EnergiWatch

Dansk Industri glæder sig over afvisning af dødsliste: "KL's plan er ikke god nok"

DI er enig i myndighedernes afvisning af den plan for at lukke forbrændingsanlæg, KL har udarbejdet som led i klimaaftalen for affaldssektoren. Konkurrenceudsættelse vil nu sikre de mest effektive anlæg, mener brancheorganisationen, som dog ser behov for politisk styring.

Foto: Dansk Industri/PR

Myndighedernes afvisning af KL's liste over de ti forbrændingsanlæg, der bør dreje nøglen som led i den politiske plan om en grøn omstilling af den danske affaldssektorfor, vækker glæder i Dansk Industri.

"Vi er enige i, at KL’s plan ikke er god nok. Den leverer ikke de reduktioner af CO2, der er aftalt. Og den sikrer ikke, at det er de miljømæssigt bedste og mest effektive anlæg, der står tilbage i 2030," siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Forsyningssekretariatet har konkret vurderet, at KL's plan for at nedbringe forbrændingskapaciteten, fordi den ikke sandsynliggør, at de anlæg, der er udpeget til lukning, rent faktisk er de mindst effektive ud fra de opstillede parametre.

Dermed overgår man nu til det liberaliseringsforslag, Socialdemokratiet oprindeligt gik til forhandlingsbordet med, hvor affaldsforbrændingssektoren skal åbnes for konkurrence om affaldet, herunder private selskabers indtog på markedet. Det udfald havde man fra start håbet på i DI:

"En styret konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren vil sikre, at vi står tilbage med de mest effektive og moderne forbrændingsanlæg," vurderer Karin Klitgaard og peger på, at netop de største og mest effektive forbrændingsanlæg har "størrelsen og musklerne" til at investere i teknologier som CO2-fangst, der "kan være en vej til en helt klimaneutral affaldssektor."

Omend den videre proces endnu er et åbent spørgsmål med mange ubekendte, er det med myndighedernes endelige afvisning af KL's plan fredag set fra DI's side af skrivebordet sendt et klart signal til politikerne:

"Nu er der brug for, at der bliver truffet en beslutning med bred opbakning, så vi kan komme i gang med at tilpasse kapaciteten på forbrændingsanlæggene," siger Karin Klitgaard.

Dansk Industris miljøpolitiske chef understreger dog, at der under fortsat vil være behov for politisk styring af forbrændingssektoren:

"Vi mener, at Energistyrelsen skal kunne stoppe godkendelsen af nye forbrændingsanlæg, stoppe levetidsforlængelser af de eksisterende anlæg og stramme miljøkravene til udledning af blandt andet CO2," siger Karin Klitgaard.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie CleantechWatch)

Lettet AVV-formand: Vi er godt rustede til liberaliseringsmodellen

Myndighederne giver dødsstødet til KL's lukkeliste

Mere fra EnergiWatch

Dansk udbud ender i forventet fiasko

Trods 1,2 mia. kr. i puljen tiltrak det teknologineutrale udbud ikke et eneste bud. En naturligt resultat af en ubrugelig udbudsmodel, fastslår Dansk Energi, der i lighed med flere af de største aktører vil have puljen overført til forlængelse af udligningsordningen.

Wind Denmark jubler over tomt udbud

Det fuldstændige fravær af bud i det teknologineutrale udbud viser, at der ikke er behov for statslig understøttelse af landvind, mener organisationen, der dog også kritiserer udformningen af udbuddet.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs