EnergiWatch

Vestas totaldominerede på seks europæiske markeder

Foruden storsejre på den udvidede hjemmebane ser Vestas ud til at øge sin andel på Europas tre største markeder i 2016. Omvendt har den danske fabrikant helt tabt sidste års næststørste aftagerland.

Foto: Frank Boutrup Schmidt/Vestas

Der er nu engang ikke noget sted som hjemme. Nuvel, for en vindmølleleverandør er det nok et mundheld med modifikationer med mindre man har hjemstavn i et af de tre største markeder, USA, Kina eller Tyskland. Alligevel er der også for Vestas lidt om sagen.

Af sin årsrapport fremgår det, at den den danske vindmølleproducent sidste år leverede 171MW til Danmark. Sammenholdt med ny data fra den europæiske brancheorganisation Windeurope, der viser, at der i 2016 blev føjet 220MW vind til det danske elnet, betyder det, at Vestas sad på hele 77,7 pct. af hjemmemarkedet.

Men også på det udvidede hjemmemarked ser Vestas ud til at dominere massivt. I Sverige leverede Vestas møllerne til 343 af de 493MW, der blev installeret, mens der blev sendt 340MW til Finland, som sluttede 570MW til. Altså markedsandele på hhv. omkring 70 og 60 pct. Mens udbygningen i Danmark var relativt beskeden, var de to skandinaviske naboer blandt de seks EU-lande, der føjede mest kapacitet til i 2016.

Finsk storordre sikrer ny Vestas-mølle debut

 

Solidt på de største markeder

På de allerstørste europæiske markeder var den danske tilstedeværelse dog knap så voldsom. Alligevel ser Vestas ud til at have vundet yderligere indpas både i Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Hvilket er nok så væsentligt, eftersom de tre lande installerede knap to tredjedele af de 10.923MW landvind, der ifølge Windeurope blev sluttet til EU-landenes net sidste år.

I Tyskland leverede den danske fabrikant 1.119MW. Såfremt samtlige møller var blandt landets 4.625MW nyinstallationer, var markedsandelen på 24,2 pct. på Europas i særklasse vigtigste og mest konkurrencetunge marked. I så fald er det samme niveau som i 2014 og et comeback efter 2015, hvor markedsandelen svandt ind til 21 pct.

Den samlede tilføjede kapacitet på land var den næststørste nogensinde i Tyskland kun overgået af 2014. Stormarkedet er fra årsskiftet formelt overgået til et udbudssystem, der forventes at lægge en dæmper på de kommende års udbygning. Men myndighederne har dog givet tilsagn til adskillige gigawatt under den tidligere ordning, hvilket gør, at der også i hvert fald i 2017 ventes at blive installeret op mod 5GW ny landvind.

Tyskland installerede godt fem gigawatt vind i 2016

Leveret eller installeret

I Frankrig steg Vestas' markedsandel tilsyneladende til 34,2 pct. fra 30 pct. i 2015, mens den i Storbritannien blev næsten tredoblet fra 15,7 til 42,1 pct. På sidstnævnte marked er der imidlertid medregnet MHI Vestas' leverancer til den britiske havmøllepark Burbo Bank Extension.

Indirekte forklarer sidstnævnte denne artikels hyppige anvendelse af forbehold som "tilsyneladende" og "ser ud som". For der er i sagens natur en tidsforskel fra, hvornår Vestas anser en vindmølle som afsendt, og hvornår brancheorganisationen registrerer den som installeret.

Det er nok særskilt udpræget på Burbo Bank, hvor mange af de 8MW store V164'ere blev skibet af sidst på året: Windeurope tæller således 7 installerede møller på havparken i 2016 – eller 56MW – mens Vestas siger, at der er sendt møller på 155MW af sted. Men noget tilsvarende gør sig nok også gældende på det belgiske marked, hvor vindmølleproducenten har leveret 224MW, mens der blot er installeret 177MW.

Vestas bekræfter belgisk ordre

Stort fald i Polen og Tyrkiet

Til gengæld er der ikke megen tvivl om, at grebet om Polen blev mistet sidste år. I forfjor var det med 774MW Vestas' næststørste marked foran selv Tyskland, men i 2016 blev der blot leveret en tiendedel – 77MW.

Polakkerne har efter et regeringsskifte i 2015 ganske vist skruet radikalt ned for udbygningen, der med 682MW sidste år blev mere end halveret fra den rekordstore tilføjelse af godt 1,5GW ny vind året forinden. Men selv med det in mente er Vestas' markedsandel faldet drastisk fra mere end halvdelen til blot 11,3 pct.

Vestas bekymret for sidste års næststørste marked

Ligeledes klarede den danske vindmølleproducent sig mindre godt på det største europæiske marked uden for EU. I Tyrkiet blev der installeret knap 1,4GW ny vind, men heraf leverede Vestas kun 221MW. Året før var Vestas ifølge den tyrkiske vindmølleorganisation marginal markedsleder med en andel på godt 25 pct.

Tyrkerne forsøger i disse år at gøre sig til et regionalt centrum for vindmølleproduktion. Et nøgleinstrument hertil har været at indføre nogle af verdens strengeste regler for lokalproduceret indhold, hvor op mod halvdelen af støtten til vindmøller afhænger af, hvor stor en del af møllen, der er produceret i landet. Det har medvirket til at en række både leverandører og producenter som f.eks. tyske Nordex har åbnet fabrikker.

Nordex henter pæne tyrkiske ordrer

Omvendt kan Vestas så glæde sig over, at sidste år var rigtig god i Tyrkiets naboland, Grækenland. Trods sine økonomiske kvababbelser øgede det sydeuropæiske land sin kapacitet med godt end en halv gang mere end året før – 239MW – og med levering af 174MW sad Vestas på hele 72,8 pct. af markedet. Nogenlunde det samme ser andelen i Spanien ud til at være, men her blev der imidlertid også kun sat 49MW op.

Forsiden lige nu

Schlumberger og Subsea 7 laver nyt samarbejde

De to offshoreserviceselskaber Schlumberger og Subsea 7 er i forhandlinger om et nyt joint venture, der skal bygge videre på et eksisterende samarbejde om at tilbyde services både på og under vandoverfladen.

Hvem er Årets Energibombe?

Energiselskabet Aura har lavet en ny pris, der skal uddeles til ”en ildsjæl” blandt selskabets andelshavere.

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere