EnergiWatch

Debat: Danskerne engagerer sig i deres elforbrug

Efter mange år med få skift af elhandlere stiger mobiliteten blandt især de yngste. Men det skyldes ikke kun hensyn pris og klima, argumenterer Wilkes energidirektør.

Foto: Wilke

Når Wilke har fulgt energisektoren de sidste 10 år, ved man, at kun et fåtal af danskerne engagerer sig i deres elforbrug og regning.

Men i april kunne vi konstatere, at 8,3 pct. af de danske husstande i 2019 skiftede elhandler. Set i lyset af, at mobiliteten de 7 foregående år har været i størrelsesordenen 4-5 pct. årligt, så svarer væksten til et mindre jordskælv.

De fleste peger (måske med rette) på klima- og CO-problematikken som underliggende årsag, for netop 2019 var vel netop året, hvor dette for alvor kom på dagsordenen. Men er der også andre faktorer på spil?

Udviklingen rejser to spørgsmål, som vi bør følge:

Er de 8,3 pct. udtryk for en ny normal? Eller er de blot et første skridt på vejen mod højere mobilitet?

Hvorfor og ikke mindst hvordan skifter danskerne elhandler? Vi har ret konsistent over årene set, at når danskerne skiftede elhandler, var det for at spare omkostninger, og skiftet blev typisk foranlediget af et godt tilbud fra en elhandler. Men vil det også være tilfældet i fremtiden, eller vil andre tendenser motivere danskerne til på eget initiativ at engagere sig i deres elforbrug?

En undersøgelse, gennemført af Wilke fra den 22. til den 27. april 2020 i et repræsentativt udsnit på 1.022 personer i den danske befolkning på 18 år eller derover, tegner et første billede af udviklingen:

Mobiliteten stiger

Alt tyder på, at mobiliteten stiger yderligere. Fraregner vi flytninger, ligger mobiliteten på 11 pct. i de seneste 12 måneder. Selv om klimadagsordenen dominerede i valgkampen op til Folketingsvalget den 5. juni, må andre faktorer også være i spil.

Disse tal indikerer, at vi ikke har set en ny normal endnu.

Øget egetinitiativ

Flere tager selv initiativ. Det har hidtil været normen, at ca. 50 pct. af de elforbrugere, som skifter elhandler, gør det foranlediget af et godt tilbud fra en elhandler, og det er også tilfældet i Wilkes undersøgelse. Men 33 pct. af dem, der har skiftet, har selv taget initiativ til at afsøge markedet på internettet, og det er højt.

Danskerne er altså begyndt at engagere sig i elforbruget.

Unge driver udvikling

Det er de yngre, der driver udviklingen. De danskere, som skifter for at reducere sit CO aftryk , og de, som selv har taget initiativ til at afsøge markedet, er oftest i alderen 18-49 år, med de 18-29 årige som de allerhyppigste.

Hvad betyder det for elsektoren?

Mobiliteten er stigende, flere engagerer sig i deres elforbrug og det er de yngre, som driver udviklingen. For elselskaberne betyder det, at:

- Kunderejsen er under pres. Større engagement, nye målgrupper og almindelige forbrugertrends sætter spørgsmålstegn ved den lineære indefra-og-ud opfattelse af kunderejsen.

- Nytænkning omkring kanaler og kontaktpunkter er nødvendig. Fremtidens forbrugere er på vej helt andre steder hen, end hvor de hidtil har været.

- Produkter handler ikke kun om at være grøn og/eller billig. Trends som ønsket om convenience, non-invasiv teknologi, personalisering, fleksibilitet og tid som misteværdi stiller helt nye krav til elsektorens evne til at italesætte den værdi, man tilbyder forbrugerne.

Og med disse tendenser står elsektoren igen over for nye udfordringer efter de seneste ti års pres for øget konkurrence og grøn omstilling.

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere