EnergiWatch

Sjællands el var 165 mio. dyrere end Jyllands i 2015

Prisen for en østdansk kilowatttime brød torsdag sjælden grænse, mens den i Jylland kostede mindre end en fjerdedel. Der kommer flere udsving, erkender Energinet.dk

Torsdag eftermiddag i ulvetimen mellem 17-18 kom der for alvor noget at hyle af for sjællænderne. Her kom spotprisen for en megawatttime strøm nemlig til at være 1.156 kr., viser data fra elbørsen Nord Pool Spot. Det er blot anden gang siden 2012, at den østdanske elpris bryder grænsen på 1 kr./kWh - omvendt er det også anden gang på mindre end to måneder.

For det samme var tilfældet i tre timer den 23. november sidste år. Mens prisen på Sjælland både den 7. og 13. januar flirtede med en timepris på 75 øre/kWh, eller godt fire gange mere end den gennemsnitlige østdanske spotpris på dayahead-markedet i 2015 som helhed.

Elpris på Sjælland godt fire gange højere end i Jylland

Samtidig er prisen i flere tilfælde mere end fire gange højere, end hvad jyderne skal betale. Det var tilfældet under torsdagens ulvetime, hvor markedsprisen i Vestdanmark således kun var 27 øre./kWh, lige som det var tilfældet for en uge siden, mens sjællænderne i de øvrige tilfælde har betalt mindst faktor to i de timer, hvor priserne har spidset til.

"Det skyldes udviklingen i det svenske system, hvor priserne ligger meget højt. Det jyske system er mere velintegreret med resten af det europæiske, end det sjællandske er," forklarer afdelingschef i Energinet.dk's systemanalyse, Bjarne Brendstrup med henvisning til, at temperaturer omkring -20 grader i det nordlige Skandinavien har medført højere priser i de sydlige svenske priszoner.

To millioner dyrere på en time

For mens der kan transporteres 1.300MW strøm over Øresund, er elforbindelsen over Storebælt kun på 600MW. Det betyder, at torsdagens pris på Sjælland time for time er identisk med prisen fra Stockholm til Malmø, mens den i gennemsnit er 85 pct. højere end i Østdanmark for hele dagen - og 2,4 gange højere i de mest strømslugende timer fra 8-20.


Klik på billedet for at forstørre.

 

Målt over et længere stræk er der også betydelige prisforskelle. I 22 pct. af alle timer i 2015 kostede strøm mere i øst end i vest, mens det modsatte blot var tilfældet i 71 af årets 8760 timer. Gennemsnitligt var prisen 6,5 pct. højere på Sjælland, hvilket korrigeret for de enkelte timers reelle forbrug betød, at markedsprisen var 165 mio. kr. højere, end hvis samme mængde strøm var købt på den anden side af Storebælt.

Ja, hvis sjællænderne forbruger el som en gennemsnitlig eftermiddag i januar, så bliver torsdagen 8 mio. kr. dyrere før afgifter og tariffer - 2 mio. kr. alene i timen mellem 17-18.

Bivirkning af energiomlægningen

Regnestykket er ikke udtryk for eksakt matematik. Dels fordi den jyske pris formentlig ville være en anelse højere, hvis markedet blev udvidet til også at gælde Sjælland, men især da en del af forskellen ville blive udjævnet af den højere PSO-tarif på lavere elpriser.

Men de drastiske forskelle i timepriserne landsdelene imellem gør et markant udslag, anerkender Bjarne Brendstrup, og der kommer fortsat til at blive flere timer, hvor prisen billedligt talt er helt i øst og i vest.

For selv om elprisen i 2015 over hele landet var historisk billig, så er større udsving en naturlig bivirkning af, at en stadig større andel af strømmen kommer fra fluktuerende energikilder som sol og vind.

"Vi må erkende, at en konsekvens af, at vi er i gang med at omlægge vores energisystemer, er, at der i stadig større omfang vil opstå prisspidser. For samtidig med at det også medfører, at gennemsnitsprisen er historisk lav og generelt vil fortsætte med at falde, så vil der opstå perioder og timer, der trækker i den modsatte retning," siger han og vurderer, at det ikke kun vil være tilfældet om vinteren og når der er koldt i Sverige.

Billig kul og øget vind vil holde elpriser nede til 2020

"Det vil særligt være om vinteren, fordi solen er mindre kraftigt til stede, men selv om spidserne vil være mindre, så vil de i et vist omfang også finde sted resten af året."

Fremtiden er sammentænkte energiløsninger

Energinet må købe ekstremt dyre el-reserver i statsstøttesag

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs