceret tidligere i år, ændrede de odds sig dog radikalt. For de var skruet sammen på en måde, der stillede de typisk kommunalt ejede affaldsselskaber ganske svært. Hvilket understreges af, at ikke kun ARC men også den aarhusianske pendant, Kredsløb, har opgivet at søge puljen, mens Kraftvarmeværk Thisted kun fastholder sin ansøgning i protest.

Problemet gælder både nogle af de konkrete krav: Mindre affaldsanlæg er ramt af, at udbuddet sigter efter én samlet vinder til at indfange de mindst 400.000 tons CO2, hvilket overstiger langt de flestes udledning. Mens ARC faldt på kravet om en soliditetsgrad på mindst 20 pct., hvilket selskabet trods sin milliardomsætning langt fra efterlever på grund af det relativt nybyggede og flere milliarder dyre affaldsanlæg, Amager Bakke.

Vil have ændret vilkår

Men det gjalt også det rent fundamentale: I juni blev Energistyrelsen nødt til at trække udbuddet tilbage, da der ikke var hjemmel for kommunalt ejede selskaber til at byde i det. Selv om myndighederne slog fast, at en sådan ville blive sikret, da det kort efter blev relanceret, er det teknisk set stadig ikke tilfældet.

Københavns teknik- og miljøborgmester er da heller ikke tilfreds med, hvordan udbuddet er endt med at tage sig ud.

”Det giver ingen mening, at regeringen på den ene side siger, at man for klimaets skyld ønsker, at der skal investeres i CO2-fangst, og på den anden side opstiller svære betingelser for at deltage i CO2-fangst, hvor en række nye risici skal håndteres af byderne,” skriver Line Barfod.

”Regeringen har trods advarsler opstillet nogle krav for at kunne få støtte til at udvikle teknologien, som gør det svært for kommunalt ejede selskaber at deltage, og som på forhånd udelukker ARC allerede ved prækvalifikationen. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at ændre på vilkårene.”

Affald kræver oprydning

Ikke kun ARC og Københavns Kommune er ærgerlige over, at affaldsanlægget har måtte opgive ævred i forhold til at deltage. Klimaorganisationen Concito har længe plæderet for, at affaldsforbrænding er et af de mest oplagte steder at indfange CO2 fra. For modsat f.eks. biomasse, hvor statsstøttet CCS i organisationens optik risikerer at holde en problematisk teknologi i live i unødigt lang tid, er affald svær helt at undgå.

”Selv om vi bliver bedre til at genanvende, så vil der over også de kommende årtier formentlig fortsat være affald tilbage, der bliver nødt til at blive afbrændt. Her giver CO2-fangst rigtig god mening,” siger klimaanalytiker Tobias Johan Sørensen.

Om end han ikke vil lægge hverken Københavns klimamål eller ARC’s mulighed for at indfange CO2 i 2025 endegyldigt i graven, ser det også meget svært ud gennem hans øjne. Hvis det skal lykkes – og CO2-fangst generelt lykkes i affaldsforbrændingen – kræver det politisk handling på flere fronter, mener han.

Dels mangler branchen fortsat vished omkring fremtiden. En række affaldsanlæg står formentlig til at blive afviklet frem mod 2030, men hvilke er endnu uklart, efter myndighederne sidste år dumpede KL’s såkaldte ”dødsliste” over de ti anlæg, der blev anbefalet lukket.

Dels mangler der incitament til fangst af CO2 fra biogene – og dermed i beregningsmæssig forstand klimaneutrale – kilder. Samt i forlængelse heraf et klarere skel mellem kvaliteten af de biogene kilder, hvor altså biogent affald har støtte klimaværdi med CCS end f.eks. importerede træpiller.

”Det er en kedelig nyhed, at ARC ikke er med i konkurrencen om CCO-puljen. For det er en af de helt oplagte punktkilder, og der er ingen tvivl om, at affaldsanlæg skal have fangstanlæg for at fastholde deres berettigelse på den lange bane,” siger Tobias Johan Sørensen.

”Så nu handler det om at få rammebetingelserne på plads hurtigst muligt, så der kan blive leveret CCS hurtigst muligt.”

Thisted søger CCS-pulje i trods

ARC søger ikke den statslige pulje til CO2-fangst

Styrelsen genstarter CCS-udbud

CCS-udbuddet trækkes tilbage

Ørsted vil være nummer et på CO2-fangst

Dansk raffinaderi melder sig ind i kampen om CO2-fangst

Hofor kan gå videre med 300 MW kystnær havvind

Mere fra EnergiWatch

”Meget svært” at diktere nye referencepunkter for gas

EU-Kommissionen arbejder på at lave et nyt – eller flere – benchmark for gasprisen i Europa. Dansk gasekspert er enig i, at flere benchmarks er en god idé, men sætter spørgsmålstegn ved, om den slags bare kan dikteres fra oven.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs