EnergiWatch

Bred politisk opbakning til at genoverveje oprydningen efter olieeventyret

Partier over hele det politiske spektrum åbner for at lade olieplatformene på dansk sokkel blive stående, når de ikke skal producere mere olie. To ordførere mener dog, at olieselskaberne skal rydde op efter sig selv, så vi ikke belaster Nordsøen yderligere.

Der er fortsat en del år til, at de fleste olieplatforme i Nordsøen skal tages ned, men et nyt forslag fra en række forskere har gjort temaet aktuelt. | Foto: Magnus Holm/Politiken/Ritzau Scanpix

Det er ikke hver dag, at Enhedslisten, De Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti kan finde fælles fodslag.

Men det kan de, når det kommer til at holde døren åben for, at boreplatformene i Nordsøen kan få lov at blive stående af hensyn til biodiversiteten, selv når de ikke skal producere mere olie og gas. Også selv om den europæiske Ospar-konvention omfatter et krav om nedtagning.

Til gengæld stiller SF og De Konservative sig på barrikaderne over for EnergiWatch i forhold til forslaget om at lade anlæggene blive som en slags kunstige rev.

Forslaget er blevet fremført af en række forskere fra bl.a. Aarhus Universitet. Forskerne har i et nyt studie konstateret, at platformene lokker marsvin til og skaber bedre forhold for dyreliv. Og spørgsmålet er væsentligt, fordi det ifølge Energistyrelsens beregninger vil koste 41 mia. kr. at nedtage de 67 anlæg, som ifølge de seneste opgørelser er at finde i den danske Nordsø.

De Radikales energiordfører, Rasmus Helveg Petersen, mener imidlertid ikke, at platformene skal blive stående ud fra sparehensyn.

"Men hvis man forestiller sig, at man klargør de der udtjente platforme – det vil sige, at man fjerner alt, udover det rene stålskelet, så synes jeg roligt, at man kan lade dem stå," siger ordføreren.

Rasmus Helveg Petersen, energiordfører hos De Radikale, mener, at det må være op til olieindustrien at overbevise politikerne om, at det vil gøre en positiv forskel at lade olieplatformene blive stående. Det må ikke handle om at spare penge, siger ordføreren. | Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Rasmus Helveg Petersen, energiordfører hos De Radikale, mener, at det må være op til olieindustrien at overbevise politikerne om, at det vil gøre en positiv forskel at lade olieplatformene blive stående. Det må ikke handle om at spare penge, siger ordføreren. | Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Udmærkede argumenter for

Han påpeger samtidig, at stålet fra anlæggene vil kunne bruges andetsteds, hvorfor det ikke er et simpelt regnestykke. Og så er han i tvivl om, hvor stor en forskel platformene reelt vil kunne gøre i forhold til dyrelivet:

"Hvis vi får sat de energiøer op, som man planlægger lige nu, så kommer vi til at lave en temmelig massiv påvirkning af havbunden i Nordsøen, og hvis vi kan gøre det på en måde, som gavner biodiversiteten, så tror jeg altså ikke, at der kommer til at mangle kunstige rev ude i Nordsøen. Men derfor kan der meget vel være udmærkede argumenter for at lade nogle af dem stå, som de er," siger han.

Også Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, lægger op til at få undersøgt muligheden nærmere. Han siger kortfattet, at han er åben over for ideen, så længe det ikke skaber forurening eller får negativ effekt på skibstrafikken.

Det er en meget spændende tanke, hvis de gamle olieplatforme kan være til gavn for dyrelivet i havet. Det vil jeg gerne undersøge nærmere.

Morten Messerschmidt, energiordfører, Dansk Folkeparti

Konvention står i vejen

I oppositionen forholder Venstre og Dansk Folkepartis respektive energiordførere, Carsten Kissmeyer og Morten Messerschmidt, sig ligeledes positivt til forslaget.

Venstre har endnu ikke drøftet spørgsmålet internt, men Carsten Kissmeyer fortæller, at ideen efter hans personlige opfattelse lyder spændende og er værd at få mere viden om:

"Vi ved, at skibsvrag og lignende på havbunden ofte har en funktion som en form for rev, der giver ekstra mulighed for maritimt liv. Så måske er der potentiale både økonomisk og for ekstra liv i havet," skriver han til EnergiWatch.

Morten Messerschmidt er på bølgelængde med sin ordførerkollega fra Venstre. Han lægger op til om nødvendigt at tage et opgør med den europæiske Ospar-konvention, der i dag pålægger alle olieproducerende lande at rydde op, når der ikke længere produceres olie:

"Det er en meget spændende tanke, hvis de gamle olieplatforme kan være til gavn for dyrelivet i havet. Det vil jeg gerne undersøge nærmere. På den anden side er det naturligvis væsentligt, at de ikke skaber gener eller forurening, men rent faktisk er til gavn. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil vi aktivt gå ind i at få ændret konventionen," lyder det i et skriftligt svar.

En lappeløsning

Anderledes skeptisk forholder Signe Munk sig. Hun er klima- og energiordfører hos SF og mener, at vi er nødt til at sikre, at havet ikke ender som en losseplads for gamle anlæg.

Hun mener, at den primære fordel ved modellen vil være, at olieselskaberne kan slippe for nogle af omkostningerne ved oprydningen.

"Det har jeg ærlig talt svært ved at se, hvorfor vi skulle lade dem slippe afsted med," siger hun i et skriftligt svar.

"Grunden til, at man kan fremhæve dyrelivet omkring boreplatformene som noget særligt, er, at vi via vores fiskeriaktiviteter og råstofudvinding af sand og sten har forvandlet store af havet og havbunden til en ørken. Det skal vi ikke reparere på ved at efterlade en masse metalskrot fra olie- og gasproduktionen i havet," lyder det også.

Samlet set betegner Signe Munk forslaget som "en lappeløsning", som bør undgås.

Signe Munk, energi- og klimaordfører hos SF, ser ingen grund til at ændre de nuværende regler om dekommissionering af olieplatforme. Det siger mere om, hvordan vi behandler havene, når platforme fremhæves i forhold til biodiversitet, mener hun. | Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Signe Munk, energi- og klimaordfører hos SF, ser ingen grund til at ændre de nuværende regler om dekommissionering af olieplatforme. Det siger mere om, hvordan vi behandler havene, når platforme fremhæves i forhold til biodiversitet, mener hun. | Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Sats hellere på stenrev

Ordføreren har flere bekymringer vedrørende ideen. Først og fremmest af klimamæssig karakter. For hvis Danmark vælger at gå denne vej, kan det skabe en uheldig præcedens, mener hun:  

"Det kan mindske omkostningerne til offshore olieproduktion i andre lande og have som konsekvens, at olie og gas alt andet lige bliver billigere relativt set i forhold til vedvarende energi," skriver Signe Munk og tilføjer:

"Endelig er jeg skeptisk overfor, om det faktisk kan sikres, at der ikke bliver efterladt olierester og andet farligt affald."

I stedet mener SF'eren, at Danmark burde forbyde alt fiskeri med bundslæbende redskaber, sikre en beskyttelse af havarealet på 10 pct. og genetablere en række af de stenrev, der er blevet ødelagt igennem årene. Det ville være til fordel for både dyr og planteliv, argumenterer hun.

Vi må holde fast i princippet om, at forureneren rydder op.

Katarina Ammitzbøll, energiordfører, De Konservative

Vil have regeringen på banen

Katarina Ammitzbøll, energiordfører hos De Konservative, er ligeledes større fortaler for at etablere naturlige rev end kunstige.

"Vi mener virkelig ikke, at vi må gøre vores hav til en skraldespand. Det er det nærmest i forvejen. Når du ser på verdensmålene om renere have, så står Danmark i rødt. Derfor vil jeg sige, at der ikke er noget, som skulle gøre, at man ikke skal rydde op efter sig selv. Vi må holde fast i princippet om, at forureneren rydder op," siger hun og tilføjer, at det er vigtigere for dyrelivet at styrke og etablere stenrev i de danske farvande.

Direkte adspurgt, om De Konservative alligevel vil forholde sig åbent til forslaget, hvis det viser sig at være muligt uden at medføre forurening, svarer hun:

"Det tror jeg ikke. Vi mener, at det hele skal op, så der kan komme noget andet i stedet – f.eks. energiøerne, der også må kunne bruges som kunstige rev. Så vi synes ikke, at det er hensigtsmæssigt. Lad os hellere se på, hvordan vi kan genbruge stålet på en anden måde. Havet er i forvejen meget belastet."

Ikke desto mindre har ordføreren sendt et spørgsmål til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Her søger hun få svar på, hvilke muligheder og barrierer der er for at lade boreplatforme i Nordsøen forblive stående på miljømæssigt forsvarlig vis, og på om ministeren vil arbejde for at fjerne eventuelle barrierer.

Over for EnergiWatch har Dan Jørgensen kaldt forskernes forslag for "et interessant perspektiv, som vi kan tage med i vores overvejelser". Ministeren har desuden slået fast, at regeringen nøje følger udviklingen af, hvad der er teknisk muligt, og holder øje med, hvad de gør i Norge og Storbritannien.

Samtidig har Dan Jørgensen bemærket, at det vil kræve en række tekniske undersøgelser, før vi med sikkerhed vil kunne sige noget om, hvorvidt det kan lade sig gøre at lade platformene i Nordsøen blive stående.

 

Minister vil overveje at lade olieplatforme blive stående i Nordsøen 

Miljøforskere anbefaler at lade boreplatforme stå i Nordsøen

Mere fra EnergiWatch

OK køber varmevirksomhed

Fra 1. november bliver Dansk Varme Service en del af OK-koncernen, som vil styrke sit fokus på det voksende marked.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs