EnergiWatch

Total Energies planlægger enormt CO2-lager i den danske Nordsø

Det største olieselskab i Danmark har i kulisserne arbejdet på en storstilet CCS-plan. Total Energies håber på sigt at kunne lagre op til 16 mio. ton CO2 i Danmark. Det bekræfter oliekæmpen over for EnergiWatch.

Harald-feltet skal være starten på Total Energies' danske CCS-satsning, hvis alt går efter planen. | Foto: Energistyrelsen

Forleden tog det Ineos-anførte Greensand-konsortium et stort skridt imod at lave Danmarks første kommercielle lager for CO2-fangst og -lagring, også kendt som CCS. Det skete, da de nu 29 partnere annoncerede, at der skal oprettes et pilotprojekt for at teste konceptet, som omfatter lagring under Nini-feltet, når det er udtjent. Men Ineos står ikke alene med en sådan plan for den danske undergrund.

For nu kan EnergiWatch afsløre, at også det største olieselskab i Danmark, Total Energies (tidl. Total), arbejder aktivt for at etablere CO2-lagring i Nordsøen. En klimateknologi, som regeringen har udset som et absolut nøgleområde i forhold til hele den danske klimaomstilling.

Den franske oliegigant har ellers gået stille med dørene, når det kommer til spørgsmålet om CO2-lagring i Danmark. Total Energies ønsker da heller ikke at stille op til interview om emnet, men bekræfter over for EnergiWatch, at selskabet i første omgang satser på at omdanne Harald-feltet til et CO2-lager.

"En potentiel første udviklingsfase er fokuseret på at bruge Harald-feltet til CO2-lagring. Total Energies vurderer, at CO2-lagring på Harald-feltet kan etableres, så der i løbet af første driftsår opnås en lagringskapacitet på 3 millioner ton CO2 om året," lyder det i et skriftligt svar.

Kun begyndelsen

Total Energies oplyser ikke noget om, hvor langt selskabet er i processen med at omdanne Harald til et CO2-lager, men et første trin vil i den forbindelse være at indstille al kulbrinteproduktion.

Derfor er det værd at bemærke, at der ifølge Energistyrelsens opgørelser hverken blev produceret olie eller gas fra det modne Harald-felt hele sidste år.

Men de danske CCS-ambitioner hos Total Energies stopper ikke ved Harald. Det er hensigten, at også andre Nordsø-felter med tiden skal omstilles fra olie- og gasproduktion til CO2-lagring.

"Efterhånden som yderligere Nordsø-reservoirs bliver tilgængelige efter 2030, kan lagerkapaciteten udvides med op til 16 millioner ton CO2 om året," lyder det således fra Total Energies, som ikke går i detaljer med, hvilke andre felter, der tiltænkes som CO2-lagre på sigt.

Til sammenligning har de danske politikere forpligtet sig til at skulle skabe CO2-reduktioner for godt og vel 20 mio. ton CO2 om året frem mod 2030.

Tidsrammen for fangst og lagring i Danmark i 2025 anses som en udfordring.

Energistyrelsen

Kapløb med tiden

Når Total Energies først og fremmest vil satse på Harald-feltet, skyldes det foruden feltets pension som kulbrinteproducent, at reservoiret består af sandsten, hvilket i udgangspunktet gør det velegnet til at fastholde CO2.

Ved et møde i maj i år fremlagde Total Energies over for Energistyrelsen to mulige scenarier for, hvordan CO2'en ville kunne blive transporteret fra land og ud til Harald. Det fremgår af et mødenotat, som EnergiWatch har fået aktindsigt i.

Det ene scenarie omfatter en omlægning af gasrørledningen Nybro, således at den på sigt vil kunne bruges til CO2-transport i stedet, mens også shipping har været nævnt som en mulighed.

"Total foretrækker en løsning med transport via rør, da det vurderes til at være mere rentabelt og bæredygtigt på sigt end transport med skib," skrev Energistyrelsen efter mødet.

"Total forestiller sig, at der etableres en slags hub, hvor CO2 fra flere punktkilder opsamles. Staten kan eventuelt spille en rolle ved at overtage den eksisterende gasledning, som på sigt kan anvendes til at transportere CO2 ud til felterne," bemærkede styrelsen også.

Samme notat viser, at det efter Total Energies' opfattelse vil være "relativt let" at opskalere projektet ift. kapacitet, når først det måtte være blevet etableret.

2025 er en udfordring

Andetsteds i den danske Nordsø satser Greensand-konsortiet på at kunne lagre op mod 8 mio. ton CO2 omkring Ineos' Siri-klynge på den lange bane, mens konsortiet vurderer potentialet i 2025 til at være på mellem en halv og en hel million ton CO2 årligt.

Partnerne har tænkt sig at søge hele den pulje på 197 mio. kr., som Folketinget foreløbig har sat af til at støtte CO2-lagringsprojekter. Hertil lukkes der for ansøgninger i begyndelsen af september.

Total Energies har ikke over for EnergiWatch meldt noget ud om, hvilke tidsperspektiver selskabet ser for sig med sin CCS-satsning. Men af referatet fra forårets møde med Energistyrelsen fremgår det, at 2025 næppe er realistisk for olieselskabet:

"Tidsrammen for fangst og lagring i Danmark i 2025 anses som en udfordring. Fra investeringsbeslutning til igangsættelse af drift af et lager går der ca. fem år, og investeringsbeslutningen kan ikke tages før rammerne og reguleringen ligger fast," skrev styrelsen efter mødet.

Med udgangspunkt i vores erfaringer med CCS, er Total Energies og vores partnere i DUC i øjeblikket ved at evaluere og modne koncepter for danske CCS-muligheder.

Total Energies

Fokus på eksisterende infrastruktur

Total Energies' CCS-planer i Danmark vil skulle realiseres sammen med de to partnere i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), Nordsøfonden og Noreco. Det franske selskab er også engageret i CCS i Holland, Storbritannien og ikke mindst Norge, hvor Total Energies er en del af det store Northern Lights-projekt om at lagre op til 1,5 mio. ton CO2 allerede i 2024.

Det kan sikre brugbar viden, hvis Totals danske pendant skal blive et hit:

"Med udgangspunkt i vores erfaringer med CCS er Total Energies og vores partnere i DUC i øjeblikket ved at evaluere og modne koncepter for danske CCS-muligheder. Vi fokuserer på at bruge vores Nordsø-reservoirs og den infrastruktur, som allerede findes, til lagring af CO2," konstaterer Total Energies over for EnergiWatch.

I næste måned vil det fremgå, om Total Energies allerede nu vælger at ansøge myndighederne om støtte til Harald-projektet. Og i december bliver det afgjort, hvordan den første CCS-pulje nogensinde skal fordeles.

Inden da ventes den næste del af Danmarks nationale strategi at falde på plads efter forhandlinger i Folketinget. Den første delaftale, som tegnede de overordnede linjer op, landede kort før sommerferien.

 

Ineos trækker danske startups med ind i CCS-projekt 

Konsortium opfører dansk CCS-projekt

Politisk flertal vil sende CO2 tilbage i undergrunden 

Total-topchef: Vi pønser på CO2-lagring i Danmark 

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs