EnergiWatch

Regeringen vil straffe solcelleejere med tilbagevirkende kraft

Solcelleudbygningen i Danmark skal sænkes med 135MW de kommende par år ved at pålægge afgifter for en lang række solcelleanlæg. Det rammer skævt og vil fremme fejlinvesteringer, lyder kritik.

Foto: ENGEL JANUS/POLFOTO

I fredags var Lars Chr. Lilleholt (V) på besøg hos Dansk Solcelleforening. Her måtte energiministeren svare på kritiske spørgsmål fra solcelleejere, der føler, at deres vilkår ikke mindst omkring tariffering over den seneste tid gentagne gange er blevet forringet.

Ingen af ministerens svar lød dog, at der ville komme en løsning i morgen. Endnu mindre, at regeringen dagen efter solcelleforeningens konference ville præsentere et lovforslag, der vil afvikle den timebaserede nettoafregning for anlæg på mere end 6kW.

Regeringen vil gøre solceller mindre attraktive

Et indgreb, der skal skære 1,2 mia. kr. af den offentlige finansiering frem mod 2030. Dels ud fra en forventning om, at færre fremover vil installere anlæggene, og dels ved at ejerne af de eksisterende anlæg modsat de gældende regler på tilslutningstidspunktet skal betale afgift, når de "låner" elnettet til at lagre den overskydende solcellestrøm, der anvendes senere end på produktionstidspunktet.

"Ministeren nævnte ikke med et ord, at han ville fremlægge sådan et forslag et døgn senere. Der er ikke én af os, der deltog til den konference, der nogensinde kommer til at have tillid til ham i fremtiden," konstaterer bestyrelsesformand i foreningen Danske Solcelleejere, Michael Hvitfeldt.

Lilleholt: "Hvis vi har indgået aftaler, så står vi selvfølgelig inde for dem"

Netop tillid er et ikke helt ubetydeligt begreb i sammenhængen. Foruden de konkrete økonomiske konsekvenser, lovforslaget får for de husstande og virksomheder, der har installeret anlæg på mere end 6kW, vil der være tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvis forslaget vedtages.

Det mener Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen. Men ud over at solcelleejerne ikke får de vilkår, de blev stillet i udsigt, så rammer forslaget også både skævt, siger han. For mens langt størstedelen af landets solceller er på 6kW eller mindre og påmonteret landets hustage, så er mange af de større anlæg monteret af f.eks. boligforeninger eller i parcelhuse, hvor oliefyret er udskiftet med solceller og varmepumpe.

"Det er helt urimeligt at regeringen fremsætter forslag som rammer lejerne i almene boliger, mens folk i parcelhuse fritages for ændringerne. De boligforeninger, der har bidraget til den bæredygtige udvikling og opsat solceller så beboerne kunne få dækket elforbrug til udendørsbelysning og vaskeri, bliver nu straffet af regeringen," siger Søren Egge Rasmussen.

Præcis hvem, der bliver ramt, kan være svært at udlede. Af de 96.295 solkraftanlæg, der var installeret ved udgangen af marts, er 4.931 på mere end 6kW. Af dem er 3.688 på maksimalt de 50kW, der lovgivningsmæssigt definerer dem som små elproduktionsanlæg, mens 1.310 er på mellem 6-10kW.

Det fremgår heller ikke, hvor stor en del af besparelsen på 1,2 mia. kr., der skyldes afgiftspålægningen af eksisterende anlæg, og hvor meget der skyldes, at regeringen forventer, at der i 2020 udbygges med 135MW mindre solenergi end hidtil estimeret. Svarende til en reduktion i den samlede ventede udbygning på godt en fjerdedel.

Formentlig fylder sidstnævnte dog mere i statskassen end afgifterne fra de eksisterende anlæg. Det gør dog ikke situationen stort bedre, mener Søren Egge Rasmussen. Ifølge ham kunne en femtedel af den danske strøm med fordel komme fra sol af hensyn til blandt andet variation i energimikset.

"Hvis vi skal have solenergi i elforsyningen, så er vi nødt til at arbejde sammen med de aktører, der er med til at fremme solcellerne. Med teknologiens prisfald over de seneste år er det realistisk, at vi kan komme derhen, uden at det bliver dyrt. Derfor er det ærgerligt, at man underminerer tilliden til solcelleudbygning hele tiden," siger energiordføreren.

Rekordbillig solenergi står foran endnu større prisfald

For det er ikke just første gang, at politikerne vil pille ved håndtagene omkring solcelleordninger. Sidste maj blev den såkaldte 60/40-ordning for støtte til solceller lukket med et hasteindgreb, mens den efterfølgende overgangsordning kort før jul led samme skæbne. Mens også tidligere regeringer har ændret lovgivningen ved flere lejligheder, hvis den har syntes uhensigtmæssigt.

Folketinget vedtager hastelukning af solordning

Imidlertid er det ikke altid, der gives samme vrid i maskineriet. Da energiministeren for tre uger siden fremsatte et lovforslag om at dæmme op for fjernvarmeselskabernes mulighed for at opkræve forrentning af såkaldt historisk indskudskapital over varmeregningen, kom det ikke til at gælde for de omkring 60 aktuelle ansøgninger. Begrundelsen var, at det ville "svare til lovgivning med tilbagevirkende kraft".

Derudover er der også ordninger, hvor støttebeløbet får lov at stige voldsomt, pointerer Søren Egge Rasmussen og peger på tilskuddet til opgradering af biogas som eksempel. Her lød statens udgift i 2015 på 129 mio. kr., mens det året efter var vokset til 402 mio. kr. Egentlig var der forudsat en bevilling på 484 mio. kr. i år, men det er blevet opjusteret til 777 mio. kr. voksende til en lille milliard i 2020.

"Det virker nidkært, at man her slår bremsen i for en ordning, der koster 100 mio. kr. om året, mens andre får lov at galopere derudaf," siger energiordføreren, der endelig også vurderer, afgiftspålæggelsen af solcelleanlæggene vil få en alvorlig bivirkning.

"Det vil få den konsekvens, at solcelleejerne vil lave deres egne lukkede anlæg med batterier frem for at være koblet op på det store system og sende overskudsstrøm ud i dagstimerne, hvor der er behov for den. Dermed kommer lovforslaget til at fremme fejlinvesteringer, der bliver samfundsmæssigt meget dyre."

Ny batteriløsning skal gøre danskerne uafhængige af el-selskaberne

Mere fra EnergiWatch

OK køber varmevirksomhed

Fra 1. november bliver Dansk Varme Service en del af OK-koncernen, som vil styrke sit fokus på det voksende marked.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs