EnergiWatch

Din Forsyning klar med plan for nye fjernvarmeanlæg

Multiforsyningsselskabet har indsendt en projektplan for en fremtidig fjernvarmeproduktion, der skal erstatte den kulbaserede varme fra Esbjergværket.

Foto: Ørsted

Din Forsyning er klar med en plan for, hvordan fjernvarmeproduktionen i Esbjerg i fremtiden skal se ud, når Ørsted lukker ned for Esbjergværket i 2022.

Således planlægger selskabet, der er ejet af Esbjerg og Varde Kommune, at gøre brug af alt fra havvand, vindenergi, overskudsvarme til flis. Planen er, at det skal være i drift i løbet af 2023, og der er netop indsendt et projektforslag til Esbjerg Kommune til sagsbehandling. Det omhandler et flisanlæg og en havvandsbaseret varmepumpe, som er en del af projektets første fase.

"Vi vil etablere en fleksibel og bæredygtig produktion af fjernvarme. Den skal erstatte den kulbaserede varme, vi i dag aftager fra Esbjergværket. Fremtiden er fossilfri. Derfor vil vores kommende varmesystem basere sig på mere klimavenlige energikilder, der vil give en kraftig reduktion af CO2-belastningen. Det er således en løsning, miljøet og klimaet vinder på. Samtidig sikrer det vores kunder stabil og sikker varmeforsyning, når Ørsted lukker ned for Esbjergværkets Blok3," udtaler Anders Linde, der er bestyrelsesformand for Din Forsyning, i en meddelelse og fortsætter:

"Vi træder med vores fremtidige fjernvarmeproduktion nye stier på Danmarks energikort. Din Forsyning er de første i landet, der foretager denne markante omstilling fra kulkraftvarme til en el- og varmeintegrerende løsning. Omstillingen indebærer, at vi vil rulle en kombination af fleksible løsninger ud, der ikke tidligere har været etableret her i landet i samme størrelsesorden."

Planen rummer indledningsvist et 50 MW havvandsvarmepumpe-anlæg, et 60 MW fliskedel-anlæg, et spids- og reservelastanlæg på 30 MW elkedel-anlæg og i mindre grad overskudsvarme fra industrien.

Projektet skal opføres i to faser. Her vil første fase fokusere på etablingen af de produktionsanlæg, der skal erstatte varmen fra Esbjergværket. I anden fase skal anlæggene udbygges, således at både overskudsvarme og "ny teknologi kan udnyttes."

Kæmpede mod biomasse

Esbjergværket har været genstand for en større fight mellem Din Forsyning og Ørsted.

Hele konflikten udsprang sig af, at det igennem længere tid så ud til, at Ørsted, der ejer Esbjergværket, fik lov at ombygge kulkraftværket til et overvejende biomassefyret anlæg, hvilket dog var imod det fælleskommunale Din Forsynings ønske. Her blev der henvist til, at det ville medføre merudgifter på omkring 1,25 mia. kr. for varmekunderne over værkets levetid.

Imidlertid blev den politiske tilkendegivelse om at åbne for dispensation for kraftvarmebindingen redningen for Din Forsyning.

Vestjyderne stod så bare med et andet problem på hånden, da Ørsted fortsat så ville lukke ned for værket ved udgangen af 2022 og trække sig ud af Esbjerg. For hvor skulle varmen så komme fra?

Men nu ser det ud til, at forsyningsselskabet er kommet frem til en løsning, der betyder, at vestjyderne også kan holde varmen efter 2022.

I dag står Esbjergværket Blok3, der lukker ned, for lige knap 50 pct., mens affaldsforbrændingen Energnist Esbjerg står for 49 pct. Den resterende ene procent kommer fra Din Forsynings egne spids- og reservelastcentraler.

Vinden slår tilbage mod varmen: Plat udfald

Vindindustrien vil udmanøvrere biomassen

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere