EnergiWatch

Debat: CCUS-strategi skal være med til at omstille transporten og indfri erhvervspotentiale

Regeringen ser ud til at have glemt, at den grønne CO2 er vigtig for produktionen af Power-to-X brændsler, lyder det fra Dansk Energi og Rådet for Grøn Omstilling i dette fælles debatindlæg.

Foto: Jens Dresling

Folketinget forhandler netop nu endnu et delelement i en samlet CCUS-strategi. Desværre tyder det på, at regeringen har glemt, at den grønne CO2 er et afgørende element i fremstillingen af de Power-to-X brændsler, der er nødvendige for at omstille alle dele af transporten samt skabe et nyt grønt dansk erhvervspotentiale.

Folketinget er godt i gang med at tage stilling til endnu en del i en samlet strategi for CO2-fangst, lagring (CCS) og anvendelse (CCU). Desværre ser det ud til, at regeringen har glemt, at det skal være en strategi for både CCS og CCU, da regeringen lægger op til, at de 0,4 mio. ton CO2-reduktion strategien skal levere i 2025, kun skal ske via lagring. Der er derfor en betydelig risiko for, at vi ikke får CO2’en i spil i en Power-to-X-sammenhæng. Det er i vores øjne et brud med klimaaftalen for energi og industri fra juni 2020, hvor det tydeligt fremgår, at strategien og dermed de afsatte midler skal understøtte både CO2-lagring og -anvendelse.

Hvis der politisk bakkes op om regeringens tilgang, vil man utilsigtet bremse den nødvendige udvikling af vigtige Power-to-X brændsler og dermed spænde ben for nationale reduktioner i tung transport og generelt i den danske såvel internationale skibs- og luftfart.

I stedet bør man politisk afsøge mulighederne i begge spor, undersøge hvad forskellige CCS og CCU-projekter kan bidrage med og lade markedsaktører fra begge spor byde ind – præcis som aftalt i klimaaftalen.  

Vi kender til fangstprojekter, hvor CO2’en kommer fra biogene kilder, der skal indgå i en Power-to-X-sammenhæng, der kan levere de politisk aftalte nationale reduktioner i 2025.

Klima- og erhvervspotentialet skal drives i gang

Fangst og lagring af CO2 er et nødvendigt værktøj for at håndtere klimaudfordringerne. Men det er anvendelse af den biogene CO2 fra bl.a. de danske biomasseværker og produktion af Power-to-X brændsler også. Det er jo den indsats, der skal gøre os og resten af Europa fri af fossile brændsler i alle sektorer.

Med et snævert fokus på lagring og på den nationale 2030-målsætning mister vi sigte på det egentlige mål om klimaneutralitet i senest 2050. Og vi reducerer muligheden for at skabe en stærk dansk grøn værdikæde inden for Power-to-X, der ifølge en ny analyse fra Rambøll kan skabe 35.000 grønne job.

Fangst, lagring og anvendelse skal besluttes samtidigt

Inden jul forventes regeringen at præsentere en Power-to-X strategi, og argumentet om at tage anvendelsesdelen ud af de igangværende forhandlinger går på, at regeringen håndterer det i den senere strategi. Men på nuværende tidspunkt kender ingen regeringens ambitioner for CCU og Power-to-X.

Vil der komme en reel forhandling om Power-to-X-strategien, og vil de afsatte midler til CCUS i klimaaftalen også indgå i dén strategi? Spørgsmålene er mange, og derfor kan man ikke forhandle CO2-fangst til lagring og anvendelse uafhængigt af hinanden.

Hvis Danmark skal nå klimaneutralitet i 2050, er det afgørende, at vi får udviklet tilstrækkeligt grønne grønne brændsler til den tunge transport og til skibe og fly, så vi får sat en prop i brugen af fossile brændsler. Vi har teknologien. Derfor må vi ikke lave et lock-in af den biogene CO2, der er nødvendig til at producere disse grønne brændsler.  

Investeringerne og skaleringen af CCU og Power-to-X brændsler skal starte nu. Og så skal CCUS-strategien fremme både fangst, lagring og anvendelse.

 

Norsk minister: "Det vil kun være positivt, hvis vi skal modtage CO2 fra Danmark"

Folketinget vil give grønt lys til at gemme CO2 i undergrunden

Dan Jørgensen afviser dansk dobbeltmoral på olieområdet 

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs