EnergiWatch

Studie: Støj fra vindmøller øger ældres behov for sovemedicin

Der er en sammenhæng mellem støjniveauet fra vindmøller og medicinforbrug blandt ældre, viser et nyt dansk forskningsprojekt.

Foto: Vestas

Udsættes man for høj støj fra vindmøller, er der større sandsynlighed for, at man også indløser en recept på sovemedicin eller antidepressiv medicin.

Det viser et dansk forskningsprojekt, der gennem flere år har undersøgt sammenhængen mellem støj fra vindmøller og helbredseffekter.

Studiet består af seks delkonklusioner og er gennemført af Kræftens Bekæmpelse. Det er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Aslak Harbo Poulsen er en af forskerne ved Kræftens Bekæmpelse. Ifølge ham er der en klar sammenhæng mellem støjniveauet og medicinforbruget.

"Vores undersøgelse finder, at der i hvert fald blandt de ældre er en sammenhæng mellem vindmøllestøjen, som den kan måles udendørs, og sandsynligheden for, at man går ned og indløser en af recepterne," siger han.

Det var blandt deltagerne over 65 år, der blev udsat for natlig vindmøllestøj over 42 decibel, som blev påvirket. For personer under 65 år var der ingen sammenhæng. Ifølge undersøgelsen er antallet af personer over 65 år, der har indløst sovemedicin og antidepressiv medicin, henholdsvis 51 og 39 personer.

Studiet er det sidste af en samlet undersøgelse af vindmøllestøjs mulige påvirkning af helbredet.

Ingen afgørende beviser

De andre delstudier i undersøgelsen har vist, at der ikke er afgørende bevis for en sammenhæng mellem kort- eller langtidsudsættelse for vindmøllestøj og blodprop i hjertet og slagtilfælde.

De viser heller ikke en sammenhæng mellem lang tids vindmøllestøj og nyopstået diabetes.

Det har desuden ikke kunne påvises, at der skulle ske negative fødselsudfald, hvis man udsættes for vindmøllestøj under graviditeten.

Henrik Vinther, der er direktør i Danmarks Vindmølleforening, tager godt imod konklusionerne i undersøgelsen.

"Det er positivt, at der nu er sat punktum i denne langvarige og grundige undersøgelse. Det har både borgere, kommunalpolitikere og vindmølleopstillere ventet længe på, og det samlede billede fra undersøgelsen er, at der ikke findes en klar sammenhæng."

"Dermed har undersøgelsen som helhed levet op til det politiske ønske - nemlig at sikre mere viden, der kan være med til at fjerne den bekymring, som nogle måtte have haft," siger han i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er den mest omfattende af sin slags til dato i Danmark. Den blev igangsat i 2014.

Kræftens Bekæmpelse frikender vindmøller for påvirkning af blodtryk og fødsler

Vindmøller frikendes for sukkersyge

 

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere