EnergiWatch

Hele Folketinget indgår aftale om udnyttelse af overskudsvarme

Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes bedre, mener alle Folketingets partier, der har indgået en aftale, hvor der afsættes 133 mio. kr.

Foto: Janus Engel/Polfoto

Alle partier i Folketinget er gået sammen i en ny aftale om overskudsvarme, der skal sikre, at virksomheders overskudsvarme udnyttes bedre i fremtiden.

Det oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Målet er, at en bedre udnyttelse af overskudsvarmen fra virksomhederne vil gavne både borgerne og klimaet. Derfor er der blevet afsat 133 mio. kr. til formålet fra 2020, hvor de nye rammer for overskudsvarmen skal træde i kraft.

Aftalen omfatter blandt andet en certificeringsordning, der skal være med til sætte en stopper for snakken om, hvorvidt der er tale om falsk eller ægte overskudsvarme. Samtidig rummer den en balanceret afgift og en lang overgangsordning for eksisterende overskudsvarmeprojekter.

Af meddelelsen fremgår det, at aftalepartierne er enige om, "at der af hensyn til klimaet og fjernvarmeforbrugerne skal være prisregulering. Derfor har aftalepartierne bedt Skatteministeriet og Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet om at gå i dialog med brancheorganisationerne på området."

Det er forventningen, at den præcise model for prisregulering fastlægges i efteråret 2019, så lovforslaget kan vedtages herefter.

Positive elementer

Hos Dansk Fjernvarme mener direktøren, Kim Mortensen, at der er flere positive elementer i aftalen.

Dog påpeger brancheforeningen, at det er ærgerligt, at der "er lagt op til en meget tung og bureaukratisk certificeringsmodel som reelt vil bremse en række nye projekter med varme fra mindre virksomheder."

Foreningen undrer sig dog helt grundlæggende, at overskudsvarme, der foræres bort, skal afgiftspålægges.

"Fremtidens CO2-frie fjernvarme vil komme fra varmepumper, solvarme, geotermi, en række andre kilder og så ikke mindst overskudsvarme. Det er derfor helt afgørende for en omkostningseffektiv grøn omstilling af vores opvarmning, at vi får mulighed for at udnytte endnu mere overskudsvarme," lyder det fra Kim Mortensen, der fortsætter:

"Med dagens aftale er vi kommet et godt skridt tættere på at sikre, vi får udnyttet endnu mere overskudsvarme. Det er fortsat med håndbremsen trukket og det fulde potentiale vil ikke blive udnyttet. Men jeg vil godt nikke anerkendende til, at politikerne efter nogle sværdslag er landet på en aftale, der peger i den rigtige retning."

Kim Mortensen og Dansk Fjernvarme finder det dog glædeligt, at det er lykkedes at indgå en aftale, hvilket både industri og fjernvarmesektoren sukket efter. Direktøren kalder retningen for rigtigt, men at det fortsat er en række knaster, der kan få betydning for, i hvor høj grad overskudsvarmen vil blive udnyttet.

Det drejer sig blandt andet om prisregulering og den såkaldte COP-værdi for varmepumper skal drøftes i løbet af efteråret.

"Hvis man politisk beslutter sig for et kunstigt lavt prisloft i stedet for at give industrien og fjernvarmeselskaberne fleksible rammer at forhandle i, sådan som begge parter ønsker, så risikerer vi, at projekterne alligevel ikke vil blive til noget," udtaler Kim Mortensen og fortsætter:

"Vi imødeser, at der i det fortsatte arbejde, hvor vi som branche er blevet lovet medinddragelse, også kan findes en løsning, der kan rumme en mindre tung og bureaukratisk certificering."

De første vigtige skridt

Hos Dansk Industri bliver aftalen kaldt for de første vigtige skridt mod at en udnyttelse af industriens overskudsvarme.

Der bliver dog også påpeget, at det er vigtigt, at der ikke bliver indført en såkaldt dobbeltregulering af overskudsvarme.

"Der er mange virksomheder rundt om i landet, som har overskudsvarme, der med fordel kan udnyttes. Men det kræver en lavere afgift på overskudsvarme end i dag. Med de lavere afgifter i den nye aftale på overskudsvarme forventer jeg, at flere boliger i fremtiden kan opvarmes med overskudsvarme fra industrien," siger Tine Roed, der er direktør i DI, i en pressemeddelelse.

Hun kalder det positivt, at diskussionen om at indføre dobbeltregulering af overskudsvarme i form af prisregulering er udskudt til efteråret, da den så ikke står i vejen for overskudsvarmeaftalen.

Tine Roed benytter også lejligheden til at løfte en pegefinder og advare imod, at man fra statens side vil lægge et loft over, hvor meget en virksomhed må tjene på at sælge overskudsvarme til det lokale fjernvarmeselskab. Fjernvarmepriserne er allerede regulerede, så varmekunderne betaler den lavest mulige pris for fjernvarmen, lyder det fra DI.

"Dobbeltreguleringen vil føre til, at mange nye overskudsvarmeprojekter ikke vil blive gennemført. Prisreguleringen er overflødig og vil kun betyde, at vi spænder ben for nye, gode projekter," siger Tine Roed i meddelelsen.

Bedre indsigt i teknologien

Det vil være en gevinst for alt fra forbrugerne og industrien til klimaet, hvis man udnytter den industrielle overskudsvarme bedre, mener fjernvarmens tænketank Grøn Energi.

Men hvis man skal høste hele potentialet for overskudsvarmen, så vil det kræve, at "myndighederne får opdateret deres indsigt i den teknologiske udvikling," lyder det fra tænketanken.

"Hvis vi skal sikre et effektivt og bæredygtigt energisystem, så kræver det, at vi bliver bedre til at udnytte endnu mere overskudsvarme. Det vil den aftale, som politikerne netop har indgået, give grobund for, så det er jeg meget tilfreds med," siger Anders Eldrup, der er bestyrelsesformand i Grøn Energi, i en meddelelse.

I meddelelsen henviser Grøn Energi til, at tænketanken tidligere har beregnet, at flere end 220.000 danske husstande kan få opvarmet deres bolig med overskudsvarme, hvis det fulde potentiale udnyttes.

Men afgiftsreglerne går hele tænketankens næse forbi, og Anders Eldrup mener, at man først kan realisere det store overskudsvarmepotentiale, når afgiftsreglerne er justeret.

"Det handler om, at de supereffektive varmepumper i fjernvarmen, vi ser komme, naturligvis skal betale afgift af deres strømforbrug, men ikke skal rammes oven i af en stor afgift på overskudsvarme," skriver Grøn Energi i meddelelsen.

"Overskudsvarmen fra de mange nye datacentre kommer med relativt lave temperaturer. Med de nyeste varmepumper er det fuldt ud muligt også at nyttiggøre denne varme meget effektivt. Derfor bør forliget tryktestes for, om det i praksis lykkes at udnytte denne betydelige nye varmekilde. Uden at det er tilfældet, har vi ikke nået målet om at drage nytte af overskudsvarmen i vores energiforsyning. Jeg synes derfor, vi bør stille krav til myndighederne om, at de får opdateret deres indsigt i den teknologiske udvikling, sådan at vi kan sikre nogle mere retvisende beregningsforudsætninger, så vi kan fremme anvendelsen af overskudsvarme," fortæller Anders Eldrup i meddelelsen.

Han hilser udskydelsen omkring prisreguleringen til efteråret velkommen.

"Der er ingen tvivl om, at en udskydelse af beslutningen er bedre, end at politikerne vedtager en model, der vil modarbejde intentionen i aftalen. Derfor håber jeg også, at man politisk bliver enige om en model, der reelt vil sikre bedre betingelser for udnyttelse af overskudsvarme. Det vil være den rigtige løsning for vores energisystem, for klimaet, men først og fremmest fjernvarmekunderne," siger Anders Eldrup.

Regeringen vil bruge flere penge i aftale om overskudsvarme

Folketinget nærmer sig aftale om udnyttelse af industriens overskudsvarme

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere