EnergiWatch

Ørsted skruede op for værdien af Radius-pakken før milliardsalg

Ørsted hævede elkundernes abonnementpris med 33 pct. i samme periode, hvor Seas-NVE lagde sit milliardbud på Radius og privatkundeforretningen. Konservativt sat løftede det ifølge fagfolk værdien af handlen med en god milliard. Opdateret med kommentar fra Ørsted

Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

I midten af juni dumper der et købstilbud på Radius, samt Ørsteds udendørsbelysning og privatkundeforretning ind i Henrik Poulsens indbakke. 21,3 mia. kroner vil Seas-NVE give for forretningen.

Nogenlunde samtidig får Ørsteds 717.000 privatkunder ligeledes et brev. Her varsles de om en stigning i deres elabonnement på 10 kroner fra 29 til 39 kr. om måneden. Det svarer til en stigning på 33 procent.

På papiret ligner det umiddelbart et beskedent beløb, men flere eksperter bekræfter over for EnergiWatch, at de 10 kroner i den grad er et udtryk for mange bække små.

Hvis vi regner det ud fra en indkomstmultipel, lander vi på en markedsværdi af prisstigningen i omegnen af 1,1 mia. kroner.

Frederik Aakard.

"Hvis vi regner det ud fra en indkomstmultipel, lander vi på en markedsværdi af prisstigningen i omegnen af 1,1 mia. kroner. Det er ud fra en EBITDA-multipel på 12,5, hvilket må siges at være i den konservative ende af skalaen, når vi taler en abonnementsbaseret forretning," siger Frederik Aakard, der de sidste 20 år har arbejdet med køb og salg af virksomheder som bl.a. partner i rådgivningsvirksomheden Oaklins.

"1,1 mia. kroner vil være realistisk sat, når man sammenligner med andre abonnementsbaserede virksomheder inden for eksempelvis IT. En forudsætning for beregningen er dog, at prisstigningen slår fuldt igennem på indtjeningen."

Almindelig praksis

Med andre ord vil det sige, at da Ørsted i midten af juni hævede abonnementsprisen med 10 kroner, øgede Ørsted sandsynligvis også værdien af deres privatkundeforretning med omkring 1,1 mia. kroner.

Det skete på et tidspunkt, hvor Ørsted var i færd med at sælge netop denne forretning sammen med elnetselskabet Radius og en division for udendørsbelysning til den forbrugerejede sjællandske energikoncern Seas-NVE for i alt 21,3 mia. kroner.

Professor i finansiering fra CBS, Ken Bechmann, vil ikke forholde sig til den konkrete sag. Men han slår fast, at det almindelig praksis at anvende multipler, når værdien af en øget indkomst i et selskab skal vurderes.

"Multipler anvendes ofte til at vurdere markedsværdien af eksempelvis en indkomstkrone. Multipler varierer fra branche til branche, og der kan være virksomhedsspecifikke forhold, som vanskeliggør anvendelsen, men som en ’servietberegning’ giver det en indikation af værdien," siger Ken Bechmann.

elregning.png

Dækker over omkostninger

Ørsted forklarede selskabets kunder, at prisstigningen blev indført kom som følge af ændringer i elforsyningsloven, populært kaldt engrosmodellen, hvor opgaver med blandt andet kundekontakt blev flyttet fra netselskaber til elleverandørerne, handelsselskaberne, for nogle år siden.

Ørsted skriver til EnergiWatch, at prisstigningen først blev meldt ud i juni 2019, da selskabet skulle have det fulde overblik over omkostningerne ved ændringen i elforsyningsloven i 2016, hvor en række opgaver med kundekontakt blev flyttet fra netselskabet til elhandleren. En ændring der populært sagt kaldes engros-modellen, som trådte i kraft i april 2016.

”Den prisstigning, der er gennemført på el-abonnementet, skal dække de øgede omkostninger, vi har haft i vores privatkundeforretning som følge af engros-modellens indførelse i 2016. Vi ønskede at kende de omkostnings- og markedsmæssige effekter af engros-modellen, inden vi kunne beregne og gennemføre prisforhøjelsen," skriver Ørsted.

Derfor mener Ørsted ikke, at der er dækning for at sige, at prisstigningen øger værdien af privatkundeforretningen.

"Påstanden, om at prisstigningen har ført til en øget værdi af privatkundeforretningen, er derfor ikke korrekt, idet prisstigningen netop skal dække øgede omkostninger. Samtidig indgår der også moms som en del af prisstigningen," skriver Ørsted, der ikke har yderligere kommentarer.

For lavt bud i 1. runde

Salget af Radius, Ørsteds privatkundeforretning og udendørsbelysning, er en fortælling i to kapitler. Første kapitel starter i sommeren 2018, da Ørsted beslutter af frasælge forretningerne, og afsluttes i januar 2019, da et flertal på Christiansborg og uden om den daværende regering blokerer for et salg.

Dengang var frygten, at salget ville gå til en udenlandsk køber. Ifølge EnergiWatch' oplysninger var feltet skåret ned til følgende fire:

Et dansk konsortium med Seas-NVE og pensionsselskabet ATP, et konsortium af det danske pensionsselskab PKA og det canadiske pensionsselskab Omers, det italienske energiselskab Enel og endnu et canadisk pensionsselskab, CDPQ.

Ifølge EnergiWatch' kilder ville Seas-NVE trække det korteste strå, da de sammen med ATP havde afleveret et for lavt bud. Derefter blokerer en kreds bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet for et salg.

Andet kapitel starter med følgende udmelding fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen:

"Når vi taler om infrastruktur, så skal det være på en sådan måde, at der er demokratisk kontrol. Det vil sige, at staten skal eje mere end 50 procent, eller også skal det være forbrugerejet," sagde hun.

Den udmelding blev i vid udstrækning læst af analytikere som et politisk ønske om Seas-NVE som køber af Radius. Sammen med de øvrige to forretningsområder, Ørsted havde sat til salg, gik rygterne i markedet på en værdi for den samlede pakke på op mod 20 mia. kr.

Den 18. september melder Ørsted ud, at de er blevet enige med netop Seas-NVE – denne gang uden ATP – om et salg til 21,3 mia. kroner. Ørsteds adm. direktør, Henrik Poulsen, oplyste umiddelbart efter salget, at buddet fra Seas-NVE var det eneste, som selskabet havde modtaget i den anden runde.

"Salget er sket på markedsvilkår, og vi har selvfølgelig været inde og lave en meget detaljeret vurdering af, om vi får den pris, som vi skal have for at sikre, at det er på markedsvilkår," fastslog Henrik Poulsen.

Ørsted modtog blot ét bud på Radius

Ørsted sælger Radius

SF vil have Radius-kunder sidestillet med andelshavere i Seas-NVE

Seas-NVE behøver kun sælge halvt ud af sine Ørsted-aktier

Glæde på venstrefløjen trods manglende forbrugereje for en million elkunder

SF: Staten skal bevare aktiemajoritet i Ørsted trods Radius-salg

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere