EnergiWatch

Hofor taber kassen på vindmøller

Underskuddet i Hofor Vind er større end nogensinde, og selskabet måtte vinke farvel til næsten 100 mio. kr. i 2016.

Hvor underskuddet i Hofor Vind typisk har ligget et sted mellem 2-8 mio. kr. i de foregående år, er det i 2016 vokset voldsomt.

Selskabet må bundlinjen vokse med rundt regnet 90 mio. kr. i forhold til 2015. Det eneste problem er, at der er stort minus foran, hvorfor underskuddet i Hofor Vind lyder på hele 93,3 mio. kr.

"Den overvejende årsag til selskabets resultat er en nedskrivning af værdien i selskabets vindmølleparker ved Prøvestenen, Ravlundvej og Tjørneby samt egne anlæg på i alt 71,2 mio. kr. Nedskrivningen er begrundet i en forventning om lavere indtægter som følge af faldende elpriser," skriver Hofor Vind i sit årsregnskab.

Omsætningen i selskabet har også taget et markant dyk, og salget er gået fra 16,5 mio. kr. til 9,5 mio. kr.

I regnskabet forklarer Hofor Vind, at omsætningen er blevet præget af en reduceret værdi af prissikringsaftaler for 2017 og 2018 på samlet ca. 11 mio. kr. i vindområdet.

Dertil kommer, at der simpelthen har været mindre vind, hvorfor selskabets produktion er faldet med ca. 16.000 MWH i forhold til 2015. Det sker selvom, at Hofor Vind har udbygget sin portefølje med Nees vindparken.

"Modsatrettet har elpriserne været højere i 2016 end 2015, hvilket kombineret med lavere balanceomkostninger isoleret set har medført en stigning i omsætningen på ca. 5 mio. kr. i forhold til 2015," skriver Hofor Vind i regnskabet.

Urealiserbare projekter koster

I løbet af 2016 har Hofor Vind investeret 131 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver. Det omfatter køb af projektrettigheder og vindmøller, men også afholdte projektomkostninger i relation til en række af selskabets vindmølleprojekter.

Samtidig blev vindparken Nees, som tidligere nævnt, færdiggjort i 2016. Et projekt, hvor de samlede investeringer udgjorde 67 mio. kr.

Hofor Vind må også sin post kaldet "andre eksterne omkostninger" vokse. Her indgår forskellige projektomkostninger på havvindmølleprojekter og omkostninger på andre projekter, der ikke længere ventes realistisk at gennemføre, enten på grund af de lave elpriser eller på grund af manglende mulighed for opførsel grundet manglende myndighedsgodkendelse.

Omkostningerne til disse urealiserbare projekter påvirker posten med ca. 17,8 mio. kr., og den lyder samlet set på rundt regnet 31 mio. kr. mod 24,3 mio. kr. året før.

Selskabet har i øjeblikket to konkrete vindprojekter, som det arbejder på at få opført.

Det drejer sig om en vindpark ved Korsnakke på Lolland, der omfatter seks 3,45 MW vindmøller, og en vindpark ved Krejberg i Skive Kommune, der omfatter tre 3,45 MW vindmøller.

Ifølge sin hjemmeside har Hofor Vind opstillet 17 vindmøller med en samlet kapacitet på 43,8 MW og en årlig produktion på ca. 100 GW. Heraf ejer Hofor 12 af møller, der tilsammen har en kapacitet på 32 MW.

Fire ud af fem vindmøller på land kan fjernes

Kystnære møller vil slå hollandsk pris-rekord

Ivrige borgere kæmper for at få vindmøller som nabo

Mere fra EnergiWatch

Olieprisens solide fremgang over ugen skrumper lidt

"Vi har højere priser lidt længere endnu, fordi der er et fundamentalt misforhold mellem udbud og efterspørgsel som konsekvens af bedringen i efterspørgslen, som vi ser i blandt andet USA," siger seniorøkonom ved Westpac Justin Smirk til Reuters.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs