Cepos: Sæt fjernvarmen helt fri

Tre fundamentale ændringer betyder, at fjernvarme i de kommende år vil blive en ydelse, der skal konkurrere med andre varmeformer, lyder det i anbefalinger fra tænketanken Cepos på baggrund af notat fra tidligere konkurrencedirektør.  
Foto: HOFOR
Foto: HOFOR

Hele den danske fjernvarmesektor bør reformes radikalt, og de ca. 1,7 mio. kunder, der i dag får deres varme fra et af landets omkring 400 fjernvarmeselskaber bør stilles frit for enhver tilslutnings- og forblivelsespligt.

Sådan lyder én af flere anbefalinger fra den liberale tænketank Cepos på et tidspunkt, hvor Energistyrelsen er i færd med at lægge sidste hånd på en såkaldt moderniseringsanalyse, der som navnet antyder lægger op til en modernisering af sektoren og også bliver grundlag for en politisk beslutning i Folketinget om fjernvarmens fremtid.

Energistyrelsen lægger i foreløbige modelberegninger op til at fjerne forbrugerbindinger til landets fjernvarmesystem, og det flugter med anbefalinger fra Cepos på baggrund af et notat udarbejdet af den tidligere direktør i Konkurrencestyrelsen, Finn Lauritzen, Lauritzen Consulting.

Ifølge notatet vil alene de senere års teknologiske ændringer og omlægning af afgifter betyde, at fjernvarmesystemet ændres radikalt, så reguleringen af de traditionelle fjernvarmemonopoler bør laves helt om.     

"Der er især tre fundamentale ændringer, som tilsammen betyder, at fjernvarmen i de kommende år vil ophøre med at være et naturligt monopol og i stedet for vil blive en ydelse, der konkurrerer med andre varmeformer," lyder det i anbefalingerne.

Fjernvarmen advarer om McKinsey-tilstande i nyt lovforslag 

De peger på, at nye boliger i dag er velisolerede lavenergiboliger i kraft af stramningerne i bygningsregler, så det ofte ikke kan betale sig at lægge fjernvarme ind. Samtidig bliver varmepumper billigere og billigere, ligesom de seneste energiforlig har reduceret PSO-elafgiften, der fjernes gradvist frem mod 2022.

Kilde: Lauritzen Consulting

Også den særlige elvarmeafgift og den almindelige elafgift reduceres, mens det såkaldte grundbeløb, produktionstilskud til el til de små kraftvarmeværker, er blevet afskaffet.

"Samlet vil disse tre ændringer betyde, at for mange af de fjernvarmekunder, der betaler en høj pris, vil det fra om nogle år være en besparelse at opsige deres fjernvarmeabonnement og at installere en varmepumpe i stedet. Sagt med andre ord vil konkurrencen for disse kunder fremover være en bedre beskyttelse mod høje priser end Varmeforsyningsloven, hvis kunderne altså får lov at opsige deres fjernvarmeabonnement."

Notatet anbefaler, at den indviklede varmeforsyningslov med bureaukratiske datasystemer om nogle år helt afskaffes og erstattes af et langt mere enkelt regelsæt med Sverige som inspiration, der i stedet har forhandlingsregler, og som har lavere fjernvarmepriser end i Danmark.

Det fremhæves også, at de danske fjernvarmepriser varierer meget og med eksemplet på, at de dyreste i nogle perioder er dobbelt så dyre som de billigste. Det er langt større forskelle end på markeder med konkurrence, og som der ikke er i fjernvarmesektoren.

"Det overraskende er således, at størrelse og brændsel kun kan forklare en lille del af variationen i fjernvarmepriserne, mens en stor del må forklares ved individuelle forhold, herunder ledelsens og medarbejdernes effektivitet, omkostningsbevidsthed og evne til at tænke langsigtet og selvfølgelig også, om det enkelte værk tidligere har gennemført gode og langsigtede investeringer," hedder det.

"Selvfølgelig skal fjernvarmesektoren moderniseres" 

Analysechef i Cepos, Otto Brøns-Petersen, siger, at meget tyder på, der er et betydeligt potentiale for effektivisering i forsyningssektoren, også i fjernvarmen.

"Med de udfordringer vi har med lav produktivitetsvækst i dansk økonomi, er det vigtigt at holde fast i at få frigjort potentialet. Både i forhold til den nuværende regulering, men også når vi sammenligner os med fjernvarme i andre lande, tyder det på, der er en gevinst at hente."

At der er store forskelle i fjernvarmepriserne på tværs af landets fjernvarmeselskaber, bekræftede tal fra Forsyningstilsynet i sidste måned. Det er uanset, om der korrigeres for forhold som størrelsen på selskaberne, om de ligger i by eller på landet, hvilket ejerskab de har eller hvilken brændselstype, de  anvender.

"Det kan være udtryk for, at der er stor forskel på, hvor effektive de enkelte fjernvarmeselskaber drives i forhold til deres omkostninger, og som afspejler sig i priserne," sagde Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet, på baggrund af den seneste statistik for fjernvarmepriserne i landet.

Ringe effekt ved at ophæve forbrugerbinding i fjernvarmen 

Markante forskelle i priserne på fjernvarme 

Fjernvarmeselskaber i hård kritik af oplæg om branchens fremtid  

Forsyningstilsynet: Det er noget vås fra Dansk Fjernvarme 

Debat: Udenomssnak fra presset tilsyn 

   

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også

Foto: Ge Renewable Energy

Ørsted eneste byder i havvindudbud

For abonnenter