EnergiWatch

Dansk flydevindselskab har "en god ide" til olieindustrien – men den er svær at implementere

Selskabet Floating Power Plant er klar til at gå videre med kommercialiseringen af sin flydevind- og bølgekraftteknologi. Virksomheden har netop afsluttet et EUDP-projekt i samarbejde med flere internationale olieoperatører. Udfordringen bliver at brede konceptet ud over flere lande.

Foto: Floating Power Plant A/S via KIRTxTHOMSEN

Holdet bag et netop overstået EUDP-støttet projekt hævder at have fundet en formel på at gøre olie- og gasindvindingen grønnere. Den omfatter i korte træk elektrificering via en kombination af vind- og bølgekraft.

Projektet har været anført af den danske flydevindspecialist Floating Power Plant (FPP), mens Lundin Energy, NOV-APL, Semco Maritime, Cefront Technologies og Aalborg Universitet har været med som partnere. Oliekæmperne Aker BP og Equinor har været med på sidelinjen som en del af advisory boardet.

Arbejdet har stået på over 13 måneder. Det bekræfter, at flydevind og bølgekraft kan hjælpe olie- og gasselskaber med at nedbringe udledningerne og samtidig sikre stabil strøm. Desuden kan den vedvarende energi bruges til at øge olieudvindingen via såkaldt EOR (enhanced oil recovery).

Anders Køhler er adm. direktør hos Floating Power Plant. Han siger til EnergiWatch, at projektet er gået over al forventning og fortæller, alle koncepterne herfra vil blive videreudviklet mod kommercialisering:

"Projektet har handlet om at udvikle tre forskellige koncepter. Og vi går videre med dem alle tre, så man må sige, at det har været en succes," konstaterer han.

Stor oliekunde: Interessant projekt

Projektets slutkunde var olieselskabet Lundin Energy Norway. Her er Linda Hanken ansat som feltudviklingsprojekt-chef. Hun kalder på bagkant af projektet resultaterne for "meget interessante":

"Vi ser elektrificering og integrationen af vedvarende energi inden for olie- og gasproduktion som en nødvendighed for at støtte overgangen mod klimaneutralitet. Derfor glæder det os at have leveret kundekrav og input til de forskellige sager i projektet," fortæller hun i en pressemeddelelse.

Projektet fik i 2019 bevilget 4,79 mio. kr. fra EUDP, men det har haft et samlet budget på 8,4 mio. kr. Det har bestået i at teste tre forskellige designs - både i forhold til det rent ingeniørmæssige og i forhold til at skabe rammerne for en kommerciel businesscase.  

Anders Køhler er ikke i tvivl om, at implementeringen af vedvarende energi i olie- og gasindustrien generelt er "en god idé". Det er da også bevist med projektet, vurderer han:

"Det har været fedt at se, at det kan lade sig gøre teknisk, men også er en god forretnings-case. Og hvis du ser på alt det, der sker i olie- og gasindustrien lige nu, må man sige, at de virkelig er om sig i forhold til at omstille sig," siger Anders Køhler. 

Reglerne er meget forskellige fra land til land – og i nogle lande er det en begrænsning.

Anders Køhler, adm. direktør, Floating Power Plant

Udfordret af krav

Til gengæld er det også blevet klart i løbet af projektfasen, at ideen ikke bare sådan lige lader sig overføre i virkelighedens verden. Således er det svært at udbrede VE i olieindustrien på grund af faktorer som lovgivning, regler, kundekrav og strømstyring:

"Vi lever op til de krav, der er fra kunderne om at implementere strømmen. Det har både Lundin og projektets advisory board med Aker BP og Equinor været med til at sikre. Men reglerne er meget forskellige fra land til land – og i nogle lande er det en begrænsning. Især i de lande, som ikke har meget havvind endnu," siger Anders Køhler.

Han nævner som eksempel, at Norge endnu ikke har nogen regler for havvind.  

Desuden giver det nogle kommunikative udfordringer, at markedet for flydevind fortsat er under udvikling:

"Det handler også om at forklare de forskellige olie- og gasmyndigheder, at det her ikke er olie og gas. Det er ikke noget, der kan sprænge i luften lige pludselig. Det er bare en helt almindelig vindmølle. Så i det store hele handler det om at sikre, at reglerne bliver udviklet i takt med teknologierne," siger Anders Køhler.

Vi ser med stor glæde på projektets resultater – især base load-powerløsningen.

Carsten Nielsen, senior vice president, Semco Maritime

Der er sket meget

Da projektet blev sat i gang for lidt over et år siden, var flydevind så ukendt terræn, at der ikke var fastlagt nogen regler eller standarder på området. Derfor måtte projektteamet hyre norske DNV GL til at få styr på basisreglerne i forhold til de forskellige koncepter.

Men Anders Køhler har med stor interesse fulgt den udvikling, som markedet siden har gennemgået:

"Vi kan tydeligt se det på den mængde af olie- og gasoperatører, som vi taler med om det her, og på hvor mange af olieselskaberne, der selv går ind i flydevind eller havvind. De går over til at skulle være energiselskaber i højere grad end olieselskaber, og de melder jo alle sammen ud, at de vil elektrificere. Det kan vi mærke på den interesse, der er for vores løsninger," forklarer han.

Det danske ingeniørselskab Semco Maritime har også støttet projektet med bl.a. design af systemet og arbejde for at tilpasse konceptet til olie- og gasindustrien.

Selskabets senior vice president, Carsten Nielsen, er særligt optimistisk omkring den ene af de afprøvede løsninger:

"Vi ser med stor glæde på projektets resultater – især base load-powerløsningen, som vi tror, vil spille en vigtig rolle i elektrificeringen af olie- og gasudvindingen, hvor vi også ser et stort potentiale for at bringe vores højspændingskompetencer i spil. Derfor har vi udvidet vores samarbejde med FPP for sammen at undersøge mulighederne for dette koncept," siger han i meddelelsen.

En gamechanger

Selv mener Anders Køhler, at Floating Power Plant med sine løsninger står godt rustet i forhold til den internationale konkurrence på området.

"Vi synes, vi står rigtig stærkt. Der er nogle, der er længere fremme i forhold til modningen af teknologierne, men vores kombination af vind og bølger og den måde, vi har lavet det på, hvor vi har plads til ekstraudstyr og hydrogen, det er en gamechanger. Så vi har en stor rolle at spille i det her marked," mener direktøren.

"Det helt store trin for os i forhold til at få rullet det her ud, er selvfølgelig at vise, at det virker i kommerciel skala. Foreløbig har vi lavet en masse bassinforsøg i løbet af EUDP-projektet (ved Aalborg Universitet, red.)," siger han også.

Det ene af de tre koncepter går ud på at koble vind- og bølgekraft direkte til olie- og gasaktiver. Det skal efter planen testes i Spanien i andet halvår 2023.

Konceptet med baseload, hvor der bruges batterier og dieselgeneratorer som back-up, har Floating Power Plant en aftale på plads med Total om i Danmark.

Det tredje koncept handler om forbedret olieudvinding, og her har Floating Power Plant en aftale med en britisk kunde.

 

Regeringen vil gøre plads til flydende sol

Total vil blande grøn brint i sin danske gas

Havvind flyder sammen med olie og gas i nyt sats

Mere fra EnergiWatch

GE vil printe havmøller af sand

Udvikling af verdens største 3D-printer skal gøre det muligt at printe støbeforme til nacellekomponenter på op til 9,5 meter i diameter og mere end 60 ton. Det

Kommuner: Ladeinfrastruktur skal på plads før nulemissionszoner giver mening

Landets kommuner "står som galopheste i boksen" og venter på, at regeringen får søsat initiativer, der kan styrke landets ladestanderinfrastruktur. Ellers er det kun få steder i landet, det giver mening at indføre de nulemissionzoner, som regeringen netop har indgået aftale om, lyder det fra Kommunernes Landsforening.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs