EnergiWatch

DEBAT: Vind og varme er et godt match

Fjernvarmesektoren og vindindustrien er enige om en lang række forhold, men forslaget om at pålægge fjernvarmeselskaberne at bruge el i produktionen var helt unødvendigt, skriver Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme, i et debatindlæg.

Foto: PRDansk Fjernvarme

Behovet for varme over året passer særdeles godt med, hvornår det blæser og vindkraften kan levere el. Derfor vil der kun være fordele ved at anvende store mængder el fra vindkraft i fjernvarmesektoren. Det er derfor klogt, at det også indgår i de klima- og energipolitiske målsætninger.

I de timer, hvor der er mere elproduktion fra vindkraften end det danske elforbrug, så kan energien lagres i fjernvarmesystemet frem for at blive eksporteret. Det åbner mulighed for integration af endnu mere vindkraft til glæde for klimamålene.

Med de ambitiøse mål om 70 pct. mindre CO-udledning i 2030 end i 1990 er der ingen vej uden om at etablere meget mere vindkraft og anvende el til at fortrænge energiforbrug baseret på fossile brændsler.

Fjernvarmesektoren er allerede i gang med at foretage meget store investeringer i både eldrevne varmepumper og elkedler. Resultatet vil ofte være, at el-til-varme løsningerne får reduceret anvendelsen af naturgas som grundlastbrændsel. Også uden for områder med kollektiv forsyning kan el-til-varme løsninger være en god vej til at få udfaset 50-80.000 oliefyr.

Alt det er vi enige med Wind Denmark om. Derfor var forslaget om at pålægge fjernvarmeselskaberne, at de skal anvende el til fjernvarmeproduktionen helt unødvendigt.

Fjernvarmesektoren har meget dårlig erfaring med at være pålagt bestemte brændsler. Langt de fleste steder vil de eldrevne varmepumper fungere mest optimalt sammen med andre teknologier som f.eks. kedler baseret på biogas eller biomasse. Tvungne løsninger som f.eks. 50/50 modellen fra juni 2018 i energiaftalen fungerer ikke i praksis.

Lad os sammen fjerne barrierer

Fjernvarmesektoren vil inden for få år komme op og repræsentere omkring 8 pct. af det danske elforbrug. Der bliver derfor plads til masser af vind til varme løsninger. Der er dog en række barrierer, som skal fjernes, før der for alvor sker udbredelse. Elsystemets tariffer skal moderniseres og understøtte den grønne omstilling. Skal varmepumperne for alvor være effektive skal de have gode varmekilder. De bedste kilder er genbrug af overskudsvarme fra industri, datacentre, supermarkeder osv. Men her spænder afgiftssystemet ben.

De politiske benspænd i projektbekendtgørelsen skal fjernes og nok så vigtigt skal planerne om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren smides i Klima- , Energi- og Forsyningsministerens papirkurv sammen med McKinsey-rapporten, så fjernvarmeselskaberne igen får mod på investeringer i grøn omstilling.

Wind Denmark og Dansk Fjernvarme kan i fællesskab få banet vejen for hurtigere og større integration af vind i varmen. Og det skal ske uden lovpåbud og bureaukratiske krav.

 

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere