EnergiWatch

Fjernet elafgift vil koste godt 60 mia. frem mod 2030

Ifølge skatteministeren vil det umiddelbart koste statskassen 8,4 mia. kr. alene næste år, hvis elafgiften for private husholdninger sænkes til EU’s minimumstakst.

Foto: Ida Marie Odgaard

Formålet med elafgiften er at ægge forbrugere til at reducere CO2-udledningen. Med de aktuelle elpriser på flere kroner kilowatttimen har adskillige dog argumenteret for, at det incitament er en kende overflødigt, og at elafgiften derfor burde fjernes. Eller i hvert fald sættes ned fra det nuværende niveau på 76,3 øre/kWh for danske husholdninger til EU’s minimum på 0,8 øre/kWh.

Det er der dog ikke et politisk flertal for. Således blev afgiften med den hastelov, der blev vedtaget tidligere på måneden, skruet ned med noget mere adstadige 4 øre/kWh med effekt fra fra 1. oktober. Om end der står til at blive at blive hakket yderligere et par øre af den over også de kommende år.

Uagtet afgiftens formål tjener den imidlertid også et andet formål som indtægtskilde til statskassen. Omfanget af denne relativt åbenlyse nebengesjæft udkrystalliseres i et svar fra skatteminister Jeppe Bruus på et udvalgsspørgsmål fra Dansk Folkepartis skatteordfører, René Christensen.

Heri skønnes det, at en sænkning til minimumssatsen for de forbrugere, der betaler den fulde elafgift, ville mindske statskassens indtægter med 8,4 mia. kr. alene næste år. Mens mindreindtægten for perioden 2023-30 ville andrage 61,6 mia. kr.

Den reelle skønnede omkostning for de statslige finanser vil dog blive en del mindre. Medregnes merindtægter som følge af de beregnede virkninger på forbrug og arbejdsudbud, går skatteministeriet ud fra en mindreindtægt på 6,8 mia. kr. næste år og 49,2 mia. kr. i hele perioden frem til 2030.

Endelig bemærkes det i besvarelsen – hvor der foruden prisen for en afgiftslempelse til private husholdninger også spørges ind til det tilsvarende for virksomheder – at det ikke vil være muligt at gennemføre flere lempelser for sidstnævnte. For siden sidste år har elvarmeafgiften således været på mindstesatsen 0,4 øre/kWh for erhverv, der anvender elektricitet til proces.

Dette gælder for momsregistrerede virksomheder, der altså ikke behøver de samme incitamenter for at reducere CO2-udledningen. Fra årsskiftet omfatter processen også ”advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv.”, bemærkes det i en note. For private husholdninger gælder en elvarmeafgift på 0,8 øre/kWh for varmepumper, der er primær varmekilde.

Venstre vil sænke elafgiften til EU’s mindstesats

Borgerlige partier foreslår at sænke elafgift yderligere

Enighed om grøn skattereform giver ensartet CO2-afgift med rabatter

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs