EnergiWatch

Jysk Energi vil fortsætte med at sænke tariffer

Nordvestjyder leverer næstbedste resultat til dato og kanaliserer en del af overskuddet fra den kommercielle del af forretningen over i netselskabet. Planen er at blive ved med det også i fremtiden, fastslår direktør.

Foto: Jysk Energi

Det er sjældent, at et selskab ligefrem fremhæver den tabsgivende del af sin forretning. Ikke desto mindre er det ikke uden en vis tilfredshed, at Jysk Energi præsenterer et tab i koncernens netselskab, NOE Net, på 5,2 mio. kr. for 2020.

Nuvel, det er måske ikke så meget underskuddet som årsagen bag, der fremhæves. For fjerde år i træk planlægger det nordvestjyske energiselskab at sænke nettarifferne. I det netop offentliggjorte årsregnskab afsættes der 25 mio. kr. i 2021 til nedsættelsen, der er indstillet til godkendelse hos repræsentantskabet.

"Vi har altid haft en relativt lav indtægtsramme og tarif. Nu har vi så valgt at give yderligere nedsættelser, selv om det betyder, at netselskabet kommer ud med underskud," siger adm. direktør Lars Naur, der ikke regner med, at de midlertidige tarfinedsættelser ophører foreløbigt.

"Det er selvfølgelig bestyrelsens beslutning, som generalforsamlingen skal tage stilling til år for år. Men personligt ser jeg ingen grund til, at vi ikke kan fortsætte. For vi har nogle relativt stærke kommercielle ben til at finansiere det i form af bl.a. vores elhandelsforretning og investeringer i vedvarende energi."

Næsthøjeste resultat

Umiddelbart er der da også noget at tage af på koncernniveau.

Omsætningen steg sidste år med 10,6 pct. til 736 mio. kr. med et resultat på 84,6 mio. kr. til følge. Om end det er knap 50 mio. kr. mindre end året forinden, er det stadig næstbedste resultat til dato.

Det blev dels drevet af elsalget, der trods sidste års markant lave priser blev blev hjulpet af en stigning i volumen på 16 pct. til 1.178 GWh. Dels var det båret af et afkast på 36 mio. kr. af selskabets 629 mio. kr. i værdipapirer samt indtægter på knap 9 mio. kr. fra investeringsselskabet, der blandt andet inkluderer ejerskabet i de fire store vindmøller i Nissum Bredning.

Røvere og banditter

Nu er Jysk Energi heller ikke det eneste energiselskab, der sænker sine tariffer. F.eks. besluttede Andel i februar ekstraordinært at bruge 400 mio. kr. på at sænke tariffen året ud til 0 øre/kWh for den del af sine kunder, der ikke blev hentet til med købet af Radius.

Men ikke desto mindre er selve konceptet med at lade penge vandre mellem den kommercielle forretning og monopoldelen en ikke helt ukontroversiel manøvre. I hvert fald er det et element, koncernforbundne energiselskaber ofte kritiseres for. Om end kritikken sædvanligvis går i modsat retning i form af anklager om, at elhandelsforretningen malker netselskabet ved f.eks. at handle ydelser ind opskruede priser.

Vores branche får så ofte at vide, at vi alle sammen er røvere og banditter, der kanaliserer penge over i den kommercielle del af forretningen. Men faktum er, at vi gør det diametralt modsatte

Lars Naur, adm. direktør, Jysk Energi

"Vi er jo ejet af vores netkunder, mens vores elkunder spreder sig ud over hele landet; vi sælger omkring tre gange så meget strøm, som der bliver brugt i vores netområde. Så vi ser ikke noget problem i at bruge en del af overskuddet fra vores kommercielle aktiviteter til at sænke tarifferne," siger Lars Naur.

"Men det er jo interessant. Vores branche får så ofte at vide, at vi alle sammen er røvere og banditter, der kanaliserer penge over i den kommercielle del af forretningen. Men faktum er, at vi gør det diametralt modsatte; reelt set er det overskuddet fra vores vindmøller, som vi kanaliserer tilbage til netkunderne."

Forventer resultat på niveau

Nu er resultaterne i den kommercielle del af forretningen i sagens natur mere usikre end i monopolforretningen. Eksempelvis var sidste års afkast på værdipapirer mindre end det halve af de 75 mio. kr., der trak rekordresultatet i 2019.

Spørgsmålet er, hvad der ville ske, hvis strømmen skulle vende helt, og det blev den kommercielle del af forretningen, der fattedes penge? Såfremt kunderne i den ene del af koncernen kan dække underskuddet i den anden, kunne man foranlediges til at tænke, at det var noget for noget – eller NOE for NOE – så det modsatte også ville gøre sig gældende.

Lars Naur aviser dog, at den tilsyneladende Robin Hood-mentalitet over for netkunderne kan vendes om.

"I praksis er det ikke muligt, da vi er underlagt ret stramme indtægtsrammer," forsikrer direktøren.

Foreløbigt regner Jysk Energi dog heller ikke med, at det vil være et relevant dilemma. Forventningen for årets resultat lyder således på 38-48 mio. kr. før skat ud uden at medregne afkast fra kapitalforvaltning, hvilket er på niveau med 2020-resultatet.

Jysk Energi leverer rekordoverskud og sænker tarifferne

Jysk Energi: Krav om opsplitning bliver dyrt for mindre elselskaber

Mere fra EnergiWatch

Tysk regeringskoalition går efter kulstop i 2030

SPD, De Grønne og FDP går ind i regeringsforhandlinger med fremrykning af det tyske kulstop med otte år, afsættelse af to pct. af Tysklands areal til landvind, krav om sol på industritage og afskaffelse af EEG-tariffen for at nedbringe elpriserne på papiret.

IT-problemer med varmepumpe-pulje blev hurtigt løst

Ifølge Energistyrelsen var der indledningsvist tekniske udfordringer for ansøgere til efterårets bygningspulje. Problemerne blev dog hurtigt løst, men på trods af 14 dage med minimal kø til ansøgning, er der stadig masser af millioner tilbage i puljen, melder myndighederne.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs