EnergiWatch

Dansk Erhverv efterlyser globalt CO2-aftryk i regeringens nye klimavurderinger

"Regeringens vejledning risikerer at betyde dårligere politiske beslutninger," siger klima- og energipolitisk chef i Dansk Erhverv, Ulrich Bang, om regeringens nye klimavurderinger af politiske forslag.

Foto: PRDanskErhverv

Regeringen bliver nødt til at have det globale CO2-aftryk med, når den vil gennemføre en systematisk klima- og miljøvurdering af alle fremtidige politiske initiativer på tværs af alle områder og ministerier.

Det mener Dansk Erhverv, der er blandt landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer med et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger.

Det er de enkelte fagministerier selv, der skal foretage vurderingen ud fra en detaljeret vejledning, der som udgangspunkt kun skal vedrøre de nationale CO2-påvirkninger.

Regeringens vejledning risikerer at betyde dårligere politiske beslutninger, fordi fokus alene vil være på det, der produceres i Danmark og ikke klimaeffekten af de beslutninger, der kan træffes i Danmark.

Ulrich Bang, klima- og energipolitisk chef, Dansk Erhverv.

"Regeringens vejledning risikerer at betyde dårligere politiske beslutninger, fordi fokus alene vil være på det, der produceres i Danmark og ikke klimaeffekten af de beslutninger, der kan træffes i Danmark. Selv om man når 70 pct.-målet, som vi bakker op om, risikerer man at træffe nogle uheldige beslutninger, der ser godt ud på papiret, men ikke er det i virkeligheden," siger Ulrich Bang, klima- og energipolitisk chef i Dansk Erhverv:

"Derfor skal man selvfølgelig have meget tydelig fokus på effekten både i en dansk og global kontekst af de beslutninger, vi træffer i Danmark. Virksomhederne skal måles på det, der er ægte grønt i de løsninger, de laver, og ikke kun i en dansk kontekst. Vi skal ud af osteklokken," fastslår Ulrich Bang.

Virksomheder opgør deres klimaaftryk både i deres nationale og globale opgørelser i de initiativer, de er med i, og som de er blevet bedt om. Derfor er det ifølge Ulrich Bang mærkeligt, at regeringen i sit forslag med en vejledning om, at det for ministerier kun gælder det nationale område.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) offentliggjorde tirsdag, at regeringen vil indføre krav om, at klimaeffekten af nye politiske initiativer skal vurderes. 

Samtidig skal der sikres en ensartet vurdering af både klima, miljø og natur af alle nye politiske initiativer. Det betyder, at hvis et initiativ medfører væsentlige drivhusgasudledninger eller væsentlige konsekvenser for miljø og natur, skal det drøftes i regeringens grønne udvalg, før det kan blive til virkelighed.

Forslaget har effekt fra dags varsel, og bag klima- og miljøvurderinger ligger der en detaljeret vejledning, hvoraf det fremgår, at opgørelsen kun vedrører de nationale danske udledninger, dvs. fra Danmark som geografisk område.

Der bør som udgangspunkt ikke indregnes effekter for drivhusgasudledningen ved forbrug af produkter som f.eks. beton til energianlæg, veje m.m.. Det skyldes, at et ændret dansk forbrug af beton mv. for de fleste initiativers vedkommende ikke påvirker de nationale udledninger fra cement i produktion mv., hedder det i vejledningen.

"Regeringen kigger kun på det, der ligger inden for 70 pct.-målet i Klimaloven, men ser man på den måde, virksomheder skal opgøre deres CO2-udledninger på, er der en verden til forskel. Hvis en virksomhed fulgte vejledningen, så risikerede den jo at blive beskyldt for greenwashing (vildledning om grønne produkter, red.)," siger Ulrich Bang.

Det er de enkelte ministerier, der selv skal foretage vurderingen ud fra den detaljerede vejledning. Og alle forslag skal vurderes.

Ved forslag, der har klimamæssige konsekvenser, som overstiger 10.000 tons CO2, skal der gennemføres en vurdering og beskrivelse af klimakonsekvenserne, ligesom forslaget skal sendes i høring i Klimaministeriet.

Forslag med en effekt, der overstiger 25.000 tons CO2 (estimeret, red.), skal desuden drøftes i regeringens grønne udvalg (GU). For miljø og natur er der ligeledes sat en række grænseværdier, som fastsætter, om et initiativ skal konsekvensvurderes eller forelægges for GU.

"Ny politik skal nu vurderes ud fra klima- miljø og naturhensyn - præcis som vi længe har gjort med økonomiske konsekvenser af ny politik. Med klimaloven gjorde vi 70 pct.-målsætningen til lov, og nu gør vi klima, miljø og natur til et parameter for alle de politiske forslag, som regeringen og Folketinget behandler," sagde klimaminister Dan Jørgensen tirsdag. Han er selv formand for regeringens grønne udvalg.

International chef i Concito, Jarl Krausing, kaldte tirsdag på Twitter regeringens forslag for en fantastisk god nyhed for en omkostningseffektiv omstilling af det danske samfund, og som tænketanken længe har efterspurgt i forbindelse med offentligt-økonomiske beslutninger.

Klimaminister vil vurdere klimaeffekten på alle lovforslag 

Aftale om biobrændstof holder døren vidt åben for køb af russiske oliekvoter 

Regeringen indgår aftale om lovkrav til træbiomasse 

Udskældt EU-klimaaftale åbner nye døre for dansk energibranche 

Ingen sanktionsmuligheder i regeringens Aalborg Portland-aftale  

Internationale miljøorganisationer skuffet over Danmarks klimalov 

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs