Medie: Træpiller risikerer at udlede mere CO2 end kul

OPDATERET: Ifølge en ny rapport risikerer selv affaldstræ i kraftværker at udlede mere CO2 end kul i løbet af de første 16 år, skriver Ingeniøren.

En massiv omstilling af de danske kraftværker fra kul til biomasse risikerer at undermine hele formålet, fordi CO2-udledningerne i de første mange år vil være højere, end hvis man blot fortsætter med at fyre med kul.

Sådan lyder det i en ny rapport fra Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer (DCA), skriver Ingeniøren.

Det skyldes, at træpiller risikerer at udlede mere CO2 end kul, fordi energieffektiviteten er mindre. CO2-gevinsten fra de 4,5 mio. tons træpiller, som de danske kraftværker allerede i dag fyrer med, kommer først, når nyplantede træer efter flere år har suget CO2 til sig.

"Der er ingen tvivl om, at træpiller giver en god CO2-reduktion på den lange bane, men problemet er, at vi er tidspressede, hvis vi skal undgå en global temperaturstigning på de to grader, som FN's klimapanel advarer mod," siger seniorforsker Uffe Jørgensen fra DCA til Ingeniøren.

Rapporten konkluderer, at der kan gå mellem 16 og 38 år, før træpiller er mindre klimaskadelige end kul.

Mindst tid går der, hvis man bruger affaldstræ, sådan som de danske kraftværker og træpilleproducenter fastholder, at man gør herhjemme.

Rapporten undergraver en af energiforligets vigtigste præmisser om, at omlægningen fra kul til biomasse er med til at sikre en CO2-reduktion på 34 procent i 2020 i forhold til 1990. Ifølge rapporten fra DCA vil en massiv omstilling fra kul til træpiller hos DONG Energy først begynde at bidrage til en reduktion i 2030, hvis omstillingen sker i år, ifølge Ingeniøren. Indtil da vil brugen af træpiller faktisk føre til en højere CO2-udledning.

OPDATERET 13:44: De to biomasseforskere Claus Jørgensen, Aarhus Universitet, og Claus Felby, Københavns Universitet, mener, at artiklen i Ingeniøren, som EnergiWatch har refereret, tegner et for generaliserende billede af fordele og ulemper ved biomasse. I en fælles kommentar advarer de imod, at "debatten er ved at køre af sporet".

"Det er således ikke korrekt, at rapporten fra DCA konkluderer, at omlægning til brug af træpiller kan være værre end fortsat kulfyring. Rapporten konkluderer nemlig ikke noget som helst omkring træpiller. DCA analyserne er kun gennemført på landbrugssystemer. For at give overblik over den samlede diskussion om bæredygtighed ved biomasseudnyttelsen er der i rapporten skitseret de væsentlige problemstillinger man skal være opmærksom på omkring udnyttelse af skovtræ, herunder tidsperspektivet ved udnyttelse af akkumuleret træmasse og vigtigheden af opretholdelse af maksimal produktivitet i skoven. I DCA rapporten er der som eksempel på uheldig udnyttelse vist resultater fra en artikel om en canadiske analysemetode, som specielt viser, at skovning af heltræ til energiudnyttelse i en ellers produktiv skov er uheldig," skriver de to i en kommentar til Ingeniørens artikel.

"Men i samme artikel står der også tydeligt, at det blot er EN metode anvendt på EN specifik bevoksning og, at resultaterne absolut ikke må generaliseres. Tyndingshøst i samme skov giver et resultat med en langt kortere kulstofcyklus. Og DCA rapporten peger på, at tyndingshøst fra skove, der har nået deres maksimale akkumulering af vedmasse kan være en klimamæssig god ide i forhold til at anvende træ til f.eks træpiller. Samme anbefaling kommer også fra det europæiske Joint Research Centre."

"I forhold til brugen af træ til træpiller er det også vigtigt at se på de eksisterende skoves tilstand. I både Europa og det sydøstlige USA er der meget store mængder af træ i dyrkede skove og plantager som har nået det punkt hvor de kun optager lidt kulstof. En del af disse skove kan endda skifte til at være nettoudledere af kulstof. Det er en helt naturlig cyklus, men vi kan vælge at bruge træet til at erstatte kul og dermed reducere udledningen af fossilt kulstof i stedet for at blot at lade det rådne op og frigive CO2. Men ligegyldigt hvad man vælger vil langt størstedelen af biomassens kulstof altid blive omsat og frigivet på langt sigt. Man skal altid være opmærksom på den fulde kulstofcyklus af økosystemerne. Analyser af økosystemer på kortere tidshorisonter skal tolkes med varsomhed i forhold til klimaeffekter."

"Det er fremhævet af både IEA og IPCC, at biomasse anvendt til energi er nødvendigt ifald vi skal have en chance for at undgå katastrofale klimaforandringer. Men det er selvfølgelig vigtigt, at det sker på en bæredygtig og effektiv måde. Dette er muligt både for træpiller, halm, energiskov og affald. Vi vil derfor tage afstand fra den fremstilling af anvendelsen af skovbiomasse og træpiller, som beskriver anvendelsen som entydigt negativt i forhold til CO2-udledninger. Det er et langt mere varieret billede der tegner sig, også for muligheder for bæredygtig produktion af skovbiomasse og træpiller."

Danmark omstiller fra kul til træpiller i blinde

Brændte transformere driller Studstrupsværk

Tidl. toprådgiver: Stop DONG's biomasse-spekulation

DONG nedlægger Danmarks største kulfyrede blok

Kraftværker skal indstille sig på dyrere biomasse

Hofor: Biomasse er et kæmpe skridt i forhold til kul

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også