EnergiWatch

Debat: Branchen er enig om problemet – nu skal der findes en løsning

Det er glædeligt, at Dansk Energi anerkender, at faldende el-indtægter er et problem for kraftvarmeværkerne. Så mangler blot de ansvarlige myndigheder at kommer på banen, skriver Dansk Fjernvarme.

Foto: PR Dansk Fjernvarme

Med Dansk Energis udmelding i EnergiWatch 6. september 2019 er der nu enighed mellem elselskabernes brancheforening, Dansk Energi, og fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme. Vi er nu enige om, at de politiske krav om samproduktion af el og varme i kombination med faldende indtægter fra elsalg og elproduktionstilskud udgør et problem for kraftvarmeværkerne.

Det er myndighedernes ansvar at løse problemet. Myndighederne har fastsat krav om samproduktion og om fordeling af omkostningerne mellem el og varme på en rimelig måde. Når myndighederne så efterfølgende udfaser tilskuddene til elproduktionen, og når selskabernes indtægter fra elsalg samtidig falder til en tredjedel af, hvad de var for 7-8 år siden, ender selskaberne i en umulig situation. Indtægterne fra elsiden er faldet markant, uden at omkostningerne til samproduktionen er faldet tilsvarende, og selskaberne er derfor nødt til at lade fjernvarmeforbrugerne betale en stadig større andel af omkostninger – i strid med reglerne, der kræver rimelig fordeling af omkostninger.

Vi er åbne for valg af løsning

Det er en uholdbar situation, som myndighederne har ansvaret for at løse. Når myndighederne sætter krav, som indebærer omkostninger, må de også sørge for, at selskaberne har mulighed for at finansiere disse omkostninger.

I Dansk Fjernvarme er vi helt åbne for at drøfte, hvilken model der bedst kan sikre, at elforbrugerne og fjernvarmeforbrugerne hver især kommer til at betale deres rimelige andele af omkostningerne ved den krævede samproduktion.

Elselskaberne ønsker en markedsmæssig løsning på problemet. Selv om vi ikke umiddelbart kan se, hvordan markedet kan sikre, at elforbrugerne kommer til at betale deres rimelige andel af omkostningerne, eller hvordan det kan løse finansieringsproblemet i alle de berørte selskaber, er vi selvfølgelig klar til at se på det. Det vigtigste er, at der bliver fundet en fremadrettet løsning på problemet.

Vi kan heller ikke lige følge Dansk Energis argument om, at den nuværende situation afspejler fordelingsnøgler, som er attraktive for både el- og varmesiden. Hvis det var tilfældet, ville de faldende indtægter fra elsiden jo ikke være et problem Vi kan heller ikke lige uden videre forstå argumentet for, at det vil være katastrofalt med fordelingsnøgler, som giver en rimelig fordeling af omkostninger mellem el- og varmesiden.

Det vigtigste for os i fjernvarmeselskaberne er dog, at der bliver fundet en fremadrettet løsning, så fjernvarmeforbrugerne – som også er ejerne af fjernvarmeselskaberne, enten direkte eller indirekte via kommunerne – ikke fortsat skal betale for en del af de omkostninger, som elforbrugerne burde betale for. Men vi er helt åbne for at drøfte, hvordan det i praksis bedst kan ske.

DEBAT: Dansk Energi giver Dansk Fjernvarme ret - kraftvarmeværkerne udfordres af faldende elpriser

Fjernvarmeselskaber kræver politisk handling om krydssubsidiering

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere