EnergiWatch

Hundredtusindvis af regeringens elbiler vil komme fra EU

Regeringen vil have 500.000 elbiler i Danmark i 2030. Men på grund af EU-lovgivning vil der sandsynligvis være lige knap det antal elbiler i Danmark under alle omstændigheder i 2030.

Foto: PR/79753939

Hvor mange elbiler skal der være i Danmark i 2030?

Det er et af de centrale spørgsmål, der diskuteres som en del af klimaforhandlingerne på transportområdet. Buddene har været mange og har været på skrump frem mod den 24. oktober, hvor forhandlingerne startede i Skatteministeriet.

Den forrige regering foreslog en mio. elbiler i 2030, mens klimapartnerskabet på transportområdet i foråret overbød og anbefalede 1,5 mio. elbiler, såfremt Danmark skulle kunne leve op til klimalovens målsætning om 70 pct. reduktion af CO2 frem mod 2030.

Så kom den længe ventede Eldrup-kommission og anbefalede 750.000 elbiler i 2030, og i sidste uge kom regeringen med sit officielle udspil til forhandlingerne, hvor ambitionerne havde fået endnu et nøk ned til 500.000 i 2030.

Og størstedelen af dem vil sandsynligvis ikke komme på baggrund af regler fra Christiansborg, men fra Bruxelles.

Offentlige indkøb

Regeringens forslag om 500.000 elbiler vil ifølge Eldrup-kommissionen og Energistyrelsen blot medføre omkring 100.000 flere elbiler om 10 år, end hvis man intet foretager sig.

Ifølge Energistyrelsens basisfremskrivning vil der være 380.000 elbiler i Danmark i 2030, hvis der intet gøres, mens Eldrup-kommissionen regner med 400.000.

Og det antal kan i øvrigt nå at vokse.

Årsagen skal findes i EU, hvor man sidste år gennemførte to direktiver med de poetiske navne 2019/631 og 2019/1161. Sidstnævnte, der også kaldes Clean Vehicle Directive, omhandler offentlige indkøb af biler med en udledning på mindre end 50 gram CO2 per kørt kilometer fra august 2021.

Gennemsnittet for en ny bil med forbrændingsmotor er ifølge målemetoden NEDC lige over 120 gram CO2 per kørt kilometer.

I løbet af det sidste år har staten, kommunerne og regionerne indkøbt 4.121 biler. Energistyrelsen meddeler EnergiWatch, at den ikke har taget hensyn til EU's krav til offentlige indkøb af grønne biler i basisfremskrivningen.

Enorme mængder af europæiske elbiler

Den primære årsag til, at elbiler vil komme i hundredtusindvis til Danmark, er dog direktivet 2019/631, der også er kendt under det mundrette navn CO2 emission performance standards for cars and vans (2020 onwards). Og ja, parantesen er vigtig, da det afløser det tidligere direktiv 443/2009, der var gældende frem til 2020.

Det er nært ved umuligt at forudse, hvor mange elbiler, der vil komme til Danmark frem mod 2030 som resultat af direktiv 631, men et kvalificeret vil være mange hundredetusind.

Direktiv 631 er nemlig et krav til bilproducenterne om, hvor meget CO2 deres biler, som de sælger i EU, må udlede. Indtil nu har kravet fra det tidligere direktiv været en gennemsnitlig udledning på 130 gram CO2 per kørt kilometer været nærmest irrelevant, da det ligger over, hvad de fleste bilproducenters nye biler udleder.

Men fra i år af begynder det at stramme til.

Fra 2020-2021 stiger skal den gennemsnitlige udledning for en producents nye biler nemlig falde til 95 gram CO2 per kørt kilometer, hvorefter det nye direktiv 631 overtager og ændrer det tidligere krav fra et absolut tal til en procentuel forbedring, som skal være på 15 pct. fra 2025 og 37,5 pct. i 2030 for personbiler og henholdsvis 15 og 31 pct. for varevogne.

Derudover overgår EU til målemetoden WLTP, der anses for at give et mere realistisk brændstofforbrugstal. WLTP er dog også markant skrappere end den tidligere målemetode, NEDC, og i de fleste sammenligninger resulterer brugen af WLTP en højere CO2-udledning på omkring 20 procent.

Umuligt at forudse, men...

Der er en del udfordringer med at give et præcist antal på, hvor mange elbiler EU's krav til bilproducenterne vil resultere i, og overgangen fra én målemetode til en anden, samt ændringen fra en forbedring i absolutte til procentuelle tal, gør ikke ligefrem regnestykket nemmere.

I runde tal forventer de fleste organisationer dog, at kravet vil resultere i, at en tredjedel af alle solgte biler i EU vil være fossile biler i 2030, mens en tredjedel vil være hybridbiler og den sidste tredjedel vil være elbiler. Siden 2007 har salget af nye biler i EU og EØS-lande, der ligeledes er omfattet af direktivet, ligget på mellem 13 og 16 mio. biler, mens salget i Danmark ligger på omkring 220.000.

De tre tredjedele skal dog tages som en servietberegning, for der er et væld af faktorer, som kan trække tallene i forskellige retninger.

Antallet af fossile biler kan eksempelvis stige gennem brændstofseffektivitet og diverse former for iblandingskrav, mens især tallet for hybridbiler kan variere, da der er en vis usikkerhed behæftet med udledningen fra netop dem.

Forholdet mellem hybrid- og elbiler kan ligeledes blive forrykket afhængig af, hvorvidt elbiler kan se frem til lavere afgifter, samt hvorvidt der opbygges tilstrækkelig infrastruktur til at understøtte en udrulning. Endeligt kan WLPT-regnemetoden hæve andelen af elbiler, da barren for reduktionsmålet hæves, da fossile biler underlægges skrappere målemetoder.

Ellers falder hammeren

Listen med usikkerhedsfaktorer er lang, men der er dog et par ting, som er sikkert.

For det første vil andelen af fossile biler skrumpe. Fra 2010 til 2016 blev fossile biler markant mere brændstofeffektive, men den udvikling har stået i stampe de seneste par år, hvilket efterlader el- og hybridbiler som den eneste realistiske løsning for bilproducenter, der vil have deres gennemsnitlige udledning for nysolgte biler ned.

For det andet kommer bilproducenterne sandsynligvis til at følge direktivet, da bøderne er astronomiske. Fra 2021 vil bøden til en producent være på 95 euro per gram CO2, som producentens solgte flåde overstiger kravet med, per bil.

Med andre ord, vil EU's mest populære bilproducent, VW Group stå til en bøde på lige knap 2,75 mia. kr., hvis de sælger nogenlunde lige så mange biler som i 2019, men den gennemsnitlige udledning fra dem ligger på 96 gram CO2 per kørt km i stedet for 95.

Hvis den gennemsnitlige udledning ligger på gennemsnittet for en fossil bil, nærmer vi os en bøde på et trecifret milliardbeløb. For blot et enkelt år.

Kattelemmen

Der er dog en kattelem, som Fiat Chrysler (FCA) allerede har benyttet sig af. Med et stort rundt nul ud for antallet af el- og hybridbiler i sortimentet og en udledning, der ligger over gennemsnittet for nysolgte biler i EU, har FCA kastet håndklædet i ringen.

I stedet for at forsøge at overholde kravene med egne biler har FCA lavet en aftale med Tesla om at betale den amerikanske elbilproducent 1,8 mia. euro frem mod 2023 mod at de to producenter puljer deres biler i EU-regi. FCA kunne ellers se frem til bøde omkring 2 mia. euro fra EU bare i 2021.

Den løsning er dog ikke farbar for særlig mange producenter, da markedet for elbiler stadig er så beskedent, og forventningen er, at langt størstedelen af producenter vil pushe elbilen i fuldstændig uhørt grad. Millioner og atter millioner af elbiler vil blive presset ud på det europæiske marked.

380.000 til Danmark

Efter den transeuropæiske rundtur er vi nu tilbage i Danmark, hvor spørgsmålet er, hvor mange af de millioner af elbilerne, som EU presser ud på markedet, der vil komme til Danmark.

I Energistyrelsens basisfremskrivning forventes der som sagt 380.000 elbiler i Danmark i 2030 under de nuværende rammevilkår. Modsat EU-kravene til offentlige indkøb af elbiler, så medregner Energistyrelsen kravet til bilproducenterne og de noterer, at størstedelen af de 380.000 elbiler kan tilskrives direktivet.

"Denne udvikling [380.000 elbiler i 2030, red.] er ikke mindst drevet af EU-forordningen, der fastlægger standarder for den gennemsnitlige udledning fra solgte personbiler i 2021, 2025 og 2030. Det forventes, at bilproducenterne overvejende vil opfylde de nye standarder ved at udbyde og sælge relativt flere elbiler," skriver Energistyrelsen.

Mod slutningen af 2020 vil EU genbesøge lovgivningen og undersøge, hvorvidt der er brug for justeringer eller en skærpelse af kravene. Hvis det sidstnævnte sker, vil Energistyrelsen opjustere sine forventninger i den kommende basisfremskrivning.

Energistyrelsen meddeler desuden EnergiWatch, at man ikke har taget højde for danskernes købekraft i forhold til andre EU-lande, hvilket teoretisk set vil kunne medføre, at Danmark vil aftage flere elbiler.

CO2-lækager

For Danmark kan nemlig ikke tænkes som et afgrænset element i spørgsmålet om elbiler, hvilket den nyligt offentliggjorte Eldrup-kommission også understreger.

Når direktiv 631 presser en given procentuel andel elbiler ud på det europæiske marked, ville eventuelt gunstige danske regler og afgifter nemlig få producenterne til at målrette bilerne det danske marked.

Det lyder umiddelbart godt for Danmark, men Eldrup-kommissionen har givet fænomenet den dunkle betegnelse "Carbon lækager".

For eftersom producenter er påtvunget at sælge en vis andel elbiler i Europa, vil EU-regler nemlig, så længe Danmark ikke stiller skrappere krav end EU, sætte et loft over antallet af elbiler på et kontinentalt plan. Det betyder, at hver eneste ekstra elbil, der bliver solgt i Danmark, vil fjerne en elbil i et andet EU-land, eftersom producenternes avance er større på konventionelle biler.

"Hvis sammensætningen af biludbuddet baseres på en opfyldelse af EU-reguleringen, er der en risiko for lækageeffekter ved en national satsning på udbredelse af nul- og lavemissionsbiler, fordi bilproducenterne fokuserer på overholdelse af reguleringen på tværs af EU-landene," noterer Eldrup-kommissionen.

Under alle omstændigheder vil der dog sandsynligvis være mange hundredtusindvis af elbiler i Danmark i 2030, uanset hvad de nuværende transportforhandlinger ender med, af den simple årsag, at EU kræver det.

Radikal leder kræver kursskifte for at stemme for finanslov

Uro om afgifterne og for få ladestandere hæmmer grønt bilsalg 

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs