EnergiWatch

Forbrugerombudsmanden rejser sager mod ni elhandels-selskaber

Alene i år har forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen åbnet 12 sager. Og hun har ikke tænkt sig at afvise nogle af de mange forbrugerklager af ressourcemæssige årsager, selv om hun har mulighed for det.

PR
Foto: PR

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen har alene i 2018 åbnet i alt 12 sager mod 9 elhandelsselskaber for brud på markedsføingsloven efter et stort antal klager fra forbrugere, typisk over uanmodede henvendelser fra selskabernes sælgere, der vil sælge strøm.

Og meget tyder på, at hun endnu engang har valgt at skrue bissen på, efter at selskaberne i to omgange har fået læst og påskrevet, hvad de må og ikke må, når de henvender sig til forbrugerne. Første gang tilbage i november 2016 med en vejledning om gældende regler og sidste år med en indskærpelse af lovgivningen.

Selv om mængden af forbrugerklager gennem de seneste fire år fortsat er stigende, har Christina Toftegaard Nielsen valgt at se bort fra den mulighed, hun har for at afvise nogle af dem med henvisning til manglende ressourcer.

"Da vi har fokus på de problemer, der er på energiområdet, benytter vi ikke den mulighed, vi har i bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed til at afvise klager, fordi vi ikke har ressourcer til at behandle alle klager," fremgår det af et svar til EnergiWatch, der har anmodet om aktindsigt i antallet af energisager, som Forbrugerombudsmanden har rejst de seneste år og frem til midten af september i år.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at antallet af sager ikke er proportionalt med antallet af klager, som vi modtager.

Christina Toftegaard Nielsen, forbrugerombudsmand.

Mens Forbrugerombudsmanden i 2017 indledte behandling af 11 sager over for 6 selskaber, er der foreløbig i indeværende år indledt behandling af 12 sager over for 9 selskaber. Det svarer til ca. halvdelen af de elhandelsselskaber, forbrugere klagere over.

"Vi kan oplyse, at Forbrugerombudsmanden for nuværende har 13 verserende sager mod energiselskaber, hvoraf 4 vedrører uanmodede henvendelser. Størstedelen af de verserende sager behandles på baggrund af klager modtaget i 2018," fremgår det af svaret til EnergiWatch:

"Det er vigtigt at holde sig for øje, at antallet af sager ikke er proportionalt med antallet af klager, som vi modtager. Det skyldes, at nye klager kan indgå i en allerede verserende sag over det pågældende selskabs markedsføring (en såkaldt "hovedsag"). Vi henviser også nogle klagere til Ankenævnet på Energiområdet, hvis en tvist vil kunne behandles af ankenævnet."

Forbrugerombudsmanden meddelte i 2017 flere selskaber, at de havde overtrådt markedsføringsloven i forbindelse med telefonsalg og vildledende prisoplysninger. Selskaberne blev samtidig gjort opmærksomme på, at gentagelsestilfælde eller lignende overtrædelser til skade for forbrugerne ville blive anset for en skærpende omstændighed.

Flere klager

Trods de talrige og skærpende advarsler til handelsselskaber, der sælger el til forbrugere og virksomheder, stiger antallet af henvendelser og klager over selskabernes forretningsmetoder. Det er lige fra vildledende markedsføring, uanmodede henvendelser, manglende fortrydelsesret og forskellige omstændigheder, når selskaberne indgår aftaler med kunder.

Og tendensen er stigende målt i det samlede antal henvendelser til Forbrugerombudsmanden, der er klageinstans.

Trods de seneste års advarsler fra Forbrugerombudsmanden til en lang række selskaber, der sælger el til forbrugere og virksomheder, stiger antallet af henvendelser og klager over selskabernes forretningsmetoder. Det er lige fra vildledende markedsføring, uanmodede henvendelser, manglende fortrydelsesret og forskellige omstændigheder, når selskaberne indgår aftaler med kunder.

Set over en periode fra 2013 og frem til september i år toppede antallet af klager i 2017 med 193 henvendelser, hvor især tre selskaber stak ud med de fleste forbrugerklager. Det var selskaberne Modstrøm, Blue Energy og Gul Strøm med henholdsvis 54, 37 og 29 henvendelser fra utilfredse forbrugere.

Udklip.PNG

Kilde: Forbrugerombudsmanden

Siden 2013 og frem til september har Forbrugerombudsmanden modtaget i alt 821 henvendelser fra utilfredse forbrugere. Over halvdelen er i perioden fra april 2016 til september i år.

Forbrugernes vagthund knurrer af elselskaberne

Elselskabernes brancheorganisation Dansk Energi mener, at sagerne bidrager til at underminere forbrugernes tillid til markedet.

Klager skaber mistillid

"Den stigende tendens i antallet af henvendelser er udtryk for, at der er en rigtig hård konkurrence på markedet. Vi har tidligere i år peget på, hvad der kan gøres for at få et mere velfungerende marked. Vi mener bl.a., at Forbrugerombudsmanden bør have tilført nogle flere ressourcer, så hun hurtigere kan slå ned på overtrædelser. Som situationen er i dag kan der gå op til to år, før der kommer en afgørelse fra Forbrugerombudsmanden. Det er rigtig lang tid, hvor der ikke bliver sendt et signal til markedet om, at noget ikke er i orden eller i overensstemmelse med reglerne," sagde afdelingschef Kamilla Thingvad, Dansk Energi, for nylig til EnergiWatch.

"I forhold til, at vi har knap 2,7 mio. private husholdningskunder, taler vi om andele af promiller i antallet af klager. men klagerne betyder, at forbrugerne ikke har samme tillid til markedet, som de kunne have, og det er problematisk. Et dårligt eksempel kan påvirke rigtig mange forbrugere. Derfor tager vi det meget alvorligt, selv om langt de fleste overholder reglerne."

Trods advarsler: Elselskaber får flere klager fra utilfredse forbrugere

Forbrugerombudsmand: Dongs vilkår for prisstigninger var urimelige

Ni ud af ti klagere over tele- og elsælgere får medhold

Dansk Energi glæder sig over ny markedsføringsvejledning

SE får hug for at vildlede forbrugere

Gul Strøm har vildledt forbrugerne

 

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere