EnergiWatch

Sådan bør politikerne sikre fremtidens VE-brændstoffer

DEBATINDLÆG: På trods af at elbiler i fremtiden vil fylde mere i persontransporten, så vil efterspørgslen efter flydende brændstoffer stige i den tunge transport og flytrafikken. Avancerede VE-brændstoffer er derfor helt afgørende for, at vi kan nå Parisaftalens målsætninger, lyder det i dette debatindlæg fra Drivkraft Danmark.

Ifølge regeringen skal iblandingen af biobrændstoffer hæves fra 5,75 procent i dag til 8 procent i 2020. Det skal sikre, at Danmark lever op til sine EU-forpligtelser om 10 procent vedvarende energi (VE) i transporten i 2020.

Både EU-krav og behovet for øget iblanding af biobrændstoffer har efterhånden været kendt i en del år. Alligevel skabes der nu usikkerhed på politisk niveau om klimaeffekten ved dette (Information og EnergiWatch h 23. november). Det skyldes frygt for, at et øget iblandingskrav fører til øget iblanding af førstegenerations (1G) biodiesel. Særligt palmeolie i biodiesel udråbes som skurken – selvom palmeolie forventes helt udfaset allerede i år.

Præmissen om, at et øget iblandingskrav fører til mere 1G biodiesel, er dog forkert. Drivkraft Danmark forventer nemlig, at kravet vil blive opfyldt ved, at iblandingen af bioethanol i benzin hæves fra 5 procent i dag (E5) til 10 procent fra 2020 og frem (E10). Det vil det af den simple grund, at markedsprisen på bioethanol er lavere end prisen på biodiesel. Regeringens forslag vil dermed have en betydelig positiv klimaeffekt allerede fra 2020. Der er ikke tale om en perfekt løsning, men der er tale om et nødvendigt skridt på vejen mod fremtidens CO2-neutrale løsninger. 

Drivkraft Danmark er helt på linje med de grønne organisationer og politikere, når det gælder ønsket om, at 1G biobrændstofferne skal udfases og erstattes af avancerede VE-brændstoffer, biogas, brint og elektrofuels. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at behovet for VE-brændstoffer vil stige i de kommende årtier – uanset hvor mange elbiler der skulle komme ud på vejene. Den egentlige udfordring er nemlig den tunge transport, som ikke vil kunne elektrificeres med batterier.

Den netop udgivne World Energy Outlook fra Det Internationale Energiagentur viser således, at på trods af elbiler i persontransporten vil efterspørgslen efter flydende brændstoffer stige i den tunge transport og flytrafikken. Avancerede VE-brændstoffer er derfor helt afgørende for, at vi kan nå Parisaftalens målsætninger.

Dansk potentiale på elektrofuels

Ingen grønne løsninger kommer af sig selv. Ud fra et markedshensyn er der derfor behov for klare politiske rammer, som kan sikre, at både producenter og leverandører ved, hvad der efterspørges nu og i fremtiden. Her er et iblandingskrav på 8 procent et godt udgangspunkt, men det er langt fra nok.

Vores anbefaling til politikerne er derfor, at man hurtigst muligt får fastlagt det overordnede iblandingskrav, og herefter får fokus på, hvordan 1G biobrændstofferne kan erstattes af bedre alternativer frem mod 2030. Det kan ske med krav om gradvis indfasning af avancerede VE-brændstoffer, men der er også behov for, at der i højere grad støttes op om forskning og udvikling af disse.

Elektrofuels baseret på VE-el kan blive helt afgørende for transportens omstilling. Samtidig vil vi muligvis kunne indlede et nyt dansk teknologisk eksporteventyr.

Aalborg Universitet har igangsat flere interessante projekter og har derudover udarbejdet en roadmap, som viser vejen for dansk storskala produktion af elektrofuels. Som vindmølleland har Danmark nemlig stort potentiale.

Fra Drivkraft Danmarks side håber vi, at politikerne afsætter de relativt få midler, der for eksempel skal til for at understøtte et dansk demonstrationsprojekt. Det vil sikre at, vi kan tage endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning for at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende og bæredygtige alternativer.

Det kræver dog, at der er vilje til at brede det politiske fokus lidt ud, så transportens omstilling kommer til at handle om andet og mere end elbiler i persontransporten. Et iblandingskrav på 8 procent og et øget fokus på udvikling og overgang til fremtidens VE-brændstoffer til tung transport og fly vil bidrage med store CO2-besparelser i transporten både nu og i 2050!

 

Pres på regeringen for at droppe satsning på biobrændstoffer 

Omstilling til elbiler vil koste milliardbeløb 

 

Mere fra EnergiWatch

Ørsted opfører godt 1 GW tysk havvind

Gigawatt-projekter bør være en "selvfølge" i de kommende tyske havvindudbud, konstaterer Ørsted, der onsdag træffer beslutning om at opføre en af verdens første støttefrie havvindparker.

Norsk Lundin-chef går af

Kristin Færøvik, der hidtil har været adm. direktør for olieselskabet Lundin Energy i Norge, fratræder ved udgangen af måneden.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs