EnergiWatch

Debat: Reduktion af elvarmeafgift en fordel for alle – også for fjernvarmen

Beklageligt at Dansk Fjernvarme har et snævert sigte på at undgå konkurrence fra andre opvarmningsformer og derfor forsøger at lægge afstand til Klimarådets anbefaling. Det skriver Dansk Energi.

Foto: PRDanskEnergi

Klimarådet har fat i den lange ende, når de anbefaler en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil nemlig være et effektivt skub til den elektrificering, der skal drive den grønne omstilling af boligopvarmning i Danmark.

Derfor er det beklageligt, at Dansk Fjernvarme har et snævert sigte på at undgå konkurrence fra andre opvarmningsformer, og derfor forsøger at lægge afstand til anbefalingen.

En lempelse af elvarmeafgiften vil blot være en afgiftsmæssig ligestilling af individuelle varmepumper og fjernvarme.

Dansk Energi.

Fjernvarmen bliver i større og større grad omlagt til elforbrugende varmepumper og elpatroner, så en yderligere reduktion af elvarmeafgiften vil også komme fjernvarmekunderne til gavn. Biomasse og solvarme, som er fjernvarmens øvrige produktionsmuligheder i en fossilfri fremtid, betaler heller ikke afgifter. Så en lempelse af elvarmeafgiften vil blot være en afgiftsmæssig ligestilling af individuelle varmepumper og fjernvarme.

Konkurrence på lige vilkår

At Dansk Fjernvarme ønsker en afgiftsmæssig særbehandling af netop deres produkt, er forståeligt nok, men det rimelige og samfundsøkonomiske mål må være at fjernvarmen skal konkurrere på lige vilkår, ikke på baggrund af en afgiftsmæssig særbehandling.

Heldigvis er der ganske mange grunde til, at fjernvarme kan tilbyde konkurrencedygtige produkter – også når det foregår på lige vilkår med individuelle alternativer. Der er stordriftsfordele i forhold til både investering, drift og vedligehold, og fjernvarmen kan i langt højere grad end individuelle varmepumper udnytte fluktuerende elpriser, tidsdifferentierede nettariffer og tilbyde værdifuld op-og nedregulering til glæde for det samlede energisystem. Alt sammen betydelige økonomiske fordele, der kan og bør oversættes til konkurrencedygtige forbrugerpriser.

Naturligvis vil der også være dele af landet, der er så tyndt befolkede, at ledningstabet i fjernvarmerørene er for stort til, at det kan opvejes af fjernvarmens stordriftsfordele. Men det er kun godt og rimeligt hvis husstande og erhverv i de områder i stedet kan få adgang til billig grøn varme fra individuelle løsninger. Hverken samfund eller varmekunder vil være tjent med, at der kommer fjernvarme i disse områder på grund af en afgiftsmæssig særbehandling af fjernvarmesektoren.

Positive effekter

Endelig overser Dansk Fjernvarme de positive effekter, som afgiftslempelsen vil have på udnyttelse af overskudsvarme. Mange steder er der brug for at øge temperaturen af overskudsvarme ved brug af en varmepumpe, før det kan komme i fjernvarmenettet. Disse projekter vil få direkte gavn af afgiftslempelsen i form af en lavere el-udgift.

Men nok så vigtigt, så forsvinder det centrale argument for opretholdelse af overskudsvarmeafgiften på al elbaseret overskudsvarme.

Overskudsvarmeafgiften på elbaseret overskudsvarme har været nødvendig for at undgå afgiftsspekulation som følge af at overskudsvarmeleverandørerne betaler en meget lavere elafgift end fjernvarmevirksomhederne. Men hvis erhvervets og fjernvarmevirksomhedernes elafgift kommer på samme niveau, så forsvinder motivet for afgiftsspekulation og dermed også behovet for overskudsvarmeafgiften på elbaseret overskudsvarme.

Lavere eludgift og fjernelse af overskudsvarmeafgiften vil tilsammen bane vejen for en meget højere grad af udnyttelse af overskudsvarme.

Dansk Energi.

Derfor vil en lempelse af elvarmeafgiften betyde, at overskudsvarmeafgiften fremadrettet alene bør gælde de virksomheder der bruger fossil energi i deres proces. Den lavere eludgift og fjernelse af overskudsvarmeafgiften vil tilsammen bane vejen for en meget højere grad af udnyttelse af overskudsvarme.

Der hvor der kan være en reel udfordring er, når nogle selskaber allerede har foretaget store investeringer i grøn varmeproduktion, og hvor man risikerer at andre aktører underminerer disse investeringer ved at opføre ny elbaseret kapacitet.

Men den udfordring løses ikke ved at bremse elektrificeringen generelt, men ved regulatoriske værn mod at opføre ny kapacitet i de varmeområder der allerede har grøn varmeproduktion, medmindre det sker ud fra en samlet samfundsøkonomisk optimering.

Alt i alt vil en lempelse af elvarmeafgiften være en fordel for alle – også for fjernvarmeselskaberne og deres kunder.

Fjernvarmens tænketank advarer mod ny reduktion af elafgift

Analyse: Lavere elafgift giver store samfundsøkonomiske gevinster

Dansk Fjernvarme: Vi kan levere næsten halvdelen af klimamålet

 

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere