EnergiWatch

Statens gasselskab afviser at være stopklods for grønne projekter

Det statsejede gasselskab Evida, der har fået hård kritik af især fjernvarmeselskaber for at bremse grønne projekter, godkender langt hovedparten af de hundredvis af projektforslag, selskabet skal tage stilling til.  

Foto: EvidaPR

Når landets fjernvarmeselskaber vil lægge om fra naturgas til grønne energikilder bliver projektforslagene i langt de fleste tilfælde godkendt. Af de 535 projektforslag, der over de seneste 5 år er indgivet, er blot 20 – eller under 4 pct. – anket til Energiklagenævnet. I alle tilfælde på grund af, at de vurderes at været negative for samfundsøkonomien.

Det viser tal fra Evida, gasdistributionsselskabet under den statslige systemoperatør Energinet, der er høringspart, når myndighederne skal tage stilling til konverteringsprojekter fra naturgas til fjernvarme.

"12 af ankesagerne er afgjort, og i 8 af dem fik vi medhold. Det vil sige, at vi ikke er ufejlbarlige. Der er 4 sager eller ca. 1 sag årligt, hvor vi ikke har fået medhold. Det tager vi til efterretning, når Energiklagenævnet har udtalt sig, og det er meget sjældent, vi i de tilfælde foretager os yderligere," siger Ole Kalør, direktør i Evida.

Det er kun i nogle få tilfælde, vi har sager, hvor vi efter dialog ikke kan nå frem til en god løsning.

Ole Kalør, direktør, Evida.

Han tilføjer, at Evida er i dialog om en mulig løsning med selskaber i de otte sager, og han håber og forventer, at tre af sagerne løser sig selv.

Ikke lystbetonet

"Så grundlæggende har vi meget få sager, vi ikke kan godkende, og det er ikke fordi, det er lystbetonet, at vi rejser sager. Men i varmeforsyningsloven er vi en høringspart, og har et projekt en negativ samfundsøkonomi, som borgerne i sidste ende skal betale, er det vores opgave at påpege det og arbejde på at ændre projektet, så det får en positiv økonomi. Det har langt de fleste, som er gode og sunde projekter, hvilket er yderst positivt. Det er kun i nogle få tilfælde, vi har sager, hvor vi efter dialog ikke kan nå frem til en god løsning," siger Ole Kalør.

Fjernvarmeselskab: Vi er fanget af statens gasselskab 

Fjernvarmeselskaber i Vejle og i Skive Fjernvarme, hvor et projekt ifølge direktør Tage Meltofte på sjette år ligger stille på grund af klager fra det lokale gasselskab, har de seneste dage rettet hård kritik af Evida i DR Nyheder for som statsligt selskab at forsinke og bremse grønne projekter. Det samme har brancheforeningen Dansk Fjernvarme af lovgivningen, ligesom professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, mener, at reglerne bør laves om.

"Vi skal have sat en stopper for den slags forhalinger af nogle gode projekter, så vi kan komme i mål med 70 procents målsætningen. Gasselskaber stopper gode grønne projekter. Det vil sige, man trækker tingene i langdrag, selv om vi ved, det er fjernvarmen, vi skal bruge fremadrettet," sagde han til Radioavisen mandag i denne uge.

Samtidig har klimaminister- og energiminister Dan Jørgensen (S) bebudet, at han vil se på reglerne med henvisning til, at den danske varmesektor skal være grønne og bruge mindre gas.

Ole Kalør, der tiltrådte i foråret 2019 som direktør i Evida, der er det nye nationale gasdistributionsselskab, da HMN GasNet og Dansk Gas Distribution blev lagt sammen, siger, at uenigheder om de samfundsøkonomiske konsekvenser af projekter i vid udstrækning søges løst gennem dialog. Ligeledes er der blevet udarbejdet en model for, hvordan Evida vurderer projektforslag fra fjernvarmeselskaberne og for at sikre en ensartet håndtering af de mange sager.

Dialog med fjernvarmeselskaber

"I det halve år jeg har været direktør i Evida, har vi ikke rejst en eneste ny varmeplansag. Vi har løst det gennem dialog, og det bestræber vi os også på at gøre fremadrettet," siger Ole Kalør.

"I Evida ser vi i gennemsnit omkring 100 varmeplanssager om året, mens kommunerne, der i første omgang godkender dem, og varmeselskaberne jo kun ser nogle ganske få af sagerne. Evidas mulighed for at benchmarke og sammenligne sagerne er langt større, og den viden skal vi selvfølgelig dele med kommunerne og kraftvarmeværkerne, så det bliver til alles fordel. Det forsøger vi at gøre endnu mere ud af, end vi har gjort tidligere."

Alle projektforslag skal leve op til den såkaldte projektbekendtgørelse og Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyse på energiområdet. Når Evida gør indsigelser mod forslag drejer det sig typisk om forudsætninger, der ikke er tilstrækkeligt dokumenterede, levetid for eksempel en gaskedel og et oliefyr, der kan få projekter til at tippe over og medføre en negativ samfundsøkonomi.

Dansk Fjernvarme, ser frem til, at reglerne ændres snarest muligt.

"At ministeren er enig med os i, at lovgivningen er utidssvarende og derfor bør laves om, er en rigtig god nyhed. Alt for mange projekter, hvor boligejere og fjernvarmeselskaber ønsker at skifte fra gas til fjernvarme, rundt om i landet er strandet eller forhalet på grund af de forældede regler. Dem ser vi frem til at få lavet om snarest muligt," siger Anders Jespersen, konsulent i fjernvarmeselskabers brancheorganisation.

Fjernvarme opvarmer godt 1,7 mio. boliger i dag, mens der fortsat er omkring 500.000 boliger, der opvarmes af fossile brændsler som olie og gas.

Klimaminister ind i fjernvarmeslagsmål med statens gasselskab 

Energinet samler gasnettet i nyt selskab

HMN vinder langvarig varmestrid mod Energiklagenævnet 

Forsyning Helsingør: HMN-sejr er en kæp i hjulet på den grønne omstilling 

 

Mere fra EnergiWatch

Vattenfall frabeder sig flere udbudslotterier

Fremtidige udbud af dansk havvind bør fokusere på kriterer som systemintegration og grøn profil snarere end på evnerne udi at være heldig i en lodtrækning, mener det svenske energiselskab.

Ørsted opfører godt 1 GW tysk havvind

Gigawatt-projekter bør være en "selvfølge" i de kommende tyske havvindudbud, konstaterer Ørsted, der onsdag træffer beslutning om at opføre en af verdens første støttefrie havvindparker.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs