EnergiWatch

Siemens Gamesa skal genrejses efter dansk forbillede

Det er på høje tide at gøre noget ved problemerne i landvinddivisionen, fastslår Siemens Gamesas nye topchef, der vil skabe styr på risikohåndteringen ved at bruge erfaringerne fra havvindforretningen.

Foto: PR Siemens Gamesa

Umiddelbart kunne det lyde som en umaskeret sviner til forgængeren. Men om det var intentionen fra Andreas Nauen, er formentlig mere tvivlsomt.

"Vi er meget bevidst om dem [problemerne, red.], og nu er det på høje tid at tage hånd om dem."

Konstateringen oven på fyringen af Markus Tacke sent onsdag aften var snarere udtryk for den no nonsense-tilgang, der kendetegner Siemens Gamesas nye topchef. Ja, selvfølgelig er der problemer, for ellers var topchefen jo ikke blevet fyret. Og selvfølgelig skal de løses, for der er fosset milliarder ud af mølleproducenten de seneste adskillige kvartaler.

Det er netop Andreas Nauens tilgang, der har fået bestyrelsen til at forfremme den hidtidige havmøllechef til den højeste stol i selskabet. På det investorkald, Siemens Gamesa torsdag morgen havde indkaldt til for at understrege sin alvor og handlekraft, lagde bestyrelsesformand Miguel Angel Lopéz ikke skjul på, at nøglen til succes skal være at kopiere tilgangen fra havvindforretningen i Brande og omegn.

"Vi opererer i et miljø med betydelig risiko, taget specifikt situationen omkring covid-19 i betragtning. Vores førsteprioritet er nu at have en klar tilgang til risikohåndtering, så vi får vores risiko under kontrol," indledte formanden.

"Andreas har en dokumenteret erfaring udi risikohåndtering i vindindustrien. Han er en person med en meget stærk historik i vindindustrien, og det, han har gjort med stor succes inden for havvind i de seneste år, skal han gøre for det samlede Siemens Gamesa."

Samme problemer, bare større

Nu kan det selvfølgelig virke hårdt at skose Markus Tacke for covid-19. Pandemien har ramt hele industrien, og når Siemens Gamesa synes særskilt hårdt ramt, skyldes det især den store satsning på Indien som såvel marked som produktionsland, der var en af hovedårsagerne til, at Siemens i sin tid jagtede fusionen med Gamesa.

Ligeledes kan det være svært at klandre den nu fyrede topchef for, at Indien også før coronakrisen havde umanerligt svært ved at efterleve sine udbygningsmål. Selv det tredje af Siemens Gamesas erkendte problemer – de milliarddyre forsinkelser på en håndfuld norske projekter – forklares fortsat hovedsageligt af det norske vejrlig, der måske nok er menneskepåvirket men næppe i en grad, så det kan tilskrives et enkelt menneske.

Ikke desto mindre er det alt sammen sket med Markus Tacke som ansvarlig leder. I lighed med de øvrige kvababbelser, Siemens Gamesas landvindforretning har døjet med siden fusionen. Hvad enten disse omhandlede vigende markedsandele eller internt kævl og kulturforskelle mellem selskabets tyske og spanske fraktioner. Gnidninger som især via den tidligere storaktionær Iberdrola flere gange har været luftet i det fri.

Samtidig har de aktuelle problemer været større, end hvad Siemens Gamesa hidtil har erkendt, medgiver den nye topchef.

"De nøgleområder, vi talte om i forrige kvartal, vil være de samme i det nuværende. Den nordiske pipeline, som vi bliver nødt til endeligt og succesfuldt at færdiggøre; vi bliver nødt til at adressere Indien, der kræver en klart større omstrukturering, end vi oprindelig antog, også på grund af størrelsen af markedsnedgangen; og endelig effekten af covid-19, der oplagt har indflydelse på vores interne aktiviteter men også rammer i specifikke markeder," opsummerede Andreas Nauen.

"Så emnerne er de samme, omfanget er bare større end forventet."

Kan blive succesfuldt selskab

Mens problemerne ikke blot i indeværende regnskabsår har ført til i bedste fald pauvre plusser i landvindforretningen, har havvindforretningen kørt ufortrødent videre.

Nuvel, også i den del af forretningen er der stigende pres på marginerne. Men under Andreas Nauens ledelse har Siemens Gamesa holdt snuden snorlige i sporet og fastholdt sit suveræne markedslederskab i takt med, at møllerne er blevet større, markederne flere i både Asien og Amerika og nye konkurrenter har meldt sig på banen.

"De langsigtede udsigter for vind er ekstremt sunde. Ikke mindst for havvind, hvor jeg har haft fornøjelsen af at drive og måske også skabe en del af vores industri. Men selvfølgelig også landvind. Selvfølgelig er der forskellige cyklusser i forskellige lande. Men sammen med vores servicedivision er jeg helt sikker på, at Siemens Gamesa kan blive et succesfuldt selskab ved at adressere de problemer, vi har," konstaterede topchefen.

"Vi er begyndt at adressere dem. Ser man på vores produktpipeline er vi begyndt med udviklingen af vores 5.X-mølle, der er en ekstremt konkurrencedygtig mølle. Selvfølgelig får det ikke effekt i år, men det gør det på vores fremtidige forretning. På nøgleområder kommer vi til at vende og stabilisere landvindforretningen. Det bliver mit hovedfokus i den kommende periode."

Underskud i sigte

Trods de højere marginer fra havvind og serviceforretningerne havde Siemens Gamesa i de første seks måneder af sit regnskab, der løber fra oktober til september, en justeret driftsmargin på -2,5 pct. Oversat til euro svarer det til et tab på 340 mio. euro (2,5 mia. kr.), der medregnet valutaudsving og andre finansielle instrumenter vokser til 581 mio. euro (4,3 mia. kr.).

I forbindelse med fyringen af Markus Tacke annoncerede mølleproducenten, at der er udsigt til endnu et tab i indeværende kvartal. Selv om der påregnes et plus i selskabets 4. kvartal, regner Siemens Gamesa ikke med, at det "fuldstændigt modsvarer den negative udvikling for det samlede regnskabsår" målt i justeret EBIT.

Siemens Gamesa fyrer topchef

Siemens Gamesas nordiske problemer vokser

 

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere