EnergiWatch

NKT har flere aktiesalg på vej

Foruden den rettede emission på 5 mio. nye aktier vil kabelproducenten udstede nye værdipapirer, der kan øge aktiekapitalen med over 40 pct.

Foto: NKT/BILDBYRÅN

NKT vil gøre klar til salg af endnu flere nye aktier, udover de næsten 5 mio. nye aktier som selskabet har annonceret i en rettet emission onsdag.

De 4.951.106 mio. nye aktier, der nu og her skal sælges gennem en rettet emission beregnet på institutionelle og professionelle investorer, svarer til 18,15 pct. af NKT's nuværende aktiekapital - men der lægges op til salg af yderligere op til 6,4 mio. nye aktier senere på året.

NKT skriver onsdag således, at når det aktuelle udbud er gennemført, så vil bestyrelsen anmode generalforsamlingen om fornyede bemyndigelser til at udstede nye aktier og konvertible gældsinstrumenter.

"Hvis godkendt af generalforsamlingen, vil bestyrelsen herefter - afhængigt af markedssituationen og øvrige faktorer - udnytte bemyndigelserne til at udstede aktier til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og eventuelt også til at udstede konvertible gældsinstrumenter inden udgangen af 2020," skriver NKT.

Bemyndigelsen, som NKT søger godkendelse til og afhængigt af markedssituationen planlægger at udnytte, gælder en forhøjelse af aktiekapitalen med op til 6,4 mio. aktier "til markedskurs ved en eller flere udstedelser af nye aktier."

De små 5 mio. nye aktier, som i dag er sat til salg, og de efterfølgende 6,4 mio. aktier, som kan komme i efterfølgende udstedelser senere på året, udgør over 40 pct. af den nuværende aktiekapital i selskabet fordelt på 27,28 mio. aktier.

Investorerne har reageret negativt på udsigten til, at markant flere NKT-aktier skal absorberes i markedet. Ved 10-tiden ligger NKT-aktien således 6,2 pct. lavere i 145 kr.

Baggrunden for kapitalforhøjelsen er ønsket om at styrke selskabets finansielle stilling i et marked med stadig mere omfattende og komplekse projekter.

Ved udgangen af første kvartal havde selskabet en nettorentebærende gæld på 378,1 mio. euro. Dermed var forholdet mellem gæld og det operationelle EBITDA på 9,3.

NKT vil sælge aktier for omkring trekvart milliard

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere