EnergiWatch

Klimaminister peger på dansk flaring-paradoks

Rutineflaring strider direkte imod både undergrundsloven og eneretsbevillingen. Men det er ikke ulovligt. Det konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), der lover at sikre, at reglerne fremover står klart for alle. 

Foto: Martin Sylvest

Det er et af den slags spørgsmål, som der tilsyneladende ikke findes noget entydigt klart svar på: Er det i orden at afbrænde uønsket naturgas på en dansk boreplatform eller ej?

Nogenlunde den konklusion er klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i hvert fald nået frem til. Det slår han fast i flere ministersvar sendt til Alternativets politiske ordfører, Torsten Gejl.

Spørgsmålene udspringer af EnergiWatch' afsløringer af, at Total Energies dagligt afbrænder overskudsgas fra Gorm-feltet, som produceres på og eksporteres fra Halfdan-feltet. En praksis, som kaldes rutineflaring, og som finder sted, idet olieselskabet hverken kan afhænde eller gøre brug af gassen.

Det er problematisk, men ikke ulovligt, konstaterer klimaministeren:

"Total Energies er efter eneretsbevillingen og undergrundsloven forpligtet til at undgå unødig afbrænding af kulbrinter og at undgå unødigt spild af ressourcer. Efter eneretsbevillingen og undergrundsloven er det derfor som udgangspunkt i strid med disse regler, såfremt der foregår rutineflaring i den danske del af Nordsøen," skriver Dan Jørgensen og fortsætter:

"Der er imidlertid ikke et decideret forbud mod rutineflaring, idet det dog er fastlagt, at unødig afbrænding og spild skal undgås."

Et sådant forbud har ministeren allerede lovet, at regeringen har tænkt sig at indføre på baggrund af EnergiWatchs afsløringer. Det gjorde han umiddelbart op til det samråd, som han var indkaldt til af Torsten Gejl i februar.

"Afslutningsvis vil jeg bemærke, at vi, som jeg nævnte på samrådet den 9. februar 2022, nu arbejder frem mod et forbud mod rutineflaring. Det skal sikre, at reglerne vedr. flaring i Danmark står helt klare," bekræfter Dan Jørgensen i et af de nye svar.

Ingen basis for provenutab

Total Energies er operatør på Gorm-feltet, mens norske Noreco og den danske stats olieselskab, Nordsøfonden, er medejere. Nordsøfonden ejer 20 procent af feltet. Altså er staten direkte ansvarlig for en femtedel af aktivet.

Torsten Gejl har bedt klimaministeren redegøre for, hvad det ville koste den danske stat i provenutab, hvis rutineflaringen blev stoppet nu og her. Det ønske har ministeren ikke imødekommet. I stedet påpeger han, at den ansvarlige myndighed på området, Energistyrelsen, ikke mener at have hjemmel til at standse praksissen:

"Det er Energistyrelsens vurdering, at staten ikke på det foreliggende grundlag har hjemmel til at udstede et totalforbud mod Total Energies vedrørende rutineflaring øjeblikkeligt, da dette vil være uproportionalt, når det sammenholdes med den eksisterende flaring. Der vurderes på denne baggrund ikke at være basis for at opgøre et provenutab," skriver Dan Jørgensen.

Den forventede løsning af rutineflaringen af gassen fra afgasningen af Halfdan-produktionen på Gorm vil medføre, at gassen enten bliver eksporteret til land eller anvendt som brændsel på platformen i stedet for at blive flaret.

Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister (S)

Gassen skal bruges

Lige nu tester Total Energies en delløsning, som har til hensigt at halvere rutineflaringen i indeværende år. Mod udgangen af næste år forventer selskabet at have en fuld løsning klar, så rutineflaringen helt kan undgås.

Hvis det lykkes, vil det give mulighed for at bruge den gas, som i dag afbrændes ud i atmosfæren, bekræfter Dan Jørgensen.

"Energistyrelsen har oplyst, at den forventede løsning af rutineflaringen af gassen fra afgasningen af Halfdan-produktionen på Gorm vil medføre, at gassen enten bliver eksporteret til land eller anvendt som brændsel på platformen i stedet for at blive flaret. Det er forventningen, at løsningen vil betyde en reduceret udledning af metan i produktionsleddet," skriver ministeren.

Total Energies' plan handler i store træk om at omdirigere en del af den produktion, der i dag sendes fra Halfdan- til Gorm-feltet, så den i stedet eksporteres til Dan-feltet.

Problemet med rutineflaring opstod tilbage i 2017, da Total Energies fjernede en gammel kompressor på Gorm-anlægget, som indtil da havde kunnet håndtere den associerede gas, der kom op sammen med olie fra Halfdan og dernæst blev sendt videre til Gorm.

I 2020, hvor Energistyrelsens nyeste tal stammer fra, medførte praksissen en samlet udledning på 23.450 ton CO2-ækvivalenter.

Du kan læse mere om sagen herunder:

Venstre revser regeringen for ikke at stoppe gasafbrænding

Staten kan ikke stoppe rutineafbrændinger fra dansk oliefelt

Stop for rutineflaring kræver nedlukning af danske olieplatforme

Energistyrelsen: Total Energies’ rutineflaring udleder over 100 ton metan om året

Udvalg stiller sig ikke tilfreds med ministers flaring-svar

Total Energies’ halve løsning på rutineflaring udleder mere olie i havet

Oliekæmpe gør klar til brandslukning i dansk flaring-sag

Politisk ordfører: ”Det ser ud som om, at Total Energies bare har fået lov at afbrænde 100.000 ton CO2”

Dan Jørgensen: Et forbud imod rutine-flaring vil give oliebranchen klare rammer

Regeringen ”arbejder intenst” for et forbud imod rutinemæssig flaring

Overblik: Derfor skal klimaministeren i samråd om flaring onsdag eftermiddag

Så stor er klimabelastningen i flaring-sagen

Oliespecialist efter afsløringer: Et dansk flaring-forbud kan sagtens være fornuftigt

Frie Grønne presser klimaministeren i flaring-sag

Minister vil præsentere konkrete initiativer for at stoppe rutineflaring i Nordsøen

Oliegigant lader hundredvis af danske tønder olieækvivalenter gå op i røg hver dag

Klimaminister lover handling efter sag om gasafbrænding i Nordsøen

Politikere over hele linjen åbner for dansk forbud mod rutineflaring efter afsløring i Nordsøen

Danmarks største olieselskab brænder bevidst store mængder gas af i Nordsøen

Mere fra EnergiWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs