EnergiWatch

De Frie Energiselskaber: Pengene flyder rundt i elsektoren

"Ingen kan konkurrere på så ulige vilkår, som dem, Danmark byder nye selskaber på energimarkedet," siger Jette Miller, adm. direktør i De Frie Energiselskaber, på baggrund af nye kritiske rapporter om elsektoren. 

Foto: PRDe Frie Energiselskaber

"Ingen kan konkurrere på så ulige vilkår, som dem, Danmark byder nye selskaber på energimarkedet. Og kritikken er til at tage at føle på."

Det siger adm. direktør Jette Miller i De Frie Energiselskaber i kølvandet på de kritiske rapporter fra den offentlige kontrolmyndighed i Forsyningstilsynet og konsulentvirksomheden Implement om store personsammenfald mellem elkoncernernes monopolselskaber og deres kommercielle elhandelsforretninger.

Jette Miller, der har markeret sig som en skarp kritiker af såvel tilsyn med selskaberne, og de rammer, netmonopolerne arbejder under, synes at få store dele af hendes kritik bekræftet i de nye rapporter. De konkluderer bl.a., at den nuværende lovgivning kun i begrænset omfang sikrer vandtætte skotter mellem de offentligt bevilgede monopolaktiviteter og de kommercielle forretninger, hvor koncernerne skal konkurrere på almindelige markedsvilkår. 

Problemet er de alt for vide rammer for at udnytte og omgå reglerne.

Jette Miller, adm. direktør, De Frie Energiselskaber.

"Udgangspunktet i lovgivningen er adskillelse. Ledelsen af netselskabet (monopolet, red.) skal handle uafhængigt. Ledelsen skal ikke have andre interesser og deres beslutningskompetence skal være reel og dermed uafhængig af resten af koncernens. Problemet er de alt for vide rammer for at udnytte og omgå reglerne," siger Jette Miller:

"Tænk dig godt om. Det er efterhånden mit bedste råd til de nye virksomheder, der drømmer om at hjælpe os alle sammen med at løse klimaudfordringerne ved at levere grøn strøm og energibesparelser. Ingen kan konkurrere på så ulige vilkår, som dem, Danmark byder nye selskaber på energimarkedet," understreger Jette Miller fra den private brancheorganisation, der drives af medlemsvirksomheder i energisektoren.

Rodet sammen

Hun hæfter sig også ved, at det har været umuligt for Forsyningstilsynet at foretage en dækkende økonomisk analyse af de danske elkoncerner på grund af betydelige dataproblemer og mangel på gennemsigtighed i landets elkoncerner.

"Energikoncernerne kender ikke deres omkostninger, og de kan ikke splitte regnskaberne op på omkostningsposter for de enkelte selskaber. Ganske enkelt fordi energikoncernerne er indrettet i direkte modstrid med ideen og formålet med adskillelse. Formålet var transparens og gennemsigtighed med, hvad der foregik, og at vi som forbrugere skulle kunne følge vores penge, krone for krone. Det kan vi ikke. Det er så rodet sammen, at ikke engang tilsynet kan få data, som gør, at man kan finde hoved og hale i selskabernes konstruktioner," siger Jette Miller.

Hun påpeger, at de alvorlige problemer med sammenblanding af mellem selskabernes interesser, økonomi og regnskaber ødelægger muligheden for, at energimarkederne kommer til at virke til gavn for forbrugerne:

"Det er en usund sammenblanding af interesser og unfair konkurrence. I sidste ende bliver det en alvorlig barriere for grøn omstilling, hvis grønne energivirksomheder holdes ude af markedet."

Vi skal være sikre på, at hver en krone, som gives til netforstærkning også bliver brugt på netforstærkning og dermed, at hver en krone øremærket monopolet bliver i monopolet.

Jette Miller, adm. direktør, De Frie Energiselskaber.

I et omfattende høringssvar på rapporten, iværksat af Forsyningstilsynet, henviser Jette Miller til, at elnetselskaberne i øjeblikket beder om 29-49 mia. kr. til forstærkning af elnettet, bl.a. på grund af det forventede antal stigende elbiler og varmepumper:

"Vi skal være sikre på, at hver en krone, som gives til netforstærkning også bliver brugt på netforstærkning og dermed, at hver en krone øremærket monopolet bliver i monopolet. Det kan vi ikke med de tre rapporter, der netop er udarbejdet. Penge øremærket kritisk infrastruktur kan altså havne i andre selskaber, hvor de pludselig tjener andre formål og arbejder for en anden værdiskabelse end den som monopolerne skulle arbejde for. Ejermæssig unbundling (adskillelse, red.) vil sikre at pengene bliver brugt til det formål, som de er afsat til."

Anbefaling fra 2014

Det såkaldte Elreguleringsudvalg anbefalede helt tilbage i 2014, at det burde undersøges, om der skal ske en adskillelse af monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter.

Også Foreningen af Slutbrugere af Energi, FSE, der repræsenterer industrielle forbrugere af strøm og naturgas, er stærk fortaler for en total ejermæssig adskillelse.

"Rapporterne viser en foruroligende sammenblanding mellem monopolopgaver og kommercielle opgaver. Det betyder desværre, vi elforbrugere ikke kan være sikre på, vi kun betaler for elnettet, når vi betaler nettarifferne. Det må også formodes, dette svækker konkurrencen på detailmarkedet til skade for elforbrugerne," fremgår det af FSE's høringssvar på de nye rapporter:

"Rapporternes beskrivelse af prissætningen af serviceydelser leveret af det kommercielle selskab til det koncernforbundne netselskab er bekymrende. Disse serviceydelser bliver som hovedregel givet til det koncernforbundne, kommercielle selskab uden at have været i udbud," hedder det.

Læs mere i dette debatindlæg.

"Personsammenfald i elkoncerner skriger til himlen" 

Tilsyn opgiver at lave retvisende økonomisk analyse af elmonopoler

Dansk Energi kræver anbefalinger om skærpet tilsyn fjernet

Tilsyn sår tvivl om vandtætte skotter i elkoncerner

Rapport: Tilsyn med elkoncerner bør skærpes 

 

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs