EnergiWatch

Internationale miljøorganisationer skuffet over Danmarks klimalov

Den danske regerings planer om fortsat at subsidiere biomasse frem for at udfase det vil ødelægge skove og true klimaet, lyder det fra amerikanske og baltiske organisationer.

I sidste uge blev det biomassekonverterede Asnæsværket indviet med deltagelse af bl.a. Dan Jørgensen. | Foto: Claus Bech//

Hvis Dan Jørgensen står og mangler kilder til sin engelsksprogede podcast Planet A, har han tirsdag fået lidt af en gave. Godt 30 miljøorganisationer fra USA og Estland har således stilet et brev til den danske energiminister.

Selv om indholdet går på klimaforandringer og den danske indsats i den forbindelse, handler brevet imidlertid ikke decideret om hverken medvirken i podcasten eller ros af Danmark som foregangsland. Tværtimod er det en stark kritik af det fortsat største element af den danske grønne omstilling; biomasse.

"Vores skove har mærket konsekvenserne af danske klimaaftaler i tæt ved et årti, og enhver aftale, der hviler på afbrænding af træ i stor skala for energi, der medregnes som "CO2-netural", vil fortsætte med at ødelægge vores skove og biodiversitet, skade vores lokalsamfund og true vores klima," slås det fast i brevet.

Flere træpiller fra fjerne lande

Næsten to tredjedele af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, der i høj grad består af importerede træpiller. Alene frem 2016-18 steg forbruget af træpiller med næsten en fjerdedel til mere end 3 mio. ton, hvilket er 8 gange så meget som for 20 år siden. Mens størstedelen fortsat sejles ind fra de baltiske lande, er importen fra lande uden for EU på få år næsten fordoblet og udgør nu 32,9 pct. med USA som største afsender.

Udfordringen med biomasse er velkendt og igennem mange år beskrevet blandt andet af EnergiWatch. For selv om afbrænding af træ teknisk set kan være CO2-neutral, så kommer neutraliteten med en mangeårig forskydning, eftersom det fordrer, at en tilsvarende mængde træ vokser op. Lige som det er forbundet med en vis usikkerhed, hvorvidt det sker, om end det søges sikret via certificering.

I år har kritikken af Danmarks biomasseforbrug dog vokset sig noget bredere ud. Via artikelserier i TV2 og Information er der sat spørgsmål ved bæredygtigheden, hvilket har fået regeringen ud af busken og lancere et lovforslag, der skal skærpe klimakravene til biomasse. Blandt andet skal brugen af hele stammer til biomasse "begrænses", lige som der skal indføres styrket kontrol med reglerne – og mulighed for at sanktionere overtrædelser.

Standarder uden sikkerhed

Men den danske plan om at udvikle juridisk bindende bæredygtighedsstandarder for biomasse, giver miljøorganisationerne ikke alverden for. I brevet peges der på en undersøgelse foretaget af NGO'erne Biofuelwatch og Global Forest Coalition, der ikke har kunnet finde bevis for, at sådanne standarder for bioenergi har været effektive til at fjerne de skadelige konsekvenser for klimaet og skovene.

"De utvivlsomt mest detaljerede og ambitiøse bæredygtighedsstandarder hidtil er de, som den hollandske regering har vedtaget. Ikke desto mindre er der liden forskel mellem Danmark og Holland i sourcingen af træpiller, og de samme bekymrende sourcing-praksisser er blevet rapporteret og dokumenteret for begge lande," slås det fast.

Flere lokale NGO'er i de lande, der eksporterer biomasse til Danmark, har påstået, at kravene om bæredygtig høst og tilstrækkelig genplantning ikke efterleves. Lige som miljøorganisationer har pointeret, at der selv ved 1:1-genplantning ofte vil være en markant reduktion i kvaliteten, hvis gamle skove erstattes af mere homogen beplantning.

Tre milliarder i statsstøtte

Derudover kritiseres regeringens lovforslag for noget af det, der ikke er med. Der lægges hverken op til regulering af forbruget eller decideret udfasning af biomasse. Endsige indførelsen af en afgift, hvis fritagelse herfra har været drivkraften i den danske omstilling til træafbrænding.

Som senest mandagens finanslovsforslag viste, er der tværtimod udsigt til fortsatte subsidier af biomassen, der i 2021-24 står til at modtage næsten 3 mia. kr. i støtte – 30 pct. mere, end de cirka 4.500 danske landmøller.

"I slutningen af 2019 var vi glade for at se, at den danske regering vedtog en af de mest ambitiøse mål i verden om drivhusgasreduktioner," lyder det i brevet.

"Derfor er vi skuffede over at se, at den danske klimaaftale ikke går så langt som at forpligte sig til en snarlig udfasning af biomasse, et stop for subsidier – inklusiv afgiftsfritagelse – for at afbrænde træ til varme såvel som der er for elektricitet, eller en afgift på biomasse. Vi håber inderligt, at den danske regering vil komme med et nyt forslag for at opnå dette."

EL vil stoppe import af biomasse - men arvtager mangler

Regeringen vil kræve bæredygtig træflis og halm i klimaplan

Dansk import af træpiller fra fjerne lande eksploderer

Regeringen afviser afgift på biomasse

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs