Forsinket udbud retter op på misere

Vindindustrien tager den positive mine på over udbud, der uden at forgylde kommende projekter trods alt formentlig er gjort brugbar.
Foto: Janus Engel
Foto: Janus Engel

Alt godt kommer til den, der venter. Og der er i sandhed ventet længe på det udbudsmateriale til det kommende teknologineutrale udbud, som et bredt politisk flertal vedtog tirsdag. For selv om der i energiaftalen fra 2018 var aftalt årlige udbud, når det i sagens natur end ikke at blive EU-godkendt, før kalenderen skriver 2021, endnu mindre at blive afholdt.

Til gengæld er det ikke længere fuldstændig ubrugeligt. Noget der ellers i industrien var bred enighed om var tilfældet for det udkast til udbuddet fra et vrangvilligt embedsværk, der blev lanceret i sommer. For selv om vindindustrien på papiret havde fået sin vilje i form at en overgang til den ønskede model med differencekontrakter – CFD – var symmetrien i modellen så ubalanceret, at det i praksis var uanvendeligt.

Men nu er der skabt øget balance i modellen. For oprindeligt var der ikke sat noget loft på, hvor meget udbudsvinderne skulle betale til staten i tilfælde af, at elpriserne bliver højere end den pris, der bydes ind med, mens staten omvendt højst kunne udbetale 600 mio. kr., hvis elprisen blev lavere. Sidstnævnte er fortsat tilfældet i den endelige version, men nu er der sat et loft på statens potentielle indtægt på 1,2 mia. kr. over 20 år.

"Jeg vil gerne rose forligskredsen for at have lyttet til vores generelle anbefaling om at benytte CfD-modellen som udbudsform, da det skaber den rigtige markedskonkurrence og de bedste investeringsvilkår for investorer og samfund. Derudover vil jeg også kvittere for, at der i processen er lyttet til de bekymringer, sektoren har haft til den konkrete model, som regeringen præsenterede tilbage i sommer," siger adm. direktør i Wind Denmark, Jan Hylleberg.

For Wind Denmark er det da også et lettelsens suk, der kan drages. Iagttagere har peget på, at det ikke mindst var interesseorganisationens iver efter at få en CFD-model, der gav bagslag i sommer. For det gav myndighederne – der i høj grad har haft fokus rettet mod havvind på energiøer – en mulighed for at tilbyde industrien en pyrrhussejr i form af det ubrugelige udkast.

De endelige udbudsrammer har imidlertid også andre kraftige forbedringer. For mens der oprindeligt var lagt op til, at de 600 mio. kr. i potentiel udbetaling fra staten skulle være i form af en samlet kasse for alle projekter, er det nu blevet opdelt, så millionerne fordeles per megawatt med et loft på 2,8 mio. kr./MW. Det fjerner risikoen for, at kassen ville blive tømt af et enkelt projekt, der havde budt for lavt ind.

Imidlertid betyder udbuddet langt fra en tilbagevenden til glade dage for vindindustrien med fede statssubsidier. For med det i forvejen decimerede budget til de teknologineutrale udbud betyder udbetalingsloftet på de 2,8 mio. kr./MW at der ikke er mange ører at gøre godt med.

Et realistisk scenarie kunne være, at byderne kan få 25 øre/kWh. Altså det samme som før udløbet af den gamle støtteordning i 2018 – nu er det bare ikke et pristillæg oven i elprisen, men den samlede pris inklusiv strømsalg. Mens der i mellemtiden er strammet op på en række af rammerne rundt om som balanceringsydelser, tilslutningspligter og andet, der øger omkostningerne for udviklerne.

Meddelelsen fra Wind Denmark kommer da også med det forbehold, at brancheforeningen er spændt på, hvor mange – om nogen – der vil gøre brug af udbuddet.

"Nu er der skabt klarhed over de rammer, som vil gælde i 2021 og nu er det op til markedet at vurdere om rammerne er tilstrækkelige og relevante og giver den investorsikkerhed, der skal til for at sikre nye vind- og solprojekter," siger Jan Hylleberg.

"Landvind befinder sig et meget svært sted, da der er kommet mange nye krav og øgede omkostninger siden klimaaftalen i sommer fastlagde budloftet for udbuddet. Det sker i en tid, hvor afregningsprisen, som mølleejerne modtager, samtidig er rekordlav. I 2021 er der nu klarhed om udbudsmodellen (CfD), men om vilkårene og niveauet i modellen matcher de mange nye omkostninger og den aktuelle markedssituation med meget lave elpriser må tiden vise."

Såfremt EU-Kommissionen statsstøttegodkender udbudsbetingelser afholdes udbuddet i 2021. Dermed er der planlagt afholdelse af to udbud i det nye år.

Stor aftale om fremtidens VE-støtte i Danmark er på plads

Industrien anklager udbudsmodel for at være bevidst ubrugelig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også