EnergiWatch

Debat: Incitamentbaseret regulering af elnettet gavner forbrugerne

Udbytte er en motivationsfaktor i et kredsløb, som kan give elkunderne de lavest mulige tariffer, mener Dansk Industri og Dansk Energi.

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

I et par artikler har EnergiWatch sat fokus på udbytter fra elnetselskaber, uden at det kommer frem, at muligheden for udbytte spiller en vigtig rolle, når reguleringen skal anspore elnetselskaber til endnu flere effektiviseringer.

Dette element har Folketinget endda forstærket yderligere med den nye indtægtsrammeregulering fra 2018, som blev vedtaget af alle Folketingets partier.

Gevinsten for elforbrugerne er lave tariffer. Vi har i Danmark i dag nogle af de laveste elnettariffer i EU og en el-leveringskvalitet helt i top. Siden 2007 er tarifferne for en stor industrikunde for eksempel faldet med over 40 pct. i faste priser samtidig med, at elnetselskabernes opgaveportefølje er vokset med politisk pålagte opgaver.

Det er derfor en noget selektiv vinkling, når EnergiWatch i en overskrift onsdag den 30. oktober, fremfører, at der er nogen som "trækker milliarder i udbytter ud af elmonopolerne" og underliggende antyder, at forbrugerne ikke får deres retmæssige udbytte.

Grundlov som fundament

Grundloven fastslår, at det, som private mennesker og virksomheder ejer, er deres. I den seneste diskussion om, hvorvidt kapital i varmesektoren skal kunne forrentes eller ej, har Justitsministeriet slået fast, at Grundloven beskytter ejernes ret til at få forrentet deres kapital. Hvor stor forrentning, og af hvilket kapitalgrundlag, skal også fastsættes. For eldistribution fremgår ejernes ret til forrentning i ELFOR-aftalen fra 2004. 

Det er derfor ejerne af forsyningsvirksomhederne, som bestemmer, hvad der skal ske med kapitalen og en opnået forrentning. I de fleste tilfælde er det elkunderne i fællesskab, der bestemmer, fordi de er andelshavere. Fx om der skal gives rabat på tarifferne, om soliditeten skal justeres, eller om der skal udloddes udbytte til koncernen til videre disponering af andelsejerne. Her er det i øvrigt væsentligt at være spids på, at udbytte i årsregnskabet også kan være udtryk for en omlægning af elnetselskabets finansiering. En sådan omlægning har ingen effekt på tarifferne, da indtægtsrammerne ikke indregner det enkelte elnetselskabs konkrete finansieringsomkostninger. 

Det kan også gå den anden vej, hvor energikoncerner har mulighed for at udlodde udbytte fra øvrige aktiviteter i koncernen til andelshaverne via tarifnedsættelser i elnetselskabet. Fx har Jysk Energi besluttet at foretage kontant udlodning fra andre dele af koncernen til andelshaverne ved at sætte tariffen ned. Det er man glad for i det jyske, ligesom man også den anden vej er glad for det udbytte, man får fra eksempelvis fiberinvesteringerne.

Overskud er et udtryk for effektivitet

Muligheden for overskud og udbytte indgår i den samlede pakke for den økonomiske regulering af elnetselskaber. Når ejer kan få en gevinst og muligt udbytte, når deres elnetselskab effektiviserer, så er udbyttedelen et væsentligt element i den positive dynamik, der fremmer omkostningseffektiv drift og investeringsadfærd i elnetselskaberne. Modsat har ejerne også tabs- og, i yderste konsekvens, konkursrisikoen, og dermed er der balance og symmetri i dynamikken mellem overskudsmulighed og tabsrisiko. Det giver samlet set et stærkt incitament til effektiv drift af elnetselskaberne.

Elreguleringsudvalget, som blev nedsat i 2012, er det seneste eksempel på, at man i dybden har analyseret og anbefalet en regulering, der med økonomiske incitamenter tilskynder til endnu mere effektivitet. Det er ikke kun i Danmark, man er kommet til den erkendelse. Det er man også internationalt. 

Elreguleringsudvalgets anbefaling bygger netop på, at elselskaberne animeres til at skabe overskud, men til gengæld skal overskud fra ekstra effektiviseringer efter en kortere periode gives til ejerne som lavere tariffer. Det sker, når det høstede overskud har tjent sin rolle med at forrente den anvendte kapital og tilbagebetale den investering, som er gennemført for at hente effektiviseringerne. Tilbageførslen sker helt automatisk.

Udbytte er derfor en væsentlig motivationsfaktor i et positivt kredsløb, der giver elkunderne lavest mulige tariffer.   

 

Mere fra EnergiWatch

Shell afviser at forholde sig til sviner mod dansk raffinaderi

Crossbridge Energy undersøgte raffinaderiet fuldt ud forud for overtagelsen, siger talsperson fra Shell. Talspersonen forholder sig imidlertid ikke til, at raffinaderiet kritiseres i hårde vendinger i en intern mail sendt af en kommunikationsansat hos Shell.

Læs også

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs