EnergiWatch

Goldman får unik vetoret i DONG

Med aftalen om kapitaludvidelsen er Goldman Sachs sikret afgørende indflydelse i statens energiselskab. Se, hvor Goldman kan sige fra.

Som den eneste af de tre nye medejere af DONG Energy får Goldman Sachs afgørende indflydelse på en række beslutninger i selskabet. Det sker ved, at den nye ejer i flere tilfælde får unikke vetorettigheder.

Det fremgår af et aktstykke til Finansudvalget fra Finansministeriet, hvor det beskrives, at investeringsbanken får en "udvidet mindretalsbeskyttelse".

Lav DONG-pris overrasker i den finansielle sektor

Ikke nødvendigt

Veto-rettighederne til Goldman Sachs betyder, at det danske energiselskab kun kan sælge nye aktier, rejse hybridkapital, ændre i ledelsen eller foretage opkøb, hvis amerikanerne accepterer planerne.

Det er til trods for, at kravet om vetoret ifølge selskabsloven er en ejerandel på en tredjedel - Goldman Sachs har med investeringen på investering på 8 mia. kr. sikret sig 19 pct. ejerandel i DONG Energy.

De danske pensionskæmper ATP og PFA har købt sig ind for henholdsvis 2,2 mia. og 0,8 mia. kr.

Finansudvalget oplister en række punkter, hvor Goldman Sachs får veto-ret:

- Væsentlige afvigelser fra den forretningsplan, der ligger til grund for aktionæroverenskomsten, herunder opstart af virksomhed inden for nye forretningsområder og/eller i lande, hvor DONG Energy ikke er til stede i dag

- Større opkøb og frasalg, som ikke indgår i forretningsplanen

- Større investeringer, som ikke indgår i forretningsplanen

- Væsentlige udstedelser af ny kapital og hybridkapital

- Fusion, spaltning og likvidation af DONG Energy og væsentlige datterselskaber

- Udskiftning i direktionen (adm. direktør og finansdirektør)

- Væsentlige ændringer i DONG Energys risikopolitik og mandater under denne

- Væsentlige transaktioner eller andre aftaler med selskabets aktionærer, med mindre disse indgås på armslængdevilkår

- Udlodninger, inklusive aktietilbagekøb, udover den aftale udbyttepolitik

Veto-rettigheden gælder ikke beslutninger vedrørende den del af naturgasinfrastrukturen, som DONG Energy ejer. Det gælder så længe staten er forpligtet til at bevare kontrollen over naturgasinfrastrukturen, fremgår det af dokumenterne fra Finansministeriet.

Her er aktieordningen, der kan forgylde Henrik Poulsen 

Poulsen: Goldman følger min plan

Topchef Henrik Poulsen har tidligere understreget over for EnergiWatch, at de nye ejere ikke kommer til at pille ved den kurs, han har lagt for selskabet.

”Aftalen med de nye aktionærer, som stadig skal endeligt underskrives om nogle uger, er lavet på baggrund af den strategi, vi har lagt frem tidligere. Der er ikke nogen ændringer i den strategiske retning for koncernen. Det handlede om at få koncernen bedre rustet," sagde Henrik Poulsen i oktober til EnergiWatch.

En række kilder i den finansielle sektor har udtrykt undren over den lave prissætning af DONG Energy i forbindelse med kapitaludvidelsen. DONG blev prissat til 31,5 mia. kr., da Goldman Sachs, ATP og PFA købte sig ind, og flere kilder vurderer, at værdien i realiteten er langt højere.

Lav DONG-pris overrasker i den finansielle sektor

Kapitaludvidelsen kan vokse

Det er planen, at DONG skal børsnoteres inden årsregnskabet for 2017 fremlægges, det vil sige tidligt i 2018. Her kan de nye ejere meget vel ende med et afkast på 30-50 pct. vurderer flere kilder.

En amerikansk storbank anslår, at DONG's værdi inden transaktionen lå mellem 45 og 65 mia. kr.

Med kapitaludvidelsen har de eksisterende mindretalsaktionærer i SEAS-NVE, Galten Elværk, Insero Horsens, Nyfors Enterprise og Syd Energi fået lov til at deltage i kapitaludvidelsen. Selskaberne kan dog maksimalt tegne nye aktier for 2,6 mia. kr., hvilket i så fald vil øge kapitaludvidelsen til 13,6 mia. kr.

Ifølge aktstykket ved Finansministeriet ikke, hvad de eksisterende mindretalsaktionærer har tænkt sig at gøre, men SEAS-NVE har over for EnergiWatch udtrykt stor interesse for at deltage og er netop nu i forhandlinger med staten om vilkårene. Hvis SEAS-NVE vælger at fastholde en ejerandel på de små 11 pct., selskabet sad på inden udvidelsen, vil det koste godt 1 mia. kr.

DONG-ejer varm på kapitaludvidelse

Henrik Poulsen: Goldman Sachs følger min plan

"Godt hvis de nye investorer tjener meget på DONG"

Fritz Schur i vanskelig stoleleg

DONG underskriver med investorer

Mere fra EnergiWatch

Ny analyse viser vigtigheden i at bygge og drive energisystemer samlet

I rapporten Systemperspektivanalyse 2022 slår Energinet fast, at det er nødvendigt at tænke på tværs af sektorer og i stedet udvikle og drive det som ét samlet system. Det vil give den maksimale værdiskabelse af den grønne omstilling samt opretholdelse af en høj dansk forsyningssikkerhed.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs