EnergiWatch

Debat: Grøn omstilling kræver lokale elpriser

Elmarkedet skal gives frit med forskellige priser afhængigt af det lokale forbrug. Med det nuværende system bliver udbygningen med vedvarende energi meget dyr for forbrugerne, fastslår Anders Plejdrup Houmøller.

Foto: Thomas Borberg

En omkostningseffektiv grøn omstilling er afgørende for at bevare og udbygge Danmarks velfærd og velstand. Indførelse af markedsøkonomi i elforsyningen kan hjælpe os med at sikre en effektiv omstilling – på samme måde som markedsøkonomi sikrer effektiv forsyning af andre varer.

Indførelse af markedsøkonomi betyder etableringen af et prissignal, der giver producenter og forbrugere den rigtige værdi af strøm.

Det er desværre ikke, hvad vi har i dag. Vi har et planøkonomisk system, der dikterer, at hele Vestdanmark i hver time har samme engrospris for el – uanset hvilke mønstre for forbrug, produktion & transport af strøm, der i øvrigt er i den pågældende time.

Tilsvarende dikterer systemet, at der hver time skal være samme engrospris for el i hele Østdanmark (dvs. Danmark øst for Storebælt).

Systemet illustrerer, at elforsyningen stadig er på rejse fra planøkonomi mod markedsøkonomi. For andre varer har vi ikke et system, der dikterer, at varen altid skal have samme engrospris i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark.

Med den grønne omstilling kan det blive meget dyrt for elforbrugerne og for samfundet, hvis vi fastholder den planøkonomiske model. For eksempel betyder det, at der i øjeblikket planlægges store solcelleparker i områder, som ikke har et elforbrug, der svarer til den kommende, store elproduktion – og hvor det nuværende elnet ikke har mulighed for at transportere overskuddet af strøm derhen, hvor forbruget er.

Hvis vi hovedløst fastholder den planøkonomiske model, vil elforbrugerne – og dermed samfundet – blive tvunget til at bruge milliardbeløb på forstærkninger af elnettet. Det vil være forstærkninger, der i givet fald kun vil være nødvendige, fordi elproducenterne ikke har et prissignal, der indikerer, at vi bør installere solceller på tagene i København og andre højforbrugs-steder – og ikke installere i områder, der har lavt elforbrug.

Finans beskrev den 29. og den 30. november, hvordan store solcelleparker planlægges etableret i områder med lavt elforbrug. Desuden fortalte EnergiWatch den 6. november, hvordan den skæve udbygning med vedvarende energi er en medvirkende årsag til, at højspændingsnettet frem mod 2030 skal forstærkes for milliarder af kroner.

Tidligere har Dansk Energi hævdet, at den grønne omstilling over de næste ti år kræver forstærkninger af lavspændingsnettet for tocifrede milliardbeløb. For lavspændingsnettet har vi det ekstra problem, at reguleringen giver ejerne et incitament til at oppuste netselskabernes balance. Dansk Energis estimat er derfor sikkert ikke en undervurdering…

Under alle omstændigheder vil lokale elpriser automatisk sikre både drift og VE-udbygning i tråd med elforbruget. Med Lolland-Falster som eksempel: I udgangspunktet er det naturligvis dyrere at opsætte solceller på tagene i København i stedet for at bygge solcelle-parker på Lolland-Falster. Med lokale priser, der giver os den sande værdi af el, ville en kraftig udbygning af VE på Lolland-Falster imidlertid hurtigt skabe en situation, hvor de lokale priser bliver nul eller endda negative.

Nul-priser eller negative elpriser signalerer, at elproduktionen er så stor, at den truer forsyningssikkerheden. Lave lokale priser vil imidlertid automatisk få ejerne til at dæmpe VE-anlæggenes elproduktion, når overproduktion truer forsyningssikkerheden. Dermed undgår vi, at netejerne på forbrugernes vegne skal foretage kostbare indgreb for at sikre forsyningssikkerheden.

På investeringssiden vil udsigten til lave, lokale elpriser automatisk flytte VE-udbygningen væk fra lavforbrugsområder og hen til højforbrugsområder. Lave lokale elpriser kan desuden tiltrække nyt elforbrug.

Vi hører undertiden, at et skifte til lokale elpriser vil være uheldigt, fordi det vil udsætte elproducenterne for større usikkerhed. Det er imidlertid et nulsumsspil: Det bliver meget dyrt for elforbrugerne, hvis elproducenterne skulle have en garanti for, at elprisen altid er den samme i lavforbrugsområderne og i højforbrugsområderne. Det ville nemlig tvinge elforbrugerne til at betale for massive netforstærkninger, der kun ville være nødvendige, fordi vi ikke har en troværdig elpris.

Usikkerhed skabt af ændringer i infrastrukturen er et vilkår, som producenter af alle andre varer må leve med. Ved at skabe et tilsvarende markedsorienteret system for el kan vi gå et stort skridt på vejen mod en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Pensionsselskab skyder milliardbeløb i Better Energy

Flere partier vil have fælles regler for placering af solceller 

Mere fra EnergiWatch

Kanslerkandidat bringer Vestas-lussing ind i valgkamp

Efter en tysk valgkamp, hvor klima har fyldt alt og ingenting, kastede Vestas mod slutningen en granat, der gav genlyd med kritik af mølleproducenten for dårlig stil og dårlig timing, samt af regeringen for en dårlig energipolitik.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs