EnergiWatch

Debat: Et partnerskab for hele energi- og forsyningssektoren

"Det er tydeligt, at Anders Houmøller optræder som planlagt mandagstræner – han har på forhånd besluttet, hvad han mener, og kommenterer uden tilsyneladende at læse hverken den ene eller anden rapport," skriver viceadm. direktør i Dansk Energi i dette svar til Anders Houmøller.

Foto: Dansk Energi

Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyning har afleveret sin rapport og anbefalinger til, hvordan vi når det ambitiøse mål om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Rapporten er blevet til i tæt samarbejde mellem en bred vifte af parter fra alle kroge af energi- og forsyningssektoren. Fra olie over naturgas til biogas, vindmøller og solceller. Ørsted har siddet i formandsstolen. Dansk Energi har haft den koordinerende funktion som sekretariat.

Rapporten er, sammen med de 12 andre klimapartnerskabsrapporter, vigtige dokumenter i regeringens kommende klimaforhandlinger. Men da coronakrisen lige nu udgør en akut dagsorden for det danske samfund, venter alle partnerskaber med at fremlægge og kommentere, så samfundets fulde fokus fornuftigt nok kan rettes mod krisen.

Derfor er det ærgerligt, at sekretæren for FSE, Anders Houmøller, vælger sin egen fremlæggelse – øjensynligt uden at have læst hverken rapport eller kommissorium. Og man kunne slutte dette indlæg med blot at skrive, at hele Houmøllers indlæg er noget vrøvl. Men lad mig alligevel her fremhæve de mest åbenlyse, faktuelle fejl.

For det første skriver Houmøller at "Dansk Energi i rapporten foreslår". Dansk Energi foreslår ingenting i rapporten. Dansk Energi er sekretariat – ikke afsender. Og rapporten er ikke en "el-rapport" – lige så lidt som Dansk Energi i øvrigt til daglig alene repræsenterer elsektoren. Vi repræsenterer energiselskaber – deraf navnet.

For det andet skriver Houmøller, at "flere organisationer undsiger rapporten", blandt andre Dansk Fjernvarme. Ja, Direktøren for Dansk Fjernvarme undsiger rapporten, og den interne diskussion herom vil vi overlade til organisationen selv. For medlemmerne af Advisory Board for partnerskabet står bag rapporten. Det fremgår højt og tydeligt i den offentligt tilgængelige rapport. Og Advisory Board tæller blandt andre Hofors direktør – der er næstformand i Dansk Fjernvarme. Andre medlemmer af Advisory Board er f.eks. Total, der er den største aktør i olie- og gassektoren, Nature Energy, der er Danmarks største aktør i biogasbranchen og Energinet, der har interesser i både el- og gasforsyning. Hvilket i samme åndedrag aflyser al tale om en snæver lobbyist-rapport.

Så er der tallene:

Et ambitiøst klimamål koster. Det samme gør supersygehuse. Og behandling af hjerte-karsygdomme og kræft. Og skoler. Og ældrepleje. Alle er enige om, at skal vi vinde klimakampen, og det er ikke gratis. Det er ikke noget klimapartnerskaberne har fundet på.

Som det sidste trækker Houmøller Dansk Energis egen analyse om elnettets tilpasning til én million elbiler frem. Altså vores analyse fra juni 2019. Her har Houmøller næsten ret: For en investering i elnettet kan faktisk løbe op i 48 milliarder i perioden frem mod 2030: 29 milliarder i almindeligt vedligehold og op til 19 milliarder derudover for at servicere elbilerne, hvis altså elbilerne ikke bruger elnettet smart. Det forventer Dansk Energi selvsagt ikke sker. For når vi bruger det elnet, vi har, smart, kan vi faktisk nøjes med at investere 3 milliarder oveni de 29 mia. kr. til reinvesteringer – altså samlet 32 mia. kr. for at kunne servicere én million elbiler. Det står beskrevet i samme analyse (se figur 3 side 8 heri) og er til enhver tid at foretrække.

Det er tydeligt, at Anders Houmøller optræder som planlagt mandagstræner – han har på forhånd besluttet, hvad han mener, og kommenterer uden tilsyneladende at læse hverken den ene eller anden rapport. Det kan selvfølgelig bero på en misforståelse. Men som det fremgår ovenfor, er der en klar sammenhæng mellem 3 og 32 mia. kr., som Houmøller så ikke mener hænger sammen. Nå. Men man skal bare læse vores rapport fra juni og lægge to tal sammen. Hermed den opfordring givet videre.

Debat: Elkongernes ønskeliste

Energipartnerskabet ser årlige merinvesteringer på 32 milliarder for at nå målet

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere